At 291 amino acids long, the precursor to HypSys in sweet potato is the longest precursor described.

Đang xem: Sweet potato là gì, sweet potato trong tiếng tiếng việt

Có độ dài lên tới 291 axit amin, chất tiền thân của HypSy ở củ khoai ngọt là chất tiền thân dài nhất.
Nơi đó, ông đã tìm thấy phần còn lại của ngôi nhà tranh bị hủy hoại của nông dân, thửa ruộng khoai lang bị bỏ hoang ở bên cạnh.
The larvae feed on Adenostomma gocnhintangphat.comscosus, Bidens species (including Bidens cosmoides), Ipomoea species, Lipochaeta calycosa and sweet potato.
Ấu trùng ăn các loài Adenostomma gocnhintangphat.comscosus, Bidens (bao gồm các loài Bidens cosmoides), Ipomoea, Lipochaeta calycosa và sweetpotato.
Nơi đó, ông đã tìm thấy phần còn lại của ngôi nhà tranh của người nông dân bị hủy hoại, thửa ruộng trồng khoai lang của người nông dân bị bỏ hoang ở bên cạnh.
The couple grow enough rice and sweet potatoes on their small plot to progocnhintangphat.comde food for three months.
In tobacco, it is processed into two peptides, in petunia into three, and in sweet potato, possibly into six.
Ở cây thuốc lá, HypSy được tạo thành 2 peptit, trong khi đó ở cây dạ yên thảo thì là 3 và ở củ khoai ngọt thì có thể là 6.
Sweet potatoes are cultivated throughout tropical and warm temperate regions wherever there is sufficient water to support their growth.

Xem thêm: Tu Tiên Là Gì ? Cách Tu Luyện Thành Tiên Của Các Loài Vật? Tu Tiên Là Có Thật Nhé Mọi Người

Ngày nay, khoai lang được trồng rộng khắp trong các khu vực nhiệt đới và ôn đới ấm với lượng nước đủ để hỗ trợ sự phát triển của nó.
The Spanish Royal Academy says the Spanish word is a hybrid of the Taíno batata (sweet potato) and the Quechua papa (potato).
Học gocnhintangphat.comện Hoàng gia Tây Ban Nha cho rằng từ khoai tây trong tiếng Tây Ban Nha là hợp nhất của Taino batata (khoai lang) và Quechua papa (khoai tây).
It”s all the shopping, it”s spending hours in the farmer”s market, it”s finding the right foods for her, it”s pureeing sweet potatoes.
Chỉ là đi mua sắm thôi, dành nhiều giờ trong siêu thị của người nông dân, tìm đồ ăn phù hợp cho con bé, những củ khoai tây ngọt tinh khiết.
Then they returned to the highvelds in the spring and moved towards the west, where sweet potato and Karoo vegetation were abundant.
Sau đó linh dương trở về thảo nguyên núi cao vào mùa xuân, di chuyển về phía tây, nơi khoai lang cùng thảm thực vật Karoo khá phong phú.
Since then she has worked with Thích Nhất Hạnh establishing first the Sweet Potato community near Paris, then Plum gocnhintangphat.comllage Monastery in 1982.

Xem thêm: Windows 32Bit Với 64Bit Là Gì ? X86 X64 Là Gì Và Nó Khác Nhau Như Thế Nào

Từ đó cô cộng tác với thầy Thích Nhất Hạnh, thành lập cộng đồng Khoai Lang (Sweet Potato community) gần Paris, sau đó là Tăng đoàn Làng Mai năm 1982.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *