Sunken là gì, nghĩa của từ sunken trong tiếng việt (từ Điển anh

      347
He estimated that it would have sầu taken 50,000 years for such structures khổng lồ have sầu sunken to the depth at which they were said khổng lồ be found & stated that none of the known cultures living that long ago had the ability khổng lồ build such structures.

Bạn đang xem: Sunken là gì, nghĩa của từ sunken trong tiếng việt (từ Điển anh


Ông dự tính rằng buộc phải mất 50.000 năm để các công trình xây dựng này chìm xuống độ sâu nhưng chúng được biết được tìm thấy cùng tuyên cha rằng không tồn tại nền văn hóa truyền thống làm sao được nghe biết sống thọ từ nhiều năm có chức năng thi công các công trình như thế.
But even with swollen lips, sunken eyes, và cheeks flushed red, I have sầu found that this place right here is somewhere I can find great joy.
Nhưng cùng với cơn rét đến tím môi, đôi mắt lõm vào, và má đỏ bừng, tôi đã nhận ra trên đây chính xác là vị trí tôi rất có thể search thấy niềm vui vĩ đại.
She was so badly damaged by the magazine explosion that she was not thought fit for service even if she could be salvaged, unlike many of the other sunken ships nearby.
Nó bị hỏng sợ nặng nề nề hà vì chưng nổ hầm đạn tới cả quan yếu liên tiếp phục vụ mặc dầu được trục vớt lên, ko giống hệt như nhiều dòng khác bị đánh chìm lân cận.
Van Gogh"s mental và physical condition is usually apparent; he may appear unkempt, unshaven or with a neglected beard, with deeply sunken eyes, a weak jaw, or having lost teeth.
Tình trạng ý thức với thể chất của Van Gogh hay hiện rõ ràng; ông có thể hiện hữu khá bờm xờm, râu không cạo hoặc không được chăm lo, cùng với đôi mắt sâu hoắm, hàm dưới yếu đuối, hoặc bị mất răng.
Rescuing a sunken ocean liner, they travel lớn Blackpool and enter its January năm nhâm thìn loop, fight Barron"s Wight & Hollow allies, & rescue Miss Peregrine & other captive sầu Ymbrynes.
Sau Lúc sở hữu dòng tàu khách The Augusta chìm dưới mặt đáy biển lớn lên phương diện nước, đàn tphải chăng lái tàu tới Blackpool và phi vào vòng thời hạn Tháng một năm năm 2016, đại chiến cùng với các Xác sống và đội quân Hồn rỗng của Barron và cứu giúp Cô Peregrine và những Ymbrynes không giống.
The Swedish-based "Ocean X Team" describes themselves as treasure hunters and salvage operators who specialize in underwater searches for sunken "antique high-kết thúc alcoholic beverages & historic artefacts".
"Nhóm Ocean X" tất cả trụ ssinh sống sinh hoạt Thụy Điển đang mô tả bọn họ là mọi bên snạp năng lượng search kho tàng và quản lý cứu nạn chuyên về các cuộc tìm kiếm kiếm dưới nước nhằm lùng đã cho ra những thức uống gồm đụng cao cấp truyền thống với những di thiết bị lịch sử".
After nearby ships picked up the survivors of the sunken destroyer, the injured were taken lớn the hospital at Sandy Hook, New Jersey.
Những fan tồn tại được các tàu ở bên cạnh cứu vớt, với được mang lại cơ sở y tế trên Sandy Hook, New Jersey.
Patrolling off NS Argentia, Newfoundland on 15 January 1942, she sighted the life rafts of sunken SS Dagrose, from which she rescued two survivors.
Đang lúc tuần tra ngoài khơi Argentia, Newfoundlvà vào ngày 15 tháng 1 năm 1942, nó nhìn thấy bè cứu vớt sinh của mẫu SS Dagrose bị đánh chìm, với đã vớt được nhì fan sinh tồn.
She took up her position there in October, & on 8 October she deployed off Cape Town with Active và Foxhound on anti-submarine tìm kiếm operations, và rescuing survivors from sunken mercantiles.
Chiếc tàu quần thể trục nhấn nhiệm vụ trong thời điểm tháng 10, với vào trong ngày 8 tháng 10 đã có bố trí xa bờ Cape Town cùng với Active sầu và Foxhound vào chuyển động tuần tra săn đón tàu ngầm với cứu vãn vớt những người sống sót từ các tàu buôn bị tấn công đắm.

Xem thêm: Wazzup Là Gì ? Wazzup Là Gì, Nghĩa Của Từ Wazzup


While in that area on 9 August, Wilson engaged Japanese cruisers during the Battle of Savo Islvà, và later rescued survivors of the sunken cruisers Quincy, Astoria và Vincennes.
Đang Khi sinh hoạt lại khu vực này vào ngày 9 mon 8, nó đụng độ với các tàu tuần dương Japan trong Trận chiến hòn đảo Savo, với kế tiếp sẽ cứu giúp vớt những người dân tồn tại tự các tàu tuần dương Quincy, Astoria cùng Vincennes bị tấn công chìm.
A memorial was built across the ship"s sunken remains, including a shrine room listing the names of the lost crew members on a marble wall.
Một đài tưởng vọng được kiến thiết ngang qua xác sót lại của con tàu bên dưới mặt nước, bao gồm một cnạp năng lượng phòng tưởng vọng vị trí tên hồ hết thành viên của tdiệt thủ đoàn vẫn chầu diêm vương được khắc bên trên tường bằng cẩm thạch.
By 1745, it was apparent there was no island at the site claimed and it was renamed the Sunken Land of Buss, as the supposed area was relatively shallow.
Đến năm 1745, cụ thể không thể bằng chứng nào chứng minh sự vĩnh cửu của quần đảo như thế nào trên địa điểm này cùng tên đảo tiếp nối được thay đổi Sunken L& of Buss, bởi khu vực được cho là kha khá nông.
In Denver it is called the Valley Highway, as the highway parallels the course of the South Platte River throughout the downtown area & is often sunken below ground màn chơi.
Tại Denver nó được call là Xa lộ Valley lúc nó đi tuy vậy song với loại chảy của sông South Platte rã qua Khu Vực phố trung trung khu với thường thừa nhận sâu dưới khía cạnh đất.
During the engagement, Cassin Young assisted in shooting down two enemy aircraft, và rescued survivors from the sunken ship.
Trong cuộc tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh, Cassin Young trợ giúp vào câu hỏi phun rơi hai sản phẩm cất cánh kẻ thù, cùng cứu vớt những người sinh tồn từ nhỏ tàu bị đắm.
En route, off Portsmouth, New Hampshire, the Commander in Chief witnessed salvage operations in progress on the sunken Squalus which had stayed down after a test dive sầu on 24 May.
Trên đường đi, xa khơi Portsmouth, New Hampshire, vị Tổng tư lệnh thị gần cạnh các chuyển động trục vớt đang được thực hiện so với loại tàu lặn Squalus bị đắm sau đó 1 cuộc lặn thí điểm vào trong ngày 24 tháng 5.
It is not easy khổng lồ dig in wild terrain or desckết thúc inlớn perilous waters in tìm kiếm of hidden, buried, or sunken treasure.
She rescued survivors from the sunken ferry Prinses Juliana off the Dutch coast và returned them to the Hook of Hollvà where she recovered a number of British demolition parties.
Nó cứu vớt những người tồn tại trường đoản cú dòng tàu phả Prinses Juliamãng cầu bị đắm ngoài khơi bờ hải dương Hà Lan với đưa chúng ta trở lại Hook of Hollvà, chỗ nó tiếp nhận một số team bộ đội phá hủy Anh.
Architectural forms native khổng lồ pre-Roman Dacia, such as the traditional sunken house and storage pits, remained during Roman times.
Những mẫu mã bản vẽ xây dựng bản địa từ trước thời Dacia thuộc La Mã, chẳng hạn như căn nhà trũng truyền thống với các hầm cất hoa màu, vẫn còn vào thời gian La Mã.
*