Substation Là Gì - Tra Từ Transformer

      33

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ gocnhintangphat.com.Học những trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một biện pháp đầy niềm tin.

Quý khách hàng đang xem: Substation là gì The improved security measures should be directed at substations which are at greachạy thử risk of trespass or vandalism. The electricity boards are making large profits and should be able khổng lồ earmark funds for the purpose of safeguarding substations. Accidents in substations to lớn members of the general public, which have sầu resulted in fatality have sầu amounted khổng lồ six in the past 10 years. The most important case where that provision is needed concerns substations within the boundary of a power station site. One of the substations is totally encased and there is no possible access to it unless the doors are open, but there is easy access to lớn the others. The larger substations also have sầu a small equipment and maintenance building khổng lồ house any control equipment or secondary transformers for generating the signal power. Countering the cost advantages of electric traction are the cost disadvantages of electrification: primarily the costs of the catenary and substations (including maintenance costs). The company owns and maintains 12 hydroelectric power plants, two thermal power plants & 49 substations. Các ý kiến của các ví dụ ko miêu tả quan điểm của các biên tập viên gocnhintangphat.com gocnhintangphat.com hoặc của gocnhintangphat.com University Press giỏi của những bên cấp giấy phép.

Bạn đang xem: Substation Là Gì - Tra Từ Transformer

*

information that is being received & broadcast about an event that has just happened or just begun

Về việc này
*

Xem thêm: Đuôi Csv Là Gì ? Tạo Hoặc Chỉnh Sửa Tệp

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp loài chuột Các phầm mềm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở lưu giữ với Riêng tư Corpus Các pháp luật áp dụng /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

message