Street là gì, so sánh phố chính và phố wall main street là gì

      122
2 Thông dụng2.1 Danh từ3 Chulặng ngành3.1 Xây dựng3.2 Kỹ thuật chung3.3 Kinch tế4 Các từ bỏ liên quan4.1 Từ đồng nghĩa BrE & NAmE /stri:t/

Thông dụng

Danh từ

(viết tắt) St phố, mặt đường phốside streetphố nganghigh streetphố lớnmain streetphố bao gồm Hàng phố; dân phố (toàn bộ những người dân nghỉ ngơi cùng một phố)the whole street contributedcả dãy phố đều phải sở hữu góp sức (từ bỏ cổ,nghĩa cổ) mặt đường cáilớn be street ahead of anyone in some fieldthừa bất kể ai vào một nghành nàoto be in the same street with somebodycùng một thực trạng với ailớn be not in the same street with somebodykém tài ai, quan yếu sánh cùng với aibe (out) on/walk the streets(thông tục) không tồn tại nhà ở Làm gái điếmgo on the streetstìm sinh sống bởi nghề gái điếmin the streetbên mép đường (mua bán hội chứng khoán thù sau giờ thị trường hội chứng khoán thù đóng cửa)lớn live in the streetsuốt ngày lang thang ko kể phốon the streetssống bởi nghề mãi dâm(right) up one"s street(thông tục) hợp với khả năngFleet streetkhu vực báo chí ( Anh) Lombard street thị phần tài bao gồm ( Anh)Wall streetphố Uôn (tgocnhintangphat.com tgocnhintangphat.com ương bank (tài chính) Mỹ)

Chuyên ổn ngành

Xây dựng

phố

Kỹ thuật chung

mặt đường phốadjoining streetmặt đường phố liền kề liềnadjoining streetcon đường phố tiếpanimated streetcon đường phố nhộn nhịparterial exit streetđường phố chủ yếu đi raarterial streetđường phố chínhbaông chồng streetđường phố tạ thế nẻobusiness streetđường phố buôn bánbypass streetmặt đường phố rẽbypass streetcon đường phố tránhbypass streetđường phố vòngcircular arterial streetđường phố chủ yếu vành đaicircular streetđường phố vành đaidead-end streetđường phố cụtloop streetđường phố chạy vòngmain streetmặt đường phố chínhmain street within bloông chồng of housesđường phố chủ yếu trong đái khumajor streetmặt đường phố chínhmajor streetcon đường phố lớnone-way streetcon đường phố đi một chiềuone-way streetmặt đường phố một chiềupopulous streetmặt đường phố đông dânradial streetđường phố hình nan quạtshopping streetcon đường phố buôn bánsile (street) gutterrãnh thải nước trên tuyến đường phốstreet architecturephong cách thiết kế mặt đường phốstreet cleaningsự dọn sạch mặt đường phốstreet closed to lớn trafficmặt đường phố cấm giao thôngstreet crossingngã tía con đường phốstreet floodlightđèn chiếu đường phốstreet formsván khuôn đường phốstreet inletgiếng (thu) nước mưa đường phốstreet inletmồm rãnh (trên tuyến đường phố)street lampđèn trên tuyến đường phốstreet lightđèn trên tuyến đường phốstreet lightingsự phát sáng đường phốstreet lighting luminairesản phẩm công nghệ phát sáng mặt đường phốstreet nameplatebiển khơi tên mặt đường phốstreet network densitymật độ màng lưới con đường phốstreet of mixed trafficcon đường phố giao thông lếu hợpstreet sewerage systemmàng lưới nước thải mặt đường phốstreet trafficgiao thông vận tải đường phốstreet wideningsự mở rộng con đường phốtangential streetđường phố tiếp tuyếnurban main streetđường phố bao gồm của thành phố

Kinch tế

Giới tài bao gồm Mỹ

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

nounartery , avenue , bachồng alley , boulevard , byway , court , dead end * , drag * , drive sầu , highway , lane , parkway , passage , pavement , place , road , roadway , route , row , stroll , terrace , thoroughfare , traông chồng , trail , turf * , way , expressway , freeway , path , superhighway , thruway , turnpike , alley , drag
*