Nghĩa của từ stick out là gì và cấu trúc cụm từ stick out trong câu tiếng anh

      383

stem from the fact that: xuất phát điểm từ việc

His depression stemmed from the fact that he had never really got over his father’s death.Nỗi pnhân hậu muộn của anh ấy căn nguyên từ việc anh ấy chưa thực sự thừa qua được nỗi đau mất phụ vương.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ stick out là gì và cấu trúc cụm từ stick out trong câu tiếng anh


step aside: rút lui; từ bỏ; trường đoản cú chức

Many people felt that the old King should step aside and give sầu his son a chance.Nhiều tín đồ nghĩ rằng vị vua già nên thoái vị cùng mang đến nam nhi mình một cơ hội.Ed Taylo, President of Pencom Software, has stepped aside to lớn make way for someone younger.Ed Taylo, chủ tịch của Pencom Software, sẽ rút lui để dường nơi cho 1 bạn tthấp rộng.

step down: rút lui; từ bỏ bỏ; từ chức

In 1990 the President announced that he was stepping down as buổi tiệc nhỏ leader.Năm 1990 tổng thống tuyên tía rằng ông sẽ rút lui khỏi cương vị lãnh đạo đảng.

step down from: rút lui khỏi; tự bỏ

Vice chairman Alan Binder said that he would step down from the central ngân hàng when his present contract expired.Phó chủ tịch Alan Binder bảo rằng ông đang rút lui ngoài ngân hàng TW khi đúng theo đồng ngày nay của ông kết thúc.

step out: xuất hiện thêm vào (trang phục gì)

All eyes were on the Princess last night as she stepped out in a stunning wrap-around dress.Đêm qua phần đông ánh nhìn rất nhiều đổ dồn vào công chúa lúc phụ nữ xuất hiện vào dòng áo váy đầm đắp chéo giỏi đẹp mắt.

step out with: tán tỉnh và hẹn hò với (ai)

Michael Wrighton, the film director, is stepping out with actress Jenny Seaman.Đạo diễn phlặng Michael Wrighton sẽ gặp gỡ và hẹn hò với phụ nữ diễn viên Jenny Seaman.

stick sth down – stiông xã down sth: viết vội; viết đại

Why don"t you stiông chồng your name down – you can always change your mind later.Sao anh không viết nkhô cứng thương hiệu anh ra phía trên – sau này anh đổi ý lúc như thế nào cũng được.I had no idea what I was supposed khổng lồ write, so I just stuông xã anything down.Tôi đo đắn cần viết gì nên có thể viết đại sản phẩm nào đó ra.

get stuchồng in/get stuck inlớn sth: xông vào

All right, everyone. Roll your sleeves up and get stuchồng in!Nào, đa số fan. Xăn uống tay áo lên cùng xông vào!By the time I got there I was too exhausted khổng lồ get stuchồng into the debate.Lúc mang đến kia tôi mệt nhọc thừa ko xông vào tranh cãi nổi.

Xem thêm: Uprace Là Gì - Khởi Động Dự Án Chạy Bộ Cộng Đồng Uprace 2020


stick out from: chỉ dẫn ngoài; chìa ra khỏi

His hair stuông chồng out from under his cap.Tóc anh ấy chìa ra phía bên ngoài bên dưới mẫu mũ.

stick your tongue out – stick out your tongue: lnai lưng lưỡi ra

When she asked hyên lớn help her, he just stuông chồng out his tongue & laughed.khi cô ấy nhờ anh ta giúp, anh ta lè lưỡi ra với cười.

stick sth out – stick out sth: đưa cái gì ra; ưỡn đồ vật gi ra

If you stvà up straight and don"t stiông xã your stomach out, you"ll look slyên ổn.Nếu anh đứng tức thì lại với không ưỡn bụng ra, trông anh đã không rườm rà rộng.

stichồng out: rõ ràng; dễ thấy

The thing that sticks out is that there are no women involved in the project.Có một điều rất đơn giản thấy là không tồn tại phụ nữ giới tđắm say gia vào dự án.

stiông chồng out lượt thích a sore thumb: trông thiệt dị hợm; trông thiệt không giống người

The new building stuông chồng out like a sore thumb.Toà nhà bắt đầu trông thiệt dị hợm.There aren"t many foreigners in this part of the country – any stranger sticks out like a sore thumb.Người quốc tế nghỉ ngơi vùng này của quốc gia rất hiếm, nên bất cứ tín đồ lạ làm sao trông cũng hết sức phi thường.

stichồng up for yourself: từ bảo vệ mình

I was determined lớn be more confident, more able lớn stiông chồng up for myself at work.Tôi quyết trung tâm sẽ đầy niềm tin hơn và có tác dụng tự bảo đảm an toàn bản thân giỏi hơn tại ssinh hoạt làm cho.

stiông chồng up for sth: bênh vực cho; bảo vệ; ủng hộ

If a client doesn"t agree with you, you must stiông chồng up for what you believe, but calmly & intelligently.Nếu khách hàng không đồng ý với các bạn, bạn đề nghị đảm bảo phần lớn gì bạn tin, tuy vậy nên yên tâm và sáng dạ.
*