Tóm tắc nội dung

Tìm hiểu splash screen.Hướng dẫn làm splash screen kiểu như youtube app, không sử dụng Timer.

Đang xem: Ý nghĩa của splash screen là gì, Định nghĩa splash screen là gì

Bạn đang xem: Splash screen là gì

Splash screen là gì?

Splash screen có thể hiểu là màn hình khởi động đầu tiên trước khi chuyển đến màn hình tiếp theo của app. Thông thường, khi mở một app lên nó sẽ tốn một khoảng thời gian để khởi động (start-up time). Ở đây, nếu không cài đặt splash screen cho app thì mặc định nó sẽ là blank và có thể là một màn hình với background là màu đen.

Trên splash screen, ta có thể hiển thị logo của app, một hình ảnh bất kỳ hoặc phức tạp hơn là hiện thị một thanh progress bars để biểu thị là đang tải các resource cho app.

Bài này mình chỉ hướng dẫn hiển thị logo trên splash screen đây là cách hiệu quả đối với các app có dung lượng nhỏ và không tốn nhiều thời gian start-up.

Các bước thực hiện

Trước tiên, trong android studio add một activity mới tên là SplashActivity. Android Studio sẽ generate code liên quán tới activity trong AndroidManifest.xml và SplashActivity.java, tạm thời ta để đó. Một lát ta sẽ sửa lại code bên trong nó sau khi tạo các resources sau đây.

*

Màn hình plash screen mà bạn thấy ở trên hiện thị ngay lặp tức ngay khi mở app và diễn ra trước khi ta có thể inflate một layout cho activity. Nên ở đây ta không dùng layout, do đó xác định background cho splash screen cũng chính là xác định background theme của activity.

Xem thêm: Cấu Trúc Và Cách Dùng “ Therefore Nghĩa Là Gì ? Cách Dùng Therefore

Ta tiến hành tạo các resources như sau:

Tạo resources background

Tiếp theo, set background này cho splash activity bằng cách add thêm một theme mới trong res/values/styles.xml như sau:

Tiếp theo, quay trở lại file AndroidManifest.xml. ta set lại theme dùng cho splash activity là SplashTheme vừa tạo. Ở đây bạn cũng lưu ý phải set splash activity là LAUNCHER.

Cuối cùng, sử dùng intend để gọi MainActivity từ SlashActivity như sau:

public class SplashActivity extends AppCompatActivity { Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); Intent intent = new Intent(this, MainActivity.class); startActivity(intent); finish(); }}Kết quả sau khi thực hiện thành công.

*

Lưu ý

Ở đây ta không dùng layout để set view cho SplashActivity thay vào đó ta set theme cho activity bởi vì với cách này ta mới có thể hiển thị splash screen ngay lặp tức và trước khi app thật sự khởi tạo.

Nếu ta dùng layout để set view cho SplashActivity thì màn hình splash screen chỉ hiện thị thật sự khi app đã được khởi tạo, cách này cần một khoản thời gian lâu hơn.

Xem thêm: Wood Chips Là Gì ? Phân Biệt Wood Chip Và Wood Pellet

Kết luận

Tham khảo

 C. Stewart, “Splash screens the right way,” Big Nerd Ranch, 2015. . Available: https://www.bignerdranch.com/blog/splash-screens-the-right-way/. Accessed: Jan. 28, 2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *