2019

Thoái vốn hay thường được gọi là thoái vốn là quá trình bán bớt một phần hoặc bộ phận của công ty cho một công ty khác hoặc tạo ra một công ty riêng. gocnhintangphat.comệc thoái vốn có thể ở dạng spin-off, split-off, split-off, sell-off, carve-out, v.v … Trong số các hình thức này, hai hình thức thoái vốn thường bị tách rời là tách ra và tách ra. Spin-off đề cập đến bộ phận kinh doanh, trở thành một công gocnhintangphat.comệc độc lập, sau khi tách khỏi công ty mẹ.

Đang xem: Nghĩa của từ spin off là gì

Ngược lại, Split-off là một quá trình trong đó các cổ đông của công ty cổ phần được phân bổ cổ phần trong công ty con, đang được tách ra để đổi lấy cổ phần trong công ty mẹ.

Công ty áp dụng gocnhintangphat.comệc thoái vốn để tập trung vào các lĩnh vực chính của mình hoặc để đáp ứng yêu cầu tiền mặt khẩn cấp, hoặc do quy mô kinh doanh lớn, khó xử lý, đơn vị không tạo ra doanh thu tốt. Kiểm tra sự khác biệt giữa spin-off và split-off, trong bài gocnhintangphat.comết trình bày cho bạn.

Biểu đồ so sánh

Cơ sở để so sánhSpin-offTách ra
Ý nghĩa Spin-off ngụ ý một hành động kinh doanh, trong đó một công ty tách khỏi một bộ phận và tạo ra một thực thể kinh doanh mới, được liệt kê riêng trong sàn giao dịch chứng khoán và có ban giám đốc độc lập. Chia tách đề cập đến một quy trình thoái vốn của công ty, trong đó công ty con của công ty là một thực thể riêng biệt, với danh sách cổ phiếu vốn độc lập.
Cổ phiếu Cổ phiếu của công ty con được phân phối cho tất cả các cổ đông. Các cổ đông của công ty mẹ được yêu cầu trao đổi cổ phiếu của họ, để có được cổ phần trong công ty con.
Lý do Để tạo một bản sắc riêng của công ty mới.

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Thông Hiểu Là Gì Nghĩa Của Từ Thông Hiểu Trong Tiếng Việt

Để tạo sự khác biệt giữa kinh doanh cốt lõi và doanh nghiệp mới.

Định nghĩa của Spin-off

Một spin-off có thể được định nghĩa là một loại thoái vốn trong đó một phần của một doanh nghiệp được tách ra và tạo thành một công ty riêng biệt, bằng cách phát hành cổ phiếu mới. Hình thức thoái vốn doanh nghiệp này còn được biết đến với tên spin-out hoặc starburst.

Các cổ phiếu được chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ nắm giữ của họ, với mục đích bù đắp phần vốn bị mất trong các cổ phiếu ban đầu. Theo cách này, quyền sở hữu không bị thay đổi, theo nghĩa là các cổ đông tương tự sẽ sở hữu công ty và điều đó cũng theo tỷ lệ tương tự. Hơn nữa, các cổ đông có quyền lựa chọn giữ lại các cổ phiếu này hoặc họ cũng có thể bán các cổ phiếu này trên thị trường.

Các công ty đi đến một vòng xoáy để quản lý bộ phận có tiềm năng tốt, đặc biệt là về lâu dài. Trong spin-off, mối quan tâm của phụ huynh chuyển tài sản, tài sản trí tuệ, tức là bản quyền, tiền bản quyền, nhãn hiệu, v.v., và nhân lực cho công ty mới được liên kết.

Định nghĩa của tách

Thuật ngữ 'tách ra' được sử dụng để chỉ một phương thức tái cấu trúc doanh nghiệp, trong đó cổ phần của công ty con hoặc đơn vị của công ty được chuyển nhượng cho các cổ đông, để đổi lấy vốn chủ sở hữu của công ty mẹ. Do đó, nó tương tự như mua lại cổ phiếu, trong đó công ty mẹ mua lại cổ phiếu của chính mình.

Trước khi tách ra, thực thể tách ra là một bộ phận hoặc công ty con của mối quan tâm cha mẹ, sau khi tách ra sẽ trở thành một thực thể pháp lý riêng thuộc sở hữu của một số cổ đông của tổ chức mẹ và quyền sở hữu của mối quan tâm cha mẹ sẽ là trong tay của các cổ đông còn lại, những người không đầu hàng cổ phiếu của họ cho các cổ phiếu trong sự chia tách.

Đó là một chiến lược để bảo vệ công ty con, chống lại sự tiếp quản thù địch, cũng như nó mang lại lợi ích cho cả công ty mẹ, công ty con của nó, sẽ tách ra.

Sự khác biệt chính giữa Spin-off và Split-off

Sự khác biệt giữa spin-off và split-off được đưa ra chi tiết trong các điểm được đưa ra dưới đây:

Một spin-off có thể được mô tả như là một chiến lược thoái vốn, trong đó một phần hoặc bộ phận của công ty, được tách ra và một công ty mới được tạo ra có một danh tính pháp lý riêng biệt với công ty mẹ. Mặt khác, tách ra là một chiến lược tái cấu trúc doanh nghiệp thông qua gocnhintangphat.comệc thu hẹp, trong đó công ty mẹ cung cấp cho cổ đông của mình cổ phần của công ty mới, người phải từ bỏ cổ phần của công ty mẹ, về gocnhintangphat.comệc chấp nhận cổ phần mới. thực thể.Trong spin-off, cổ phiếu của mối quan tâm spin-off sẽ được phân bổ cho các cổ đông của mối quan tâm phụ huynh trên cơ sở pro-rata, và họ không cần phải từ bỏ cổ phiếu của mối quan tâm cha mẹ. Ngược lại, trong gocnhintangphat.comệc chia tách, gocnhintangphat.comệc phân bổ cổ phần sẽ được thực hiện cho những cổ đông đó, những người chỉ đầu hàng cổ phiếu của công ty mẹ để đổi lấy cổ phần trong mối quan tâm chia tách.Các công ty thực hiện truy đòi spin-off để tạo ra một bản sắc riêng của công ty con, trong khi đó gocnhintangphat.comệc tách ra thường bị ảnh hưởng khi công ty muốn tạo ra sự khác biệt giữa hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình và hoạt động kinh doanh bổ sung.

Xem thêm: Những Hiểu Biết Về Voice Ip Là Gì ? Voip Có Ưu Và Nhược Điểm Là Gì

Phần kết luận

Các công ty muốn làm cho hoạt động của họ hiệu quả và hiệu quả hơn, thường bán các đơn vị không có lợi nhuận hoặc công ty con không liên quan, để tập trung vào các hoạt động cốt lõi và có lợi nhuận cao hơn. Và để làm như vậy, spin-off và split-off là lựa chọn tốt nhất cho các doanh nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *