Spare time là gì, spare time trong tiếng tiếng việt

      330

Sẵn sàng du học tập – Trong giờ đồng hồ Anh, “for a long time”, “on time”, ‘run out of time” theo thứ tự Tức là khoảng chừng thời hạn lâu năm, đúng tiếng, không hề thời gian.

Bạn đang xem: Spare time là gì, spare time trong tiếng tiếng việt

1. On time: đúng giờ

– You must be here on time.

quý khách cố định nên có mặt tại đây đúng giờ đồng hồ.

2. For a long time: khoảng chừng thời hạn dài

– I haven’t met him for a long time.

Tôi đã không chạm mặt anh ấy từ rất lâu rồi.

3. Time after time: lần này mang đến lần khác

– Nam forgets to lớn vị homework time after time.

Nam quên làm cho bài xích tập về công ty không còn lần này cho tới lần không giống.

4. Pressed for time: không có nhiều thời gian

I’m a bit pressed for time at the moment. Do you mind if we have sầu the meeting tomorrow?

Tôi ko có khá nhiều thời gian vào bây giờ. Anh có phiền đức trường hợp bọn họ họp vào trong ngày mai không?

5. Run out of time: không hề thời gian

– We’ve run out of time on this project.

Chúng tôi không hề thời hạn cho dự án này nữa.

6. No time to lose: không có thời gian để lãng phí

– There’s no time khổng lồ chiến bại. We’ve sầu got lớn get going.

Không còn thời gian để tiêu tốn lãng phí nữa. Chúng ta phải vào cuộc thôi.

7 . Have spare time: tất cả thời hạn rảnh

– What do you vì chưng in your spare time?

quý khách làm gì khi rhình họa rỗi?

8. Take your time: bình tĩnh

– Take your time answering the question.

Hãy bình tĩnh vấn đáp thắc mắc.

Xem thêm: Muốn Lên Sàn Đấu, Phải Tập Sparring Là Gì, Nghĩa Của Từ Spar

*

9. Make good time: làm điều gì đó nkhô giòn hơn chúng ta nghĩ

– We made good time. It only took us an hour to get here.

Chúng tôi sẽ xong nhanh chóng rộng dự con kiến – chỉ mất một giờ nhằm đến trên đây.

10. Just in time: vừa kịp lúc

– They arrived just in time for the wedding.

Họ đến vừa kịp đám cưới.

11. High time: đúng thời điểm

– It’s high time you got a job!

Đã đến thời gian bạn đề nghị tìm vấn đề làm cho rồi. (Lưu ý: dùng thì quá khứ đối chọi sau high time).

12. Keep time: đúng giờ

– My watch doesn’t keep good time.

Đồng hồ của mình chạy sai trái giờ lắm.

13. Behind the times: chậm rì rì quá trình, đi sau thời đại

– He’s so behind the times. He still plays records. Can you believe it?

Anh ấy thật xưa cũ, tiếng vẫn nghe đĩa hát. Quý Khách bao gồm tin nổi không?

14. Overtime: chi phí làm cho thêm ngoại trừ giờ

– The firm is cutting baông xã on overtime.

cửa hàng vẫn giảm sút tiền làm cho thêm tiếng.

15. Time zone: múi giờ

– The UK is in a different time zone from the rest of Europe.

Vương quốc Anh có múi giờ đồng hồ không giống cùng với phần còn lại của châu Âu.

16. In your own time: Làm điều gì cơ mà không cần lo về thời gian

– I’ll fix the car in my own time!

Tôi sẽ sửa xe pháo nhưng mà chưa phải vội!

17. Time on your side: trẻ cùng còn các thời gian sinh hoạt phía trước

– You’ve sầu got time on your side, so you shouldn’t feel pressured into making a career decision now.

Bạn còn những thời hạn sinh hoạt vùng phía đằng trước, vị vậy các bạn không nên cảm thấy bị áp lực khi ra quyết định cho việc nghiệp bây giờ.

*