Excelcó một công cụ gọi làSolvercó sử dụng kỹ thuật từ các hoạt động nghiên cứu để tìm ra giải pháp tối ưu cho vấn đề ra quyết định.

Đang xem: Hướng dẫn sử dụng solver là gì, nghĩa của từ solve

*

*

Quyết định cần thực hiệnlà gì?Đối với vấn đề này, chúng ta cần Excel để tìm ra bao nhiêu lệnh đặt hàng của từng sản phẩm (xe đạp, xe gắn máy và ghế trẻ em).
b.những ràng buộc của quyết định là gì?Các hạn chế ở đây là rằng lượng vốn và lưu trữ được sử dụng bởi các sản phẩm không thể vượt quá số lượng hạn chế của vốn và lưu trữ (tài nguyên) có sẵn.Ví dụ, mỗi xe đạp sử dụng 300 đơn vị vốn và 0,5 đơn vị lưu trữ.
c.Tham số chung đo hiệu dụng những quyết định này là gì?Các biện pháp chung về hoạt động là tổng lợi nhuận của các sản phẩm ba, vì vậy mục tiêu là tối đa hóa số lượng này.

Xem thêm: Vasoconstriction Là Gì – Nghĩa Của Từ Vasoconstrictor

Tên vùng Tế bào
UnitProfit C4: E4
OrderSize C12: E12
ResourcesUsed F7: F8
ResourcesAvailable H7: H8
TotalProfit H12

*

Giải thích: Số tiền vốn sử dụng bằng vớiSUMPRODUCTcủa dãy C7: E7 và OrderSize.Số lượng lưu trữ được sử dụng bằng với SUMPRODUCT của C8 khoảng: E8 và OrderSize.Tổng lợi nhuận bằng với SUMPRODUCT của UnitProfit và OrderSize.
Ví dụ, nếu chúng ta đặt hàng 20 xe đạp, 40 xe gắn máy và 100 con chỗ ngồi, tổng số lượng tài nguyên sử dụng không vượt quá số lượng tài nguyên có sẵn.Giải pháp này có lợi nhuận tổng cộng 19000.
Nó không phải là cần thiết để sử dụng thử và sai.Chúng tôi sẽ mô tả tiếp theo như thế nào Solver Excel có thể được sử dụng để nhanh chóng tìm ra giải pháp tối ưu.

Xem thêm: Spectacular Là Gì – Spectacular Có Nghĩa Là Gì

Kết luận: giải pháp tối ưu là đặt hàng 94 xe đạp và 54 xe gắn máy.Giải pháp này cung cấp cho lợi nhuận tối đa 25600.Giải pháp này sử dụng tất cả các nguồn lực sẵn có.

Xin nhờ anh chị giup em vướng mắc trong bài này :Cho phuong trinh hồi quy mô tả ảnh hưởng của nồng độ NaOH (X1) và nhiệt độ (X2) lên hiệu quả tách tạp chất (Y) khỏi sợi gai bẹ : Y = 14.982 + 0.192*X1+0.557*X2 – 0.093*X1*X2hãy tối ưu quá trình tách tạp chất với các điều kiện sau ;-1 -1 Nếu sử dụng solver thì trong mục Subject to the constraints không có dấu mà chỉ có dấu == thôi nên em xin A/c tư vấn giúp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *