Trong bài viết trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về cách xây dựng ứng dụng SOAP Web service và viết chương trình Client để gửi request và nhận response từ web service. Trong bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về SOAP UI – một công cụ giúp chúng ta dễ dàng test các Web service.

Đang xem: Api testing & soapui là gì, giới thiệu về soapui testing giới thiệu về soapui testing

Giới thiệu Automation test tool SOAP UI

SOAP UI là một test tool rất mạnh cho việc kiểm thử Kiểm thử Web Service. Với SOAP UI, chúng ta dễ dàng thực hiện kiểm thử tự động chức năng, kiểm thử hồi quy và kiểm thử tải trên các Web API khác nhau.

SOAP UI hỗ trợ tất cả các chuẩn giao thức và công nghệ để test tất cả các loại API (bao gồm cả SOAP và REST).

Ngoài ra SOAP UI còn cho phép chúng ta thực hiện thử nghiệm phi chức năng như kiểm thử hiệu suất và kiểm thử bảo mật.

Xem thêm: ” Chế Tạo Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Tự Chế Tạo Trong Tiếng Anh

Giao diện SOAP UI đơn giản, thân thiện, dễ sử dụng.

Một số tính năng quan trọng của SOAP UI:

Kiểm thử chức năng – Functional Testing:Một công cụ mạnh mẽ cho phép tester viết Functional API Tests trong SOAP UIHỗ trợ tính năng kéo-thả mà làm tăng tốc độ phát triển scriptHỗ trợ gỡ lỗi và cho phép tester phát triển data driven tests.Kiểm thử bảo mật – Security Testing:Ngăn chặn SQL Injection để bảo đảm cơ sở dữ liệuThực hiện Fuzzing scan và Boundary scan để tránh những hành vi thất thường của các dịch vụ.Kiểm thử tải – Load Testing:Kiểm thử khả năng chịu tải của một ứng dụng web sử dụng loadUI. Sau khi thực hiện kiểm tra tải, LoadUI sẽ tạo ra một bản báo cáo, giúp xác định liệu các ứng dụng có thể chịu tải nặng hay không.Kiểm thử khả năng chịu tải của một ứng dụng web sử dụng loadUIMô phỏng mức độ cao và kiểm thử tải thực tế một cách dễ dàng.Cho phép tùy chỉnh báo cáo chi tiết để nắm bắt các thông số hiệu suất.Hỗ trợ các giao thức và công nghệ:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

(1) Nhập resource là: /users(2) Chọn phương thức GET(3) Thêm header, chấp nhận kiểu trả về là JSON.(4) Chọn gửi request.(5) Kết quả trả về (response).

Tương tự, các bạn hãy thử với các resource khác.

Xem thêm: Đặc Điểm Và Công Dụng Của Đá Hộc Là Gì ? Ứng Dụng Của Đá Hộc Trong Xây Dựng

Trên đây là một vài thông tin cơ bản và cách sử dụng SOAP UI. Còn rất nhiều tính năng khác của SOAP UI các bạn tham khảo thêm ở các link bên dưới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *