Số Đối là gì, 2) thế nào là hai số nghịch Đảo

      907

Câu vấn đáp được chính xác cất ban bố đúng mực và đáng tin cậy, được chứng thực hoặc vấn đáp bởi những Chuyên Viên, gia sư hàng đầu của chúng tôi.quý khách hàng đã xem: Số đối là gì


*

Giải thích công việc giải:

1) Hai số đối nhau là nhị số bao gồm tổng bằng 0.

Bạn đang xem: Số Đối là gì, 2) thế nào là hai số nghịch Đảo

VD: $3+(-3)=0$ lúc đó $3,(-3)$ là 2 số đối nhau.

2) Hai số nghịch hòn đảo là nhì số gồm tích bởi 1.

VD: $3.dfrac13=1$ khi ấy $3,dfrac13$ là hai số nghịch hòn đảo.

Xem thêm: Những Điều Cần Biết Về Bệnh Viêm Xoang Là Gì, Nguyên Nhân Và Cách Chữa Trị Tại

3) Quy tắc cộng:

a) 2 phân số cùng chủng loại số:

Giả sử bao gồm 2 phân số thuộc mẫu mã số là: $dfracab$ cùng $dfraccb$ ($be 0$)

$dfracab + dfraccb = dfraca + cb$

Ví dụ: $dfrac 12+dfrac52=dfrac1+52=dfrac62=3$

b) 2 phân số khác chủng loại số:

Giả sử có 2 phân số không giống mẫu số là: $dfracab$ và $dfraccd$ ($b,de 0; be d$)

lúc đó: Ta quy đồng mẫu mã số của 2 phân số ban sơ, tổng của 2 phân số bằng phân số new tất cả mẫu mã số là mẫu số chung cùng tử số bằng tổng 2 tử số sau thời điểm quy đồng.

$dfracab + dfraccd = dfracadbd + dfracbcbd = dfracad + bcbd$

ví dụ như $dfrac13+dfrac27=dfrac1.73.7+dfrac2.37.3=dfrac721+dfrac621=dfrac7+621=dfrac1321$

$dfrac215+dfrac43=dfrac215+dfrac4.53.5=dfrac215+dfrac2015=dfrac2+2015=dfrac2215$

4) a) Phxay trừ 2 phân số;

Giả sử gồm 2 phân số $dfracab$ cùng $dfraccd$ ($b,de 0$)

Lúc đó: Ta quy đồng mẫu mã số của 2 phân số ban sơ, hiệu của 2 phân số bởi phân số mới gồm chủng loại số là mẫu mã số tầm thường với tử số bởi hiệu 2 tử số sau khi quy đồng.

$dfracab - dfraccd = dfracadbd - dfracbcbd = dfracad - bcbd$

Ví dụ: $dfrac52-dfrac12=dfrac5-12=dfrac42=2$

$dfrac154-dfrac15=dfrac15.54.5-dfrac1.45.4=dfrac7520-dfrac420=dfrac75-420=dfrac7120$

$dfrac214-dfrac320=dfrac21.54.5-dfrac320=dfrac10520-dfrac320=dfrac105-320=dfrac10220=dfrac5110$

b) Phxay nhân 2 phân số:

Giả sử có 2 phân số $dfracab$ cùng $dfraccd$ ($b,de 0$)

lúc đó: Tích 2 phân số bởi phân số new gồm tử số bằng tích 2 tử số ban đầu và mẫu mã số bởi tích 2 mẫu mã số lúc đầu.

$dfracab.dfraccd = dfracacbd$

lấy một ví dụ $dfrac12.dfrac27=dfrac1.22.7=dfrac214=dfrac17$

c) Phép phân tách 2 phân số:

Giả sử gồm 2 phân số $dfracab$ với $dfraccd$ ($b,c,de 0$)

$dfracab:dfraccd = dfracab.dfracdc = dfracadbc$

Ví dụ: $dfrac12:dfrac47=dfrac12.dfrac74=dfrac1.72.4=dfrac78$

5) a) Tính hóa học của phép cùng 2 phân số:

Giả sử có 3 phân số $dfracab$; $dfraccd$; $dfracmn$ ($b,d,ne 0$)

+) Giao hoán:

$dfracab + dfraccd = dfraccd + dfracab$

+) Kết hợp:

$dfracab + left( dfraccd + dfracmn ight) = left( dfracab + dfraccd ight) + dfracmn$

+) Cộng với 0:

$dfracab + 0 = 0 + dfracab = dfracab$

b) Tính chất của phép nhân 2 phân số:

Giả sử có 3 phân số $dfracab$; $dfraccd$; $dfracmn$ ($b,d,ne 0$)

+) Giao hoán:

$dfracab . dfraccd = dfraccd . dfracab$

+) Kết hợp:

$dfracab . left( dfraccd . dfracmn ight) = left( dfracab . dfraccd ight) . dfracmn$

+) Nhân cùng với 1:

$dfracab .1 = 1. dfracab = dfracab$

+) Tính hóa học phân phối hận của phxay nhân cùng với phxay cộng:

$left( dfracab + dfraccd ight)dfracmn = dfracmnleft( dfracab + dfraccd ight) = dfracmn.dfracab + dfracmn.dfraccd = dfracambn + dfraccmdn$.

*