Trong những năm vừa qua, câu hỏi: Sổ hồng là gì? Sổ đỏ là gì? luôn là vấn đề quan tâm của các cá nhân và hộ gia đình. Mặc dù chưa nghiên cứu kỹ về nội dung này nhưng họ nhờ sự tư vấn của một người đã kinh nghiệm làm hai loại sổ trên. Có thể do tâm lý muốn được công nhận khu đất nhà ở được an toàn và thuộc chính sở hữu của họ. Vì vậy, họ vội vàng tin tưởng vào những người đã kinh qua nhiều lần làm Giấy chứng nhận trên.

Đang xem: Sổ Đỏ là gì, sổ Đỏ là gì? cách phân biệt và quy Định mới cần biết

*

Tìm hiểu khái niệm: Sổ hồng là gì? Sổ đỏ là gì?

Sổ hồng là gì? Sổ đỏ là gì? và Các nội dung trong cuốn sổ

Sổ đỏ và sổ hồng là cách người dân tự đặt dựa trên màu sắc của từng loại sổ, tuy nhiên để biết khái niệm chính xác từng loại sổ, pháp lý và cách phân biệt 2 loại giấy tờ, chúng ta cần biết khái niệm:

Sổ hồng là gì?

Sổ hồng là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và đất ở của cá nhân hoặc hộ gia đình. Ngoài bìa của cuốn sổ có màu hồng nên mọi người gọi là sổ hồng. Loại sổ này thường được áp dụng các khu vực như nhà ở, khu vực đô thị, … Sổ hồng tiếng anh là House Ownership Certificate.

*

Sổ hồng là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và đất ở của cá nhân hoặc hộ gia đình

Theo wikipedia, Sổ hồng hay giấy hồng còn gọi là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, là một văn bản (loại giấy tờ) do cơ quan quản lý Nhà nước ở Việt Nam cấp cho chủ nhà (chủ sở hữu) xem như là chứng cứ hợp pháp và duy nhất xác định chủ quyền của một cá nhân, tổ chức đối với căn nhà (bất động sản) của mình. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở là cơ sở pháp lý để chủ sở hữu nhà thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình đối với nhà ở đó theo quy định của pháp luật. Khái niệm liên quan mật thiết là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ, giấy đỏ).

Các thông tin ghi trên sổ hồng?

Tại khoản 2 Điều 3 thuộc Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT được quy định như sau:

*

Các thông tin ghi trên sổ hồngTại trang số 1 của cuốn sổ: Gồm họ và tên chủ sở hữu đất, chủ sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền.Tại trang số 2 của cuốn sổ: Thông tin toàn bộ về khu đất hoặc nhà ở và các tài sản khác gắn liền với mảnh đất.Tại trang số 3 của cuốn sổ: Trình bày bản vẽ sơ đồ mảnh đất, nhà ở và các tài sản khác gắn liền với khu đất, những thay đổi nếu có sau khi cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất.Tại trang số 4 của cuốn sổ: Ghi lại những thông tin thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận (chuyển nhượng quyền sở hữu, kế thừa, …).

Các điều kiện được cấp sổ hồng

Khi nào được cấp Sổ hồng? và điều kiện được cấp sổ hồng là gì?

*

Điều kiện được cấp sổ hồng là gì?

Về cơ bản, điều kiện và thời điểm được cấp sổ hồng được quy định như sau:

Tại khoản 1 Điều 1 của Luật đất đai 2013 về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được nhà nước quy định như sau:

Sổ đỏ là gì?

Sổ đỏ là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Ngoài bìa của cuốn sổ có màu đỏ nên mọi người gọi là sổ đỏ. Đây là loại sổ được áp dụng cho các loại đất như: đất nền, đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, làm muối, … Sổ đỏ tiếng anh là Land Use Rights Certificate.

*

Sổ đỏ là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam

Theo Wikipedia, Sổ đỏ hay giấy đỏ được gọi là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đai là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất

Các nội dung trong cuốn sổ đỏ

Cuốn sổ đỏ được ban hành theo quy định nhà nước tại Điều 2 thuộc Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền khác. Cụ thể như sau:

*

Nội dung ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtTại trang số 1 cuốn sổ: Bao gồm Quốc hiệu, Quốc huy và dòng chữ “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền”. Tại mục I là thông tin chủ sở hữu khu đất hoặc nhà ở, đồng thời ghi chú số phát hành cuốn sổ, trong đó hai chữ cái tiếng Việt và sáu chữ số Latinh, in màu đen.

*

Trang số 1 cuốn sổ đỏ ghi những nội dung

*

Trang số 2 cuốn sổ đỏTại trang số 3 cuốn sổ: Sơ đồ thửa đất nhà ở và tài sản gắn liền với đất

*

Trang số 3 cuốn sổ đỏTại trang số 4 cuốn sổ: Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận. Đáng lưu ý với người được cấp chứng nhận, mã vạch.Tại trang số 5: Là trang bổ sung của Giấy chứng nhận, bao gồm số hiệu thửa đất, số phát hành, số vào sổ,…

Điều kiện được cấp sổ đỏ

*

Điều kiện được cấp sổ đỏ bạn cần biết

Chủ sở hữu đang sử dụng khu đất nhà ở và có đủ các giấy tờ được quy định tại khoản 1, Điều này. Tuy nhiên, tên trong giấy tờ do người khác đứng tên cùng với quyền chuyển nhượng và có chữ ký xác nhận. Theo quy định Luật mới ban hành chưa nhưng chủ sở hữu chưa làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đồng thời, khu đất nhà ở không có sự tranh chấp thì được xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất (không phải nộp tiền phạt sử dụng đất).

Người sử dụng đang sử dụng khu đất nhà ở theo quyết định của Tòa án Nhân dân về việc tranh chấp, hòa giải theo đúng quy định của pháp luật. Những tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận không còn tranh chấp thì các cá nhân hoặc hộ gia đình được quyền thực hiện cấp sổ đỏ theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Định Nghĩa Của Trophy Là Gì, Định Nghĩa Của Từ Trophy Trong Từ Điển Lạc Việt

Cách phân biệt Sổ hồng và sổ đỏ

Nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về sổ hồng là gì? Sổ đỏ là gì?, hãy xem cách phân biệt giữa chúng. Các tiêu chí để so sánh bao gồm Đặc điểm nhận diện, Cơ quan ban hành và ý nghĩa của nó.

*

Cách phân biệt Sổ hồng và sổ đỏ chi tiết nhất

Đặc điểm nhận diện

Sổ Hồng: Lớp bìa ngoài được bao bọc bởi loại giấy màu hồng, đồng thời ghi dòng chữ “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất ở”.Sổ Đỏ: Đối với sổ hồng được bao bọc lớp giấy màu hồng thì sổ đỏ được bao bọc màu đỏ. Đồng thời, chúng được ghi dòng chữ “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.

Cơ quan ban hành

Sổ Hồng: Bộ Xây dựngSổ Đỏ: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ý nghĩa

Sổ Hồng: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu đất ởSổ Đỏ: Giấy chứng nhận được cấp cho người sử dụng đất để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của họ theo quy định của pháp luật. Những thông tin cụ thể được trình bày cụ thể tại Khoản 20, Điều 4 Luật đất đai năm 2003).

*

Phân biệt khái niệm: Sổ hồng là gì và Sổ đỏ là gì

Sổ hồng và sổ đỏ sổ nào giá trị hơn

Đối với những người có hoạt động liên quan đến mua bán, xây dựng nhà ở, đất đai sẽ đều quan tâm câu hỏi “Sổ hồng và sổ đỏ sổ nào giá trị hơn?“:

Tuy nhiên, về giá trị pháp lý thì Sổ hồng và Sổ đỏ đều có giá trị pháp lý (không phân biệt giá trị của từng loại). Giá trị thể hiện ở tài sản được ghi nhận quyền (quyền sử dụng đối với đất trên sổ đỏ), quyền sở hữu đối với nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất trên sổ hồng). Còn sổ chỉ là “tờ giấy” ghi nhận quyền chứ bản thân sổ đó không giá trị.

*

Sổ hồng và sổ đỏ có giá trị tương đương nhau

Về giá trị thực, thì giá trị của Sổ hồng và Sổ đỏ phụ thuộc vào giá trị thực tế của thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như: Vị trí thửa đất, diện tích, tình trạng mới hay cũ của nhà ở và số lượng tài sản khác gắn liền với đất (cây trồng…). Do vậy, giá trị của từng loại sổ gắn với từng thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Quy định mới về cấp giấy chứng nhận sổ hồng là gì? sổ đỏ là gì?

*

Tìm hiểu quy định mới về việc cấp sổ đỏ và sổ hồng

Nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, hộ gia đình cũng như hỗ trợ cải cách thủ tục hành trình tinh gọn, nhà nước vẫn giữ cả 3 loại sổ trên. Trong đó bao gồm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cuốn sổ có bìa ngoài màu đỏ), Giấy chứng quyền sử dụng nhà ở và quyền sử dụng đất ở (cuốn sổ có bìa màu hồng), Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (cuốn sổ mới có bìa màu hồng). Chúng đều có những giá trị và được chấp nhận theo đúng quy định của pháp luật.

Xem thêm: Squirt Là Gì Và Những Bí Mật Về Squirt? Hiểu Đúng Về Hiện Tượng Phóng Tinh Ở Phụ Nữ

Kết luận

Trong bài viết này, Tuyến Mai đã giải đáp những thắc mắc liên quan tới Sổ hồng là gì? và Sổ đỏ là gì?. Những thông tin tưởng chừng như quen thuộc đối với những ai đã và đang triển khai thủ tục hành chính này. Tuy nhiên, các nội dung sâu xa của chúng còn nhiều hơn thế. Vì vậy, những thông tin trên sẽ là nguồn kiến thức cơ bản để các cá nhân, hộ gia đình đang và sẽ thực hiện quá trình hoàn thiện pháp lý cho khu đất nhà ở của mình. Đồng thời, các bạn sẽ biết được những cái gì đúng pháp luật và thực hiện các thủ tục trên theo quy định, an toàn cho khu đất ở ngôi nhà của bạn.

Quý khách hãy tham khảo thêm những Kiến thức Bất Động Sản mới được cập nhật thường xuyên trên website gocnhintangphat.com để có thêm thông tin hữu ích. Cảm ơn quý độc giả đã đón đọc!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *