Nghĩa của từ Điền trang là gì, Đất của công chúa, phò mã, vương hầu do nông nô

      859

Các bạn cùng mọi người trong nhà tsay mê gia sự kiệnBàn luận về một vấn đề bức thiết trong xã hộinhé mọi người

CTV

*
đã trả lời8 mon 3, 2019vày -dark_river-Học sinh(185 điểm)được thai chọn là thắc mắc giỏi nhất10 tháng 3, 2019vì chưng nhokmeoyeutien

Ở Trung cùng Nam Mĩ, chế độ chiếm hữu ruộng đất rất nặng nề, ảnh hưởng đến việc phạt triển sản xuất nông nghiệp. Hai hình thức sở hữu nông nghiệp phổ biến ờ Trung với Nam Mĩ là đại điền trang và tiểu điền trang.Đại điền trang thuộc sở hữu của những đại điền chủ, họ chỉ chiếm chưa tới 5% số dân nhưng sở hữu trên 60% diện tích đất đai canh tác và đồng cỏ chăn nuôi.Quy mô của đại điền trang lên tới hàng ngàn hec ta, năng suất thấp vì sản xuất theo lối quảng canh. Trong khi đó, một bộ phận lớn nông dân không có ruộngđất, phải đi làm thuê.Tiểu điền trang thuộc sở hữu của những hộ nông dân, có diện tích dưới 5 ha, phần lớn trồng các cây lương thực để tựtúc.Ngoài ra, nhiều công ti tư bản của Hoa Kì với Anh đã mua những vùng đất rộng lớn, lập đồn điền để trồng trọt cùng chăn nuôi, xây dựng các cơ sở chế biến nông sản xuất khẩu.Để giảm bớt sự bất hợp lí trong sở hữu ruộng đất, một số quốc gia ở Trung cùng Nam Mĩ đã ban hành luật cải cách ruộng đất, tổ chức khai hoang đất mới hoặc thiết lập lại ruộng đất của đại điền chủ hoặc công ti nước bên cạnh để chia đến dân cày ; mặc dù, do vấp phải sự chống đối của những đại điền chủ với các công ti nước không tính, việc phân chia ruộng đất mang lại nông dân gặp nhiều khó khăn. Riêng bên nước thôn hội chủ nghĩa Cu-bố đã tiến hành thành công xuất sắc cải giải pháp ruộng đất.

*