Chuyên viên là gì?

Chuyên viên là một ngạch công chức được xếp cho người có trình độ chuyên môn ở bậc đại học nhằm giúp lãnh đạo cơ quan hay tổ chức quản lý một hoặc một số lĩnh vực nào đó phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của mình.

Đang xem: Chuyên viên tiếng anh là gì, chuyên viên tiếng anh là gì

Chuyên viên hiện nay được chia thành các ngạch là ngạch chuyên viên cao cấp, ngạch chuyên viên chính và ngạch chuyên viên.

Nhiệm vụ của chuyên viên là hỗ trợ cho ban lãnh đạo của cơ quan, tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ của mình. Để được vào ngạch chuyên viên thì sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn về đạo đức và chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

*

Chuyên viên tiếng Anh là gì?

Chuyên viên tiếng Anh là Expert hay Specialist.

Chuyên viên tiếng Anh được định nghĩa là:

 Specialist is a civil servant rank assigned to a person with professional qualifications at the university level to help the leader of an agency or organization managing one or a number of fields in accordance with the professional and professional qualifications of yourself.

Xem thêm:

Specialists currently divided into the ranks are senior specialist ranks, major specialist ranks and specialist ranks.

The task of an expert is to assist the leadership of the agency or organization in carrying out the work related to its profession. In order to gain the rank of experts, they will have to meet the standards of ethics and professional knowledge as prescribed.

*

Danh mục từ tương ứng với chuyên viên tiếng Anh là gì?

Danh mục từ tương ứng với chuyên viên tiếng Anh là:

– Chuyên gia tiếng Anh có nghĩa là Specialist;

– Tư vấn tiếng Anh có nghĩa là Consultant;

– Chuyên môn tiếng Anh có nghĩa là Speciality;

– Điều hành tiếng Anh có nghĩa là Executive.

Như vậy ngoài từ chuyên viên thực tế còn sử dụng một từ tương ứng như chuyên gia(Specialist), chuyên viên tư vấn (consultants); chuyên môn (Speciality );…

*

Ví dụ từ thường được sử dụng gắn với chuyên viên tiếng Anh như thế nào?

Ví dụ từ thường được sử dụng gắn với chuyên viên tiếng Anh như sau:

– Cunning expert có nghĩa là ngạch chuyên viên;

– Senior specialist có nghĩa là chuyên viên cao cấp;

– Main experts có nghĩa là chuyên viên chính;

– Expert title có nghĩa là chức danh chuyên viên;

– Expert mode có nghĩa là chế độ của chuyên viên;

– Provisions on criteria for experts’ ranks nghĩa là quy định về tiêu chuẩn ngạch chuyên viên;

– Standards of professional ethics nghĩa là tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức của chuyên viên;

– Professional and professional standards of professionals có nghĩa là tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của chuyên viên;

– Specific work of the specialist nghĩa là công việc cụ thể của chuyên viên;

– Specialist requirements có nghĩa là các yêu cầu đối với chuyên viên;

– Conditions for examinations to raise specialist ranks có nghĩa là các điều kiện để thi nâng ngạch chuyên viên;

– Professional duties có nghĩa là nhiệm vụ của chuyên viên;

– Accountant có nghĩa là chuyên viên kế toán;

– Business professionals có nghĩa là chuyên viên kinh doanh.

Xem thêm: Tư Vấn Luật Kinh Tế: Kiến Thức Về Ttp Là Gì, Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương

Hy vọng bài viết trên đã giải đáp được những thắc mắc về vấn đề chuyên viên, chuyên viên trong tiếng Anh nghĩa là gì; danh mục các từ tương ứng với chuyên viên trong tiếng Anh và các từ thường được sử dụng gắn với chuyên viên trong tiếng Anh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *