Chứng kiến tiếng anh là gì

      85
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese gocnhintangphat.comVietnameseEnglish-Vietphái mạnh TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền hậu Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
witness witness<"witnis>danh tự sự làm cho chứng; lời chứng; bằng chứng khổng lồ Gọi someone lớn witness điện thoại tư vấn người làm sao ra làm cho triệu chứng lớn give witness on behalf of an accused person chỉ dẫn lời bệnh bênh vực một bị cáo his ragged clothes were (a) witness to lớn his poverty quần áo rách rưới xơ xác của anh ta là dẫn chứng cho sự túng thiếu của anh ý ta như eye-witness the witnesses of an accident những người dân tận mắt chứng kiến một tai nạn thương tâm I was a witness lớn their quarrel tôi là fan tận mắt chứng kiến cuộc bao biện lộn của họ (pháp lý) nhân bệnh, tín đồ có tác dụng triệu chứng lớn be called as a witness được Hotline ra làm bệnh witness for the defence; defence witness nhân chứng đến bị đơn witness for the prosecution; prosecution witness nhân bệnh mang đến nguyên đơn the witness was cross-examined by the defending counsel nhân triệu chứng được quy định sư bào chữa mang đến đối triệu chứng will you act as witness to lớn the agreement between us? anh làm cho bệnh cho thích hợp đồng thân Cửa Hàng chúng tôi được không? khổng lồ bear witness to something cung ứng bằng chứng mang lại chiếc gì; xác thực He/His evidence bore witness to lớn my testimony minh chứng của anh ta giới thiệu vẫn chứng thực mang đến lời knhị của tôi the new housing bears witness lớn the energy of the Council lịch trình cấp cho công ty mới đã chứng tỏ năng lượng của Hội đồng ngoại rượu cồn trường đoản cú chứng kiến to lớn witness an accident, a murder tận mắt chứng kiến một tai nạn thương tâm, một án mạng we were witnessing the most important scientific development of this century họ sẽ tận mắt chứng kiến bước tiến đặc trưng tuyệt nhất về công nghệ trong cố gắng kỷ này (pháp lý) làm hội chứng lớn witness a signature/will làm bệnh cho 1 chữ ký/chúc thư lớn witness the signing of a contract làm cho bệnh cho Việc ký một thích hợp đồng to witness the signing of a contract có tác dụng bệnh đến vấn đề ký kết một phù hợp đồng (lớn witness to lớn something) (pháp lý) đưa ra vật chứng về vật gì trước toà án; đối hội chứng lớn witness khổng lồ the truth of a statement đối chứng những lời knhì là đúng sự thật
*
/"witnis/ danh tự sự làm cho chứng to điện thoại tư vấn someone lớn witness Call fan nào ra có tác dụng triệu chứng minh chứng, chứng cớ, bằng cớ; thiết bị làm cho chứng; lời khai có tác dụng chứng to bear witness to làm minh chứng mang đến in witness of để làm bởi mang lại fan tận mắt chứng kiến ((thường) eyes witness) the witness of an accident bạn chứng kiến một tai nạn đáng tiếc (pháp lý) nhân bệnh, fan làm chứng witness for the defence nhân hội chứng mang đến bên bị bạn chứng nhận, bạn làm cho bệnh (trong đn từ, tờ khai) nước ngoài rượu cồn từ chứng kiến to lớn witness an accident tận mắt chứng kiến một tai nạn ngoài ý muốn chứng tỏ, để lòi ra, nói lên her place face witnessed her agitation dung nhan khía cạnh tái ngắt chứng tỏ cô ta bối rói (pháp lý) có tác dụng triệu chứng đến to lớn witness the good intention of làm cho triệu chứng cho dự định tốt của cam kết chứng nhận lớn witness a will cam kết ghi nhận một tờ chúc thư nội rượu cồn từ làm cho hội chứng khổng lồ witness for an accused person làm triệu chứng gỡ tội cho 1 người bị cáo xác thực

*