Chiếu tiếng anh là gì

      84
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái mạnh TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtTnhân từ Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) chiếu noun Royal proclamation Sedge mat giừơng trải chiếu hoa a bed spread with a flowered sedge mat màn ttách chiếu đất in the open air verb To radiate, khổng lồ expose to (rays) ngọn đèn chiếu sáng mọi công ty the lamp radiates light all over the house, the lamp lights up the whole house To project xem chiếu phim lớn attend a projection of films, to attkết thúc a film show phyên chiếu chình họa giang sơn nhiều đẹp nhất the film projected the sights of a beautiful and prosperous country, the film showed a beautiful and prosperous countrydanh trường đoản cú Royal proclamation Sedge mat, sleeping mat giừơng trải chiếu hoa a bed spread with a flowered sedge mat Đổi hoa lót xuống chiếu nằm (truyện Kiều ) She"d take all faded flowers to line her mat seat, rank chiếu bên trên seat of honour chiếu bên dưới seat for comtháng people màn ttách chiếu đất in the open air ai oán ngủ lại chạm chán chiếu manh thing that comes in the niông xã of timecồn tự To radiate, khổng lồ expose lớn (rays) ngọn đèn điện mọi nhà the lamp radiates light all over the house, the lamp lights up the whole house To project coi chiếu phlặng to attover a projection of films, to attkết thúc a film show phyên chiếu cảnh quốc gia giàu rất đẹp the film projected the sights of a beautiful và prosperous country, the film showed a beautiful và prosperous country To head, khổng lồ train upon chiếu hướng phía nam nhưng mà đi khổng lồ walk, heading south chiếu ống ncỗ áo lên chầu trời to lớn train one"s field-glass upon the sky To checkmate đấm tốt chiếu tướng to move sầu forward a pawn & checkmate bị chiếu túng thiếu khổng lồ be checkmated To rely upon, to base oneself on chiếu theo pháp luật to base oneself on the law chiếu sổ mà gọi tên to lớn vì a roll Call relying on a name danh sách
*