Chi ủy có trách nhiệm lãnh đạo việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của cấp trên tại chi bộ, đảm bảo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở đơn vị theo nghị quyết, chỉ thị của cấo trên, có trách nhiệm chỉ đạo công tác chăm lo cho đời sống của đảng viên…

Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Đang xem: Chi Ủy viên là gì, read: Đảng Ủy là gì

Điều này đã được ghi nhận tại Hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là tổ chức gắn liền mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của dân.

Do đó cơ cấu tổ chức của đảng gắn liền với cơ cấu tổ chức của Bộ máy nhà nước Việt Nam. Ở các cấp chính quyền gắn liền với cơ cấu tổ chức Bộ máy nhà nước Việt Nam đều có sự hiện diện cơ quan của Đảng. Ở cấp cơ sở có chi bộ, chi ủy, cấp ủy Ở trung ương có Ban chấp hành trung ương Đảng. Vậy chi ủy là gì? Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn của chi uỷ như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết này.

Chi ủy là gì?

Chi ủy là cơ quan thuộc tổ chức Đảng, lãnh đạo cấp trên của chi bộ cơ sở có từ 9 đảng viên trở lên, chủ trì cuộc họp đại hội chi bộ.

Cơ cấu tổ chức của chi ủy

Chi ủy được thành lập tại các nơi có chi bộ có từ đủ 9 thành viên trở lên, trong đó ban chấp hành chi ủy gồm 1 bí thư, 1 phó bí thư. Những đơn vị có số lượng đảng viên quá đông không được bầu quá 7 chi uỷ viên. Bí thư, Phó bí thư chi bộ được bầu ra từ số lượng chi ủy viên đã được chi bộ bầu ra trước đó.

*

Nhiệm vụ quyền hạn của chi ủy

Từ việc tìm hiểu khái niệm chi uỷ là gì cũng như nắm được cơ cấu tổ chức của chi uỷ thì tiếp theo chúng ta cần tìm hiểu nhiệm vụ quyền hạn của chi uỷ, cụ thể là:

– Là cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của chi bộ

– Có quyền triệu tập đại hội chi bộ và chủ trì đại hội

– Chi ủy có nhiệm vụ tổ chức, lãnh đạo tốt chức năng nhiệm vụ của chi bộ. Theo đó, chi ủy sẽ là người chỉ đạo chỉ bộ thực hiện nhiệm vụ của mình được ghi nhận tại khoản 2 điều 24 điều lệ đảng được thông qua tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI:

Chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; giáo dục, quản lý và phân công công tác cho đảng viên, làm công tác vận động quần chúng và công tác phát triển đảng, kiểm tra thi hành kỷ luật đảng viên, thu, nộp đảng phí.

Chi ủy có trách nhiệm lãnh đạo việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của cấp trên tại chi bộ, đảm bảo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở đơn vị theo nghị quyết, chỉ thị của cấo trên, có trách nhiệm chỉ đạo công tác chăm lo cho đời sống của đảng viên, xây dựng đào tạo phát triển đảng viên, phát triển chi bộ, lãnh đạo các đoàn thể ở cơ sở.

Xem thêm: Luật Thanh Nieên Là Gì ? Vai Trò, Quyền Và Nghĩa Vụ Của Thanh Niên

Trong đó không thể không nhắc đến vai trò của Bí thư chi bộ đó là:

– Bí thư chi bộ là người đứng đầu chi bộ và là người đại diện cho chi ủy, có trách nhiệm lãnh đạo mọi hoạt động công tác của chi bộ.

– Bí thư chi bộ là người đại diện cho chi bộ và chi ủy trước cấp ủy cấp trên trực tiếp và trước đoàn thể quần chúng nhân dân ở đơn vị.

– Bí thư chi bộ là người chỉ đạo mọi hoạt động công tác chính trị, công tác đảng ở đơn vị, là người đoàn kết, thống nhất yd chí và hành động của các tổ chức ở đơn vị.

– Bí thư chi bộ là người giữ trọng trách cao nhất ở chi bộ, chi ủy, đồng thời bí thư chi bộ cũng là một đảng viên trong chi bộ.

Chi ủy là cơ quan lãnh đạo của chi bộ nên cũng là một trong những đối tượng chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan tổ chức Đảng theo quyết định 39 của ban chấp hành trung ương về thi hành chương VII và chương VIII điều lệ đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Nguyên Tố Zirconium Là Gì ? Zirconium Silicate

Trên đây là thông tin cơ bản về chi ủy là gì cùng một số nội dung liên quan. Khách hàng tham khảo bài viết có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến chủ đề trên có thể liên hệ tới tổng đài 19006557 để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *