Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.07 MB, 25 trang )

Bạn đang xem: Chỉ số icor là gì

THÀNH VIÊN: Phan Thị Na Lê Thu Hương  Nguyễn Đức ThuyênHỆ SỐ ICORGIẢI PHÁPTHỰC TIỄN VNNGUYÊN NHÂNI. TỔNG QUÁT Khái niệm:ICOR = Incremental Capital Output Radio – tỷ số gia tăng của vốn so với sản lượng, thể hiện để tăng một đồng GDP cần đầu tư bao nhiêu đồng.Về tổng quát, hệ số ICOR được tính như sau:ICOR= = VD: Hệ số ICOR = 6 có nghĩa là để GDP tăng thêm 1 đồng thì vốn đầu tư phải tăng thêm 6 đồng.Hệ số ICOR là gì?ICOR có ý nghĩa thực tiễn như thế nào?I. TỔNG QUÁTĐiều kiện vận dụng:+ Mọi nhân tố khác không thay đổi;+ Chỉ có gia tăng vốn dẫn tới gia tăng sản lượng.Ở VN có 2 chỉ tiêu phản ánh về đầu tưLượngLượngII. PHƯƠNG PHÁP TÍNHPp Công thức Ý nghĩa Ví dụ1.Phương pháp số tuyệt đốiICOR1 = Trong đó: Vt : Vốn đầu tư năm tGi: GDP năm iCho biết cần tăng bao nhiêu đơn vị vốn để tăng 1 đơn vị sản lượng.Với mức tăng tuyệt đối về GDP thực tế theo giá so sánh năm 2006 là: ∆GDP = 18266 tỷ đồng. Vốn đầu tư phát triển theo giá so sánh là 74134 tỷ đồng. Khi đó:ICOR = 74134/18266 = 4,068Nên để tăng 1 tỷ đồng GDP cần tăng 4,068 tỷ đồng vốn đầu tư. 2.Phương pháp số tuyệt đốiICOR2 = Theo công thức này, ta biết được cần gia tăng bao nhiêu % vốn để làm tăng 1% GDP .Với mức tăng trưởng 4,73% trong khi tổng vốn đầu tư toàn xã hội lên tới 35,8% GDP trong 9 tháng đầu năm 2012.Theo phương pháp hệ số tương đối thì:ICOR1 = 35,8/4,73 = 7,57 lầnNên: cần tăng 7,57% vốn để làm tăng 1% GDPII. PHƯƠNG PHÁP TÍNH3. Theo phương pháp ngân hàng thế giới WBGiả định độ trễ là 1 năm, hệ số ICOR được tính như sau: ICOR = hay ICOR = Công thức tính ICOR cho giai đoạn nhiều năm ( từ năm 0 đến năm t):ICORt,0 = HayICORt,0 = III, ƯU – NHƯỢC ĐIỂM1, Ưu điểm•Phản ánh số lượng vốn cần thiết để gia tăng được một đơn vị sản lượng.•Dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế hoặc dự báo qui mô vốn đầu tư cần thiết để đạt một tốc độ tăng trưởng kinh tế nhất định trong tương lai:k = ∆K/∆Y = I/∆Y Vì: g = ∆Y/Y = (I*∆Y)/(IY) = (I/Y) : (I/∆Y)Hay g = s/k1, Ưu điểmPhản ánh trình độ của công nghệ sản xuấtPhản ánh hiệu quả sử dụng vốn, so sánh hiệu quả sử dụng vốn giữa: các thời kỳ, các nền kinh tế, các ngành, các khu vực kinh tế2, Nhược điểmĐã được đơn giản hóa nên khó đánh giá các hiệu quả Kinh tế – xã hội.Đầu tư ở đây chỉ là đầu tư tài sản hữu hình, còn đầu tư tài sản vô hình, tài sản tài chính không được tính đến => phản ánh chưa trung thực ảnh hưởng của đầu tư đến thu nhập quốc dân.2, Nhược điểmChỉ số này không biểu hiện rõ ràng trình độ kỹ thuật của phía sản xuất.Bỏ qua sự tác động của ngoại ứng như điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ chế chính sách….Không tính đến độ trễ thời gian của kết quả và chi phí (chưa đồng nhất tử số và mẫu số của công thức tính), vấn đề tái đầu tư…Bảng 1:Hệ số ICOR từ vốn đầu tư và tích lũy tài sảnTừ vốn đầu tư Từ tích lũy tài sảnICOR (2000-2005) 4,89 3,04ICOR (2006-2010) 7,43 4,40IV, THỰC TIỄN VIỆT NAMLượng tiền bỏ ra nhằm mục đích đầu tư ngày càng ít tham gia vào quá trình sản xuấtHệ số ICOR của VN và một số quốc gia Châu ÁICOR của 3 khu vực sở hữu cho 2 giai đoạnTổng Nhà nước Ngoài nhà nước FDI02468101214162000-2005Column1ICORKV FDIKV FDINGUYÊN NHÂNCHI PHÍ SX TĂNGLỢI NHUẬN GIẢMKV NHÀ NƯỚCLãng phí – thất thoátDự án đường Bắc Ninh – Nội BàiBất ổn kinh tế vĩ môLạm phátKV TƯ NHÂNKhông có ưu đãiGặp nhiều bất cập về chính sách

Đang xem: Chỉ số icor là gì, cách sử dụng hệ số icor hiệu quả nhất 2020

*

Tiểu luận hệ thống tài khoản quốc gia SNA – cơ cấu khu vực thể chế giai đoạn 2001 -2005.doc 21 957 0

*

Xem thêm: Chương 4: Đối Phó Với Hôn Trầm Và Trạo Cử Là Gì ? Cách Khắc Phục Trạo Cử & Hôn Trầm

*

Tiểu luận “Cơ sở lý luận triết học của đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hoá ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ” 21 1 0

Xem thêm: Năm 2012 Tận Thế, Thấy Nó Tồ Lô Là Gì ? Nghĩa Của Từ Tơ Lô Trong Tiếng Việt

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *