Dù không phải là loại chi phí chủ yếu, chiếm tỷ trọng cao trong doanh nghiệp, nhưng nếu không quan tâm đúng mức thì chi phí tài chính cũng dễ trở thành gánh nặng cho doanh nghiệp. Cùng bài viết đi tìm hiểu rõ hơn về loại chi phí này.

Đang xem: Chi phí tài chính là gì, 【】gồm những khoản nào trong tk635

*

1. Chi phí tài chính là gì?

Chi phí tài chính là khoản chi phí liên quan đến các hoạt động tài chính, như: chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, liên kết, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch chứng khoán…

2. Chi phí tài chính gồm những gì? Những kiến thức cơ bản về chi phí tài chính

Chi phí tài chính trong doanh nghiệp được phản ánh trên TK 635. Cụ thể:

Các chi phí tài chính như lãi tiền vay, lãi mua hàng trả chậm, lãi phát sinh khi đi thuê tài sản thuê tài chính hay các khoản lỗ khi thực hiện giao dịch về ngoại tệ, lỗ do thanh lý, nhượng bán tài sản sẽ được ghi nhận và phản ánh vào bên Nợ TK 635.

Có thể nói, các chi phí tài chính liên quan đến lãi vay thì đều được ghi nhận vào bên Nợ TK 635. Ngoài ra, những khoản đặc thù như chiết khấu thanh toán hay các khoản lỗ tỷ giá cũng được coi là chi phí tài chính và được ghi nhận vào TK 635.

Xem thêm: Cách Khôi Phục Quyền Trustedinstaller Là Gì ? Trustedinstaller

Ngược lại, đến cuối kỳ khi đánh giá thực tế về số dự phòng về giảm giá đầu tư chứng khoán mà số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã trích lập năm trước chưa sử dụng hết thì doanh nghiệp sẽ phải hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán thông qua bút toán ghi Có TK 635. Hoặc khi kết chuyển toàn bộ chi phí tài chính phát sinh trong kỳ để xác định kết quả hoạt động kinh doanh thì cũng ghi Có TK 635.

Với các doanh nghiệp mà ngành nghề kinh doanh liên quan đến lĩnh vực đầu tư, tài chính thì sẽ ghi nhận và hạch toán chi tiết các loại chi phí tài chính cho từng hoạt động cụ thể, nhằm mục đích kiểm soát và đánh giá được hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, với các doanh nghiệp thông thường, hoạt động liên quan đến xây dựng, thương mại hay dịch vụ thì chi phí tài chính phát sinh không nhiều và không thường xuyên, nên sẽ ghi nhận chung vào một tài khoản là 635 chứ không chi tiết theo tiểu khoản.

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Zinc Gluconate Là Gì ? Có Tác Dụng Gì Trong Mỹ Phẩm?

Như vậy bài viết đã trình bày về chi phí tài chính là gì cũng như khái quát chung về chi phí tài chính gồm những gì, cách ghi nhận chi phí tài chính trong doanh nghiệp. Hi vọng đã giúp các bạn đọc có kiến thức để nhận biết và biết cách phản ánh loại chi phí này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *