Cho mình hỏi những chi phí như thế nào được gọi là chi phí khác trong kế toán DN?Công ty nơi mình làm là 1 công ty nhỏ, mới thành lập mình là rất ít nhân viên, Công ty nuôi nhân viên bữa trưa. Mỗi tháng chỉ hết khoảng triệu. minh muốn hỏi chi phí đó cho vào chi phí Khác hay cho vaò chi phí QLDN ? Giúp mình với nhé? cám ơn cả nhà Kế toán !

*

Cho mình hỏi những chi phí như thế nào được gọi là chi phí khác trong kế toán DN?Công ty nơi mình làm là 1 công ty nhỏ, mới thành lập mình là rất ít nhân viên, Công ty nuôi nhân viên bữa trưa. Mỗi tháng chỉ hết khoảng triệu. minh muốn hỏi chi phí đó cho vào chi phí Khác hay cho vaò chi phí QLDN ? Giúp mình với nhé? cám ơn cả nhà Kế toán !
Nếu trong Thoả ước Lao động và trong HĐLĐ ký với người LĐ có nêu Cty lo Cơm trưa cho nhân viên thì đưa vào 642. Còn không thì bạn phải bỏ ra và xem như là chi phí khác (811), loại ra khi quyết toán thuế TNDN.

Đang xem: Một số khái niệm về chi phí khác là gì, cách hạch toán các khoản chi phí khác

*

Cho mình hỏi những chi phí như thế nào được gọi là chi phí khác trong kế toán DN?Công ty nơi mình làm là 1 công ty nhỏ, mới thành lập mình là rất ít nhân viên, Công ty nuôi nhân viên bữa trưa. Mỗi tháng chỉ hết khoảng triệu. minh muốn hỏi chi phí đó cho vào chi phí Khác hay cho vaò chi phí QLDN ? Giúp mình với nhé? cám ơn cả nhà Kế toán !
Chi phí khác trong kế toán bao gồm rất nhiều khoản, chỉ tên gọi cũng thể hiện rồi đó (hihi), nghĩa là khi bạn không biết phải đưa vào tài khoản chi phí nào nào thì tài khoản chí phí được ưu tiên. Thông thường thì hạch toán vào chi phí quản lý và/hoặc chi phí sản xuất chung, đơn vị mình cũng như thế.

*

Cho mình hỏi những chi phí như thế nào được gọi là chi phí khác trong kế toán DN?Công ty nơi mình làm là 1 công ty nhỏ, mới thành lập mình là rất ít nhân viên, Công ty nuôi nhân viên bữa trưa. Mỗi tháng chỉ hết khoảng triệu. minh muốn hỏi chi phí đó cho vào chi phí Khác hay cho vaò chi phí QLDN ? Giúp mình với nhé? cám ơn cả nhà Kế toán !
Ðề: Chi phí khác là những CP nào?Chi phí khác bao gồm nhiều khoản, chưa tách ra theo tên cụ thể nào. Trong bảng chi tiết chi phí bạn nên tách ra một dòng chi phí ăn ca để dể theo dõi. Bạn đưa chi phí ăn ca vào chi phí quản lý hoặc chi phí sản xuất tùy theo tính chất công việc.

Xem thêm: Phim Điện Ảnh Là Gì ? Một Số Bộ Phim Điện Ảnh Hot Năm 2021

*

Chi phí khác trong kế toán bao gồm rất nhiều khoản, chỉ tên gọi cũng thể hiện rồi đó (hihi), nghĩa là khi bạn không biết phải đưa vào tài khoản chi phí nào nào thì tài khoản chí phí được ưu tiên. Thông thường thì hạch toán vào chi phí quản lý và/hoặc chi phí sản xuất chung, đơn vị mình cũng như thế.

Xem thêm: Ý Nghĩa Tên Thy Là Gì – Công Cụ Đặt Tên Cho Bé

Nói thế cũng không chính xác lắm.Khi chi 1 khoản gì đó thì mình phải xác định rõ là chi để nhằm mục đích gì ?Chi phí thì chúng ta chỉ có 9 loại chi phí (tài khoản loại 6) cùng 2 loại chi phí khác (tài khoản loại 8), từ đó rồi chia ra.Khi nào khoản chi phí đó nó không thuộc các loại chi phí chi tiết trên thì ta mới đưa vào 811 (chi phí khác).

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *