Zone là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Zone là gì

*
*
*

zone
*

zone /zoun/ danh từ (địa lý,địa chất) đớithe torrid zone: đới lạnh, nhiệt đớithe temperate zone: đới ôn hoà, ôn đớithe frigid zone: đới rét, hàn đới Quanh Vùng, miền; vùngwithin the zone of submarine activity: trong khoanh vùng hoạt động vui chơi của tàu ngầmthe zone of influence: khu vực hình họa hưởngthe zone of operations: khoanh vùng tác chiến (trường đoản cú cổ,nghĩa cổ), (thơ ca) dây nịt, dây dưng ngoại hễ từ tạo thành đới, tạo thành khoanh vùng, quy vùngto lớn zone a district for industry: quy vùng một khu nhằm kiến tạo công nghiệp
địa đớiđịa khuđớilatent zone temperature storage: bảo quản sinh hoạt ánh sáng đới ủkhuadministrative sầu zone: khu hành chánhagro-economic zone: khu vực tài chính nông nghiệpborder zone: khu vực miễn thuế sinh sống biên giớibusiness zone: quần thể thương nghiệpcommercial miễn phí zone: khu vực thương thơm mại miễn thuếconservation zone: khu vực bảo tồndanger zone: Quanh Vùng nguy hiểmduty-không lấy phí zone: khu vực miễn thuếeconomic development zone: khu vực phát triển tởm tếeconomic zone: khu kinh tếemerging industrial zone: khu công nghiệp bắt đầu nổienterprise zone: vườn ươm xí nghiệpenterprise zone: Khu Vực marketing quánh biệtenterprise zone: sệt khu ghê tếenterprise zone: Khu Vực miễn quan tiền thuếenterprise zone: khu vực cải cách và phát triển xí nghiệpexclusive sầu economic zone: khu kinh tế tài chính dành riêng riêngexclusive sầu economic zone: quần thể kinh tế độc quyềnexempt coastal zone: quần thể miễn thuế ven biểnexport processing không tính phí zone: khu miễn thuế gia công xuất khẩuexport processing zone: quần thể gia công hàng xuất khẩuexport processing zone: quần thể chế xuấtforeign trade zone: Quanh Vùng ngoại thươngkhông lấy phí transit zone: quần thể vượt chình ảnh trường đoản cú dokhông lấy phí zone: Quanh Vùng tự do thoải mái (mậu dịch)free zone: khu vực từ dogrowth zone: khoanh vùng phát triển khiếp tếindustrial zone: quần thể công nghiệpneutral zone: khu vực trung lậppoverty-stricken zone: khu vực nghèo khóquasi-industrial zone: quần thể chuẩn công nghiệpspecial economic zone: đặc khu vực ghê tếstable zone: Khu Vực bất biến (khiếp tế)tariff miễn phí zone: khu vực miễn thuế (quan)tariff không lấy phí zone: Quanh Vùng miễn thuế quantax-free trade zone: khu vực mậu dịch miễn thuếtow away zone: Quanh Vùng cnóng đậutowaway zone: Quanh Vùng cnóng đậu (với việc bỏ vô phú-de)trade zone: Khu Vực mậu dịchwage zone: Quanh Vùng tiền lươngzone advertising: quảng bá phân khuzone freight rate: suất cước thống tuyệt nhất theo quần thể vựczone of competition: Khu Vực cạnh tranhzone of influence: khoanh vùng hình ảnh hưởngzone of middle and small industry: khu vực công nghiệp nhỏ tuổi và vừazone price: giá khu vực vựczone pricing: định giá khu vực vựczone pricing system: chính sách giá quần thể vựczone system of pricing: cách thức định giá theo khu vực vựczone tariff system: chế độ giá cước khu vựckhu bưu chínhKhu Vực. danger zone: khoanh vùng nguy hiểmenterprise zone: khu vực sale quánh biệtenterprise zone: khoanh vùng miễn quan liêu thuếforeign trade zone: khu vực nước ngoài thươngkhông tính tiền zone: khoanh vùng thoải mái (mậu dịch)free zone: khoanh vùng trường đoản cú dogrowth zone: Quanh Vùng phát triển kinh tếpoverty-stricken zone: khoanh vùng nghèo khóstable zone: Khu Vực bình ổn (ghê tế)tariff miễn phí zone: Khu Vực miễn thuế (quan)tariff không lấy phí zone: khoanh vùng miễn thuế quantow away zone: Quanh Vùng cấm đậutowaway zone: khu vực cnóng đậu (với việc cho vào phú-de)trade zone: Khu Vực mậu dịchwage zone: khu vực chi phí lươngzone freight rate: suất cước thống duy nhất theo quần thể vựczone of competition: Quanh Vùng cạnh tranhzone of influence: Khu Vực hình họa hưởngzone price: giá bán khu vựczone pricing: định vị quần thể vựczone pricing system: cơ chế giá bán khu vực vựczone system of pricing: phương thức định giá theo khu vựczone tariff system: chính sách giá bán cước khu vựcvùngbuffer zone: vùng đệmconcentration zone theory: kim chỉ nan vùng đồng tâmflight-không tính phí zone: vùng cấm bayturning zone: vùng chuyển ngoặt o tầng; đới - Lớp đá đặc trưng, tất cả thể được xác định bởi hàm lượng dầu, bởi đặc tính thạch học, hoặc bởi những hoá thạch. - Khí và/hoặc dầu đọng liên tục trong những lỗ rỗng của đá bể chứa. § abyssal zone : đới biển thẳm § blind zone : đới mù § brecclated zone : đới dăm kết § cementation zone : khu vực vực trám xi măng § coastal zone : đới bờ § concretionary zone : đới cấu tạo kết vón § conductive zone : đới truyền dẫn § contact zone : đới tiếp xúc § cracking zone : khu vực vực crackhiếp § crushed zone : đới gãy vụn § desert zone : đới hoang mạc § displacement zone : đới dịch chuyển § dysphotic zone : đới kém nhẹm sáng sủa § euphotic zone : đới sáng rõ § fault zone : đới đứt gãy § flushed zone : đới ngập nước § fracture zone : đới phá vỡ § fractured zone : đới bị phá vỡ § froth zone : miền bọt § gas zone : đới khí § gouge zone : đới sét mạch § heating zone : miền gia nhiệt, khu vực vực đốt nóng § invaded zone : đới bị xâm nhập § leached zone : đới bị rửa lũa § littoral zone : đới ven bờ § loss-of-circulation zone : đới bị mất tuần trả dung dịch (khoan) § marginal zone : đới rìa § melting zone : đới lạnh chảy § metamorphic zone : đới biến chất § mineralized zone : đới khoáng hóa § oil zone : đới dầu § pay zone : đới gồm sản phẩm § phreatic zone : đới nước ngầm, đới nước gần bề mặt § producing zone : đới sản xuất § root zone : đới gốc § ruptured zone : đới đứt gãy § shattered zone : đớt vỡ vụn § shear zone : đới cắt § skip zone : đới tĩnh, đới lặng § smelting zone : miền nóng chảy § stringer zone : đới phân mạch § sublittoral zone : đới cận bờ, đới á duyên ổn hải § sulphide zone : đới sunfua § surf zone : đới sóng vỗ § temperate zone : ôn đới § tensile zone : đới căng § transition zone : đới chuyển tiếp § uncontaminated zone : đới ko bị ô nhiễm § up-hole zone : đoạn thiết bị trên miệng giếng, dầu giếng § vadose zone : đới thấm nước § weathering zone : đới phong hóa § zone of aeration : đới nháng khí § zone of capillary : đới mao dẫn § zone of combustion : quần thể vực đốt cháy § zone of compensation : miền bù, miền bổ thiết yếu § zone of flow : đới loại chảy § zone of folding : đới uốn nếp § zone of fusion : miền rét chảy § zone of invasion : đới xâm nhập § zone of jointing : đới phân phiến § zone of lost return : quần thể vực mất tuần trả dung dịch bùn khoan § zone of oxidation : đới oxi hóa § zone of pressure : vùng áp suất § zone of reduction : miền khử § zone of saturation : miền bão hòa § zone of weathering : đới phong hóa § zone isolation : biện pháp ly tầng § zone of aeration : đới loáng khí § zone of capillarity : đới mao dẫn § zone of saturation : đới bão hoà

Từ điển chăm ngành Thể thao: Bóng chuyền

Zone

Khu vực

Từ điển siêng ngànhThể thao: Bóng đá

ZONE : a type of 3 T defense 3 T that assigns each 3 T defender 3 T to a particular area in front of or around his team"s 3 T goal 3 T in which he is responsible for 3 T marking 3 T any 3 T attacker 3 T that enters; often used in youth league games.

Xem thêm: Veins Là Gì - Nghĩa Của Từ Veins Trong Tiếng Việt


Xem thêm: Thiên Chức Là Gì, Nghĩa Của Từ Thiên Chức, Nghĩa Của Từ Thiên Chức Trong Tiếng Việt


<15th century. Via French và Latin

PHÒNG THỦ KHU VỰC: thứ hạng phòng vệ trong những số đó từng cầu thủ được giao một Khu Vực cụ thể để chống thủ; thường xuyên vận dụng cho các team trẻ. 1. phòng thủ ( đgt ) : duy trì gìn.


Chuyên mục: Định Nghĩa