Kiến Guru xin gửi tới bạn đọc bài viết tổng hợp Lý Thuyết Hóa Hữu Cơ 12 chất giặt rửa và bài tập vận dụng. Bài viết gồm 2 phần : Phần Lý thuyết và phần bài tập vận dụng. Bài viết tổng hợp đầy đủ và chi tiết lý thuyết hóa 12 của chất giặt rửa. Mời bạn đọc cùng khám phá cùng Kiến Guru nhé:

A. Lý thuyết hóa hữu cơ 12 về chất giặt rửa

I. Khái niệm và tính chất của chất giặt rửa

1. Khái niệm

*

2. Đặc điểm cấu trúc phân tử muối natri của axit béo

Cấu trúc hóa học chung cho phân tử chất giặt rửa: gồm 1 đầu ưa nước là nhóm COO-Na+gắn với 1 đuôi dài ưa dầu mỡ (kị nước) là nhóm -CxHy.

Đang xem: Xà phòng là gì, lý thuyết về xà phòng phản Ứng xà phòng hóa là gì

3. Cơ chế hoạt động

*

II. Xà phòng

1. Khái niệm

Xà phònglà muối của Na hoặc K với axit béo cao và chất phụ gia.

+ Xà phòng rắn là hỗn hợpmuối natricủa các axit béo, chủ yếu là natri stearat, natri panmiat.

+ Các xà phòng củaKaliđều là xà phòng lỏng.

+ Xà phòng thơm là hỗn hợp xà phòng và tinh dầu thơm hoặc creazol.

2. Sản xuất xà phòng

*

3. Thành phần xà phòng

*

III. Chất giặt rửa tổng hợp

1. Sản xuất chất giặt rửa

*

2. Thành phần chất giặt rửa

*

3. Tác dụng giặt rửa của xà phòng và chất tẩy rửa tổng hợp

– Xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp có tác dụng làm giảm sức căng bề mặt của nước, làm cho nước dễ thấm ướt các giọt dầu, mỡ và các chất bẩn bám trên bề mặt. Khi giặt, rửa bằng xà phòng, gốc R của phân tử xà phòng bám vào chất bẩn, nhóm phân cức (-COONa) chuyển (hoàn toàn) chất bẩn vào nước dưới dạng nhũ tương ứng hay huyền phù, do đó làm sạch vật giặt, rửa.

– Xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp bao gồm 2 phần:

*

+Phần kị nước:gốc hi đrocacbon: R- hoặc R-C6H4- nhưng dễ tan trong vết bẩn.

+Phần ưa nước:các nhóm SO32-, COO-do tạo liên kết hiđro với nước.

– Anion SO32-, COO-định hướng thẳng vào bề mặt dung dịch, cho nên khi giặt rửa các chất bẩn, chúng phân chia thành những hạt rất nhỏ không còn khả năng bám vào vật giặt và bị cuốn trôi theo nước.

B. Lý thuyết hóa hữu cơ 12: Tổng hợp một số phản ứng hóa học thường gặp

*

*

C. Bài tập vận dụng lý thuyết hóa hữu cơ 12 chất giặt rửa

Câu 1.Phản ứng nào sau đây dùng để điều chế xà phòng?

A. Đun nóng axit béo với dung dịch kiềm.B. Đun nóng chất béo với dung dịch kiềm.C. Đun cho nóng glixerol với các axit béo.D. Cả A, B đều đúng.

Đáp án

*

Câu 2.Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là

A. C15H31COONa và etanol.

B. C17H35COOH và glixerol.

C. C15H31COOH và glixerol.

D. C17H35COONa và glixerol.

Đáp án

Đáp án D

Phản ứng xà phòng hóa tristearin: là phản ứng thủy phân tristearin trong môi trường kiềm:

(C17H35COO)3C3H5 +3NaOH → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3

Câu 3.Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu được sản phẩm là

A. C15H31COONa và etanol.

B. C17H35COOH và glixerol.

C. C15H31COONa và glixerol.

D. C17H35COONa và glixerol.

Đáp án

Đáp án C

Tripanmitin : (C15H31COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C15H31COONa + C3H5(OH)3

Câu 4.

Xem thêm: Sàn Vndc Wallet Là Gì ? Kiếm Tiền Từ Vndc Wallet Pro App Vndc Có Lừa Đảo Không

Chất nào sau đây không là xà phòng

A. Nước javen B. C17H33COONa

C. C15H31COOK D. C17H35COONa .

Đáp án

Đáp án A

Câu 5.Chất nào sau đây là thành phần chủ yếu của xà phòng ?

A. CH3COONa B. CH3(CH2)3COONa

C. CH2=CH-COONa D. C17H35COONa .

Đáp án

Đáp án D

Câu 6.Từ stearin, người ta dùng phản ứng nào để điều chế ra xà phòng ?

A. Phản ứng este hoá

B. Phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axít

C. Phản ứng cộng hidrô

D. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm.

Đáp án

Đáp án D

Phản ứng thủy phân tristearin trong môi trường kiềm:

(C17H35COO)3C3H5 +3NaOH → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3

Câu 7.Thành phần chính của chất giặt rửa tổng hợp là:

A. C15H31COONa

B. (C17H35COO)2Ca

C. CH311-C6H4-SO3Na

D. C17H35COOK .

Đáp án

Đáp án C

Thành phần chính của chất giặt rửa tổng hợp là:CH311-C6H4-SO3Na

Câu 8.Xà phòng hoá hoàn toàn 178 gam tristearin trong dung dịch KOH, thu được m gam kali stearat. Giá trị của m là

A. 200,8. B. 183,6.

C. 211,6. D. 193,2.

Đáp án

ntristearin= 178/890 = 0,2 mol

(C17H35COO)3C3H5+ 3KOH → 3C17H35COOK + C3H5(OH)3

nmuối= 3.0,2 = 0,6 mol

M = 322.0,6 = 193,2 g

Câu 9.Hãy chọn khái niệm đúng :

A. Chất giặt rửa là những chất có tác dụng giống xà phòng nhưng được tổng hợp tử dầu mỏ.

B. Chất giặt rửa tổng hợp là những chất có tác dụng làm sạch các vết bẩn trên bề mặt vật rắn.

C. Chất giặt rửa là những chất khi dùng cùng với nước thì có tác dụng làm sạch các vết bẩn bám trên các vật rắn.

D. Chất giặt rửa là những chất khi dùng cùng với nước thì có tác dụng làm sạch các vết bẩn bám trên các vật rắn mà không gây ra phản ứng hóa học với các chất đó.

Đáp án

Đáp án D

Câu 10.Xà phòng được dùng để tẩy giặt là do :

A. Vải chỉ được sạch bằng xà phòng.

B. Xà phòng thấm được vải, làm cho sợi vải trương phòng.

C. Xà phòng có tính chất hoạt động bề mặt, chúng có tác dụng giảm sức căng bề mặt của các vết bẩn dầu mỡ bàm trên da, vải.

D. Tất cả đều đúng.

Xem thêm: Wms Là Gì ? Hệ Thống Quản Lý Kho Hàng Wms

Đáp án

Đáp án C

Trên đây là toàn bộ lý thuyết hóa hữu cơ 12 của chất giặt rửa mà Kiến Guru tổng hợp và gửi tới bạn đọc. Ngoài ra còn có các bài tập vận dụng giúp ích cho bạn đọc hiểu sâu hơn về lý thuyết về chất giặt rửa. Mong rằng bài viết trên sẽ cho các bạn thêm nhiều tài học tập hay và bổ ích. Chúc các bạn ôn luyện hiệu quả nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *