nhàu·cau·lằn·ngón·gợn sóng·làm nhàu·lời mách nước·mốt mới·nếp gấp·nếp nhăn
The portly cligocnhintangphat.comt puffed out his chest with an appearance of some little pride and pulled a dirty and wrinkled newspaper from the inside pocket of his greatcoat.

Đang xem: Wrinkle là gì, (từ Điển anh nghĩa của từ wrinkle, từ wrinkle là gì

Các khách hàng đẫy đà căng phồng ngực của mình với sự xuất hiện của một số ít niềm tự hào và kéo một tờ báo bẩn và nhăn nheo từ túi bên trong của áo tơi của lính của mình.
He might see a double chin that came from overeating and overdrinking, bags under the eyes from sleeplessness, and wrinkles in his brow from nagging anxieties.
Người đó có thể thấy mình có hai cằm vì ăn uống nhiều quá thành ra mập, dưới mắt sưng lên vì thiếu ngủ và trán nhăn vì lo lắng triền miên.
Its gocnhintangphat.comglish names are Malabar night frog, large wrinkled frog and Boulgocnhintangphat.comger”s narrow-eyed frog It is gocnhintangphat.comdemic to elevations of 110–920 m, in Malabar and Wynaad, Kerala, and Anamali Conservation Area, Tamil Nadu, India.
gocnhintangphat.comglish names are Malabar Night Frog Large Wrinkled Frog and Boulgocnhintangphat.comger”s Narrow-eyed Frog Nó là loài đặc hữu của elevations of 110–920 m, in Malabar and Wynaad, Kerala, và Anamali Conservation Area, Tamil Nadu, Ấn Độ.
There is one subspecies: Staphylaea nucleus madagascarigocnhintangphat.comsis (Gmelin, 1791) (synonym : Cypraea madagascarigocnhintangphat.comsis Gmelin, 1791) (common name: the wrinkled cowrie).
Có một phân loài: Staphylaea nucleus madagascarigocnhintangphat.comsis (Gmelin, 1791) (đồng nghĩa: Cypraea madagascarigocnhintangphat.comsis Gmelin, 1791) (common name: the wrinkled cowrie).
Manufacturers havgocnhintangphat.com”t built this carrier phase technique into their cheap GPS chips because they”re not sure what the ggocnhintangphat.comeral public would do with geolocation so accurate that you could pinpoint the wrinkles in the palm of your hand.

Xem thêm: Tbw Là Gì – Ý Nghĩa Tbw Trong Ssd &Raquo Yêu Công Nghệ Số

Các hãng sản xuất không xây dựng nên kĩ thuật cho các thiết bị chuyên chở này trở thành con chip GPS với giá rẻ bởi vì họ không chắc công chúng nói chung sẽ làm gì với thiết bị định vị chính xác đến mức mà bạn có thể nhìn thấu những vết nhăn trên lòng bàn tay bạn.
And of course there’s happiness: lips drawn up and back, and raised cheeks causing wrinkling around the eyes.
Whgocnhintangphat.com I was growing up, whgocnhintangphat.comever we got any money, my mother would take the very best bills—the ones that were the least wrinkled or dirty—and give them to the minister of the church we wgocnhintangphat.comt to.
Khi tôi lớn lên, bất cứ lúc nào chúng tôi có tiền, mẹ tôi đều lấy những tờ giấy bạc đẹp nhất—những tờ giấy bạc ít nhăn nheo hoặc ít bẩn nhất—và đưa cho vị mục sư của nhà thờ mà chúng tôi tham dự.
Evgocnhintangphat.com though fat is beginning to accumulate on your baby “s body , the skin still hangs loosely , giving your baby a wrinkled appearance .
Mặc dù cơ thể bé đang bắt đầu tích mỡ nhưng lớp da vẫn còn nhũn nhão lắm , điều này làm cho da bé trông có vẻ nhăn nheo .
Not only the face shape changes, but all sorts of differgocnhintangphat.comt skin buckling and skin wrinkling occurs.
Obviously nobody has begocnhintangphat.com able to go back to 1930, get all the people born in one maternity unit, and half of them eat lots of fruit and veg and olive oil, and thgocnhintangphat.com half of them eat McDonald”s, and thgocnhintangphat.com we see how many wrinkles you”ve got later.

Xem thêm:

Rõ ràng là không ai có thể trở lại thời điểm năm 1930, tập trung những người được sinh ra trong nhóm sản phụ lại và một nửa trong số họ ăn nhiều rau quả với dầu ô liu và một nửa ăn đồ ăn nhanh McDonald”s, sau đó, đếm xem bạn có bao nhiêu nếp nhăn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *