Wrap-Up là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Wrap-Up – Definition Wrap-Up – Kinh tế

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh Wrap-Up
Tiếng Việt Bản Tóm Tắt; Bản Trích Yếu; (Cách) Bán Nhanh Ít Tốn Sức
Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa – Khái niệm

Wrap-Up là gì?

Là một kế hoạch bao gồm tất cả các rủi ro trách nhiệm, thường chỉ được viết cho một số lượng lớn. Ví dụ, một chính sách tổng hợp có thể được viết ra để bao gồm tất cả các nhà thầu độc lập làm việc trên một công việc.

Đang xem: Wrap up là gì, wrap up in vietnamese

Wrap-Up là Bản Tóm Tắt; Bản Trích Yếu; (Cách) Bán Nhanh Ít Tốn Sức.Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Ý nghĩa – Giải thích

Wrap-Up nghĩa là Bản Tóm Tắt; Bản Trích Yếu; (Cách) Bán Nhanh Ít Tốn Sức.

Xem thêm: Vãi Nghĩa Là Gì ? Tại Sao Các Bạn Trẻ Lại Hay Sử Dụng Từ Này?

Các chương trình bảo hiểm trọn gói đang trở nên phổ biến hơn trong ngành xây dựng, nhưng nhiều chủ sở hữu và nhà thầu không quen với cách thức hoạt động của chúng.

Definition: Is a plan that covers all liability risks, which is usually only written for a large amount. For example, a wrap-up policy could be written to cover all of the independent contractors working on a single job.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Trance Là Gì ? Nghĩa Của Từ Trance Trong Tiếng Việt

Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

Ví dụ: Hãy xem xét chương trình bảo hiểm do chủ sở hữu kiểm soát do chủ sở hữu thay mặt cho người xây dựng hay nhà thầu mua. Tính các tiện ích bổ sung, bảo hiểm bao gồm bồi thường cho người lao động, trách nhiệm chung, trách nhiệm vượt mức, trách nhiệm ô nhiễm, trách nhiệm nghề nghiệp, rủi ro của người xây dựng và trách nhiệm bảo vệ đường sắt. Mặc dù chi phí bảo hiểm trọn gói có thể đắt nhưng chi phí này có thể được chia cho tổng thầu và nhà thầu phụ.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Wrap-Up Bản Tóm Tắt; Bản Trích Yếu; (Cách) Bán Nhanh Ít Tốn Sức tiếng Anh

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Wrap-Up là gì? (hay Bản Tóm Tắt; Bản Trích Yếu; (Cách) Bán Nhanh Ít Tốn Sức nghĩa là gì?) Định nghĩa Wrap-Up là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Wrap-Up / Bản Tóm Tắt; Bản Trích Yếu; (Cách) Bán Nhanh Ít Tốn Sức. Truy cập gocnhintangphat.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *