Cấu trúc without là một chủ đề ngữ pháp vừa xa lạ vừa quen thuộc. Bạn có thể đã từng thấy cấu trúc này trong các bài tập về câu điều kiện, nhưng cũng có thể hiếm khi nghe thấy nó trong văn nói. Hãy để Step Up giới thiệu cho bạn toàn bộ kiến thức về cấu trúc without trong bài viết này nhé.

Đang xem: Cách dùng giới từ without là gì, cấu trúc với without Đầy Đủ

1. Without trong tiếng Anh có ý nghĩa gì

Từ “without” trong các câu chứa cấu trúc without có rất nhiều ý nghĩa. Hãy điểm qua những ý nghĩa thông dụng của “without” nhé.

1. Without khi đóng vai trò giới từ tiếng Anh mang ý nghĩa thiếu một người, sự vật, sự việc gì đó.

Ví dụ:

My best friend went to school without me.

(Bạn thân nhất của con đã đi đến trường mà không rủ con.)

Without milk, coffee is really bitter, I don’t like it.

(Thiếu sữa, cà phê đắng lắm, tôi không thích nó.)

2. Khi được sử dụng như một trạng từ, “without” mang nghĩa là ở ngoài, trái với “within” nghĩa là ở trong. Trạng từ “without” cũng có thể có ý nghĩa là “mà không có”.

*
*

Without với danh từ

Mang ý nghĩa tương tự với cấu trúc without với V-ing, cấu trúc này chỉ khác ở chỗ thay động từ đuôi -ing bằng danh từ hoặc cụm danh từ.

Công thức chung:

S + V + without + N

Ví dụ:

Without peace, the world is not a safe place.

(Nếu không có hòa bình, thế giới không hề an toàn.)

Children often get lonely without their parents.

(Những đứa trẻ thường cô đơn nếu thiếu nếu bố mẹ của chúng.)

Without trong câu điều kiện

Trong các câu điều kiện, “without” được sử dụng trong vế mô tả điều kiện, bằng với “if … not”. Công thức chung:

Câu điều kiện loại 1: without N/V-ing, S + will/can + V

Câu điều kiện loại 2: without N/V-ing, S + would/could… + V

Câu điều kiện loại 3: without N/V-ing, S + would/could… + have VPP

Ví dụ:

Without knowing the laws, you can commit crimes and be sentenced to jail.

Xem thêm: Đường Nho Là Gì – Công Dụng Và Cách Làm Tào Phớ Bằng Đường Nho

(Nếu bạn không biết luật, bạn có thể phạm tội và bị bỏ tù đấy.)

Without the air, creatures living on the planet earth wouldn’t be able to survive.

(Nếu không có không khí, sinh vật sống trên trái đất không thể nào tồn tại được.)

Without the bouy, I could have drowned.

(Nếu không có cái phao, có lẽ tôi đã chìm mất rồi.)

Download Ebook Hack Não Phương Pháp – Hướng dẫn cách học tiếng Anh thực dụng, dễ dàng cho người không có năng khiếu và mất gốc. Hơn 205.350 học viên đã áp dụng thành công với lộ trình học thông minh này.

 

3. Bài tập cấu trúc without

Bài 1: Viết lại câu với without If you don’t water the plant, it will die.

=> Without ______________________

She can’t see very well if she doesn’t wear glasses.

=> Without _______________________

Look, I will not go anywhere unless you go with me.

=> Without _______________________

How can she study so well if she doesn’t have a tutor?

=> Without ________________________?

I still can make money during the pandemic because I have an online job.

=> Without ___________________________

Đáp án:

Without water, the plant will die. Without (wearing) her glasses, she can’t see very well. Without you (going with me), I will not go anywhere. Without a tutor how can she study so well? Without an online job, I couldn’t make money during the pandemic.

Xem thêm:

Bài 2: Đặt 5 câu với từ without

Đáp án : (tham khảo)

I think Marshall’s rude, he just walked in like that without knocking. Susie said without hesitation: “I’ll help you”. Annie started walking to the door without responding. When her lover continued to argue with her without apologizing, she sighed. Without a clear plan, you will not be able to conduct this experiment.

Trên đây là bài viết về cấu trúc without gồm công thức và các ví dụ cụ thể, cùng bài tập có đáp án. Các bạn hãy khám phá thêm những bài viết khác của Step Up để tích lũy thêm vốn ngữ pháp nhé. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *