With whom là gì, phân biệt who và whom

      617
*
*
*
thầy Duy TOEIC đang trả lời 4 năm trước

Ta biết cách cần sử dụng của who là như sau:

1. Dùng vào câu hỏi:

Who will go with you?= Ai đang đi cùng với bạn?

2. Dùng làm đại tự dục tình để chỉ danh từ chỉ bạn phía trước:

○ The worker who lives in this house helped me yesterday.= Người công nhân  sống trong tòa nhà này đã hỗ trợ tôi ngày trong ngày hôm qua.

Bạn đang xem: With whom là gì, phân biệt who và whom

Whom có thể dùng sửa chữa cho who Khi vị trí này được một hễ trường đoản cú tốt giới từ bỏ phía sau ảnh hưởng lên. Ví dụ:

1. Dùng vào câu hỏi:

Whom will you meet?= Quý khách hàng đã gặp mặt ai?

(hành động meet ảnh hưởng lên whom)

Whom will you send this letter to?= Quý Khách sẽ gửi lá tlỗi này đến ai?

(giới trường đoản cú to ảnh hưởng tác động lên whom)

2. Dùng làm cho đại trường đoản cú quan hệ để chỉ danh tự chỉ fan phía trước:

○ The worker whom she hires helped her.= Người công nhân cô ấy thuê đã hỗ trợ cô ấy.

(hành động hires ảnh hưởng tác động lên whom)

○ The worker whom she works with helped her.= Người người công nhân cô ấy làm cho bình thường với đã giúp cô ấy.

Xem thêm: Subnet Mask Là Gì ? Quá Trình Subnetting Và Cách Tính Subnet Mask

(giới tự with tác động lên whom)

Hoặc rất có thể đổi giới tự lên trước whom nhỏng sau:

○ The worker with whom she works helped her.= Người công nhân cô ấy làm phổ biến với đã giúp cô ấy.

Vậy câu em hỏi sống trên cũng tương tự như vậy:

○ …the department heads whom the monthly reports should be sent to= …đa số trưởng chống các report mỗi tháng phải được gửi đến

(giới tự to ảnh hưởng tác động lên whom)

Đổi giới từ lên trước whom:

○ …the department heads to whom the monthly reports should be sent= …hầu như trưởng chống những report mỗi tháng cần được gửi đến

Lưu ý là who cũng hoàn toàn có thể nằm địa chỉ này. Nhưng khi ao ước cho giọng vnạp năng lượng trịnh trọng thì ta dùng whom. Và khi giới trường đoản cú ở vùng phía đằng trước thì bắt buộc dùng whom, ko cần sử dụng who.

Mẹo: vào phạm vi bài bác thi TOEIC thì em cứ đọng ghi nhớ nhỏng sau:

Trong dạng câu nhưng mà 4 giải đáp là 4 chữ tất cả wh- (where, which, who,…), thì ta cứ đọng theo kết cấu này: