Window service là gì, tại sao phải sự dụng windows services

      352

Windows Service hoàn toàn có thể gọi nôm mãng cầu nhỏng là một áp dụng chạy nền vào một khoản thời gian dài tự khi bạn nhảy máy tính cho đến lúc tắt nó đi.


Windows Services là gì?

Windows Service hoàn toàn có thể gọi nôm na như là 1 trong ứng dụng chạy nền vào một khoản thời gian nhiều năm trường đoản cú khi bạn nhảy máy tính cho tới Lúc tắt nó đi.Nó hoàn toàn có thể auto chạy Khi máy vi tính được boots lên, rất có thể restart xuất xắc pause mà lại không cần một sự ảnh hưởng tác động nào của người dùng cho tới các nguyên tắc liên quan cho tới UI.cũng có thể thiết đặt tiện lợi nhờ chính sách cung ứng có sẵn của Visual Studio exe cộ thông qua Commvà Line. Quý khách hàng chỉ việc trỏ đúng tlỗi mục tất cả sẵn của tệp tin exe pháo với exedễ thương nó. Thế là bạn đang thiết đặt hoàn thành Windows Service.

Bạn đang xem: Window service là gì, tại sao phải sự dụng windows services

Tại sao phải sự dụng WS

Một trong những trải đời đặc biệt của công ty là: gồm một áp dụng chạy ngầm hàng ngày để tổng phù hợp data dùng để xuất ra report, nhất quán data từ những VPS, xem bây giờ vẫn bao gồm bao nhiêu sản phẩm được cung cấp, hay những gửi mail cho những người tiêu dùng Lúc thông tin tài khoản của họ đã hết thời hạn sử dụng, v…vXây dựng 1 WS rất có thể được xem như là 1 giải pháp tối ưu mang lại mọi trường hợp sinh hoạt bên trên cơ mà ko yêu cầu người tiêu dùng thao tác làm việc gì tới WS cả, đa số trang bị hầu như được chạy ngầm bên trên máy tính/server của họ.

Viết một Window Services đối chọi giản

xuất hiện Visual Studio and from the menus select "File" -> "New" -> "Project...".

A New Project window will open. Choose "Visual C#" >> "Windows" project type và select "Windows Service" from the right h& side và name the project "TestWindowsService" as shown in the following screenshot.

*

After you click "OK", the project will be created và you will see the design view of the service as shown in the following screen. Right-click the "Service1.cs" tệp tin in Solution Explorer & rename it "to" Scheduler or any other name that you want to give it. Then cliông xã “cliông xã here khổng lồ switch lớn code view”.

*

In the code view, you can see two methods called OnStart() & OnStop(). The OnStart() triggers when the Windows Service starts & the OnStop() triggers when the service stops.

*

Right-click the TestWindowService project, add a new class và name it "Library.cs". This class will be useful lớn create the methods that we require in the project. If your TestWindowService is a big project, you can create a ClassLibrary project and reference it to your TestWindowService.

*

Library.cs

Make the class public & declare it as a Static class.

*

Create a log method (WriteErrorLog) lớn log the exceptions.

*

Create one more log method (WriteErrorLog) khổng lồ log the custom messages.

*

Scheduler.cs

Now return khổng lồ our Scheduler.cs tệp tin & declare a Timer.

*

Write the following code in the OnStart() method và timer1_Tick():

*

Write the following code in the OnStop() method:

*

Scheduler.cs

Now return lớn the Scheduler.cs and right-clichồng on the editor windowthen cliông chồng "Add Installer".

*

Then you can see that there will be a new file called "ProjectInstaller.cs" as shown in the following.

*

*
Right-click on the "serviceInstaller1" và clichồng "Properties".

*

Change the ServiceName to lớn "Test Windows Service" (or your own name) & StartType to lớn "Manual" (or you can choose "Automatic" if you need this service lớn be automatic).

*

Right-cliông xã the serviceProcessInstaller1, go to the properties window và change "Account" to lớn "LocalSystem".

Xem thêm: Chế Độ Nfc Là Gì ? Ứng Dụng Của Công Nghệ Nfc Ra Sao? Công Dụng Và Cách Sử Dụng Nfc Trên Điện Thoại

*

Build the project to see the .exe file at the location where you created the solution.

*

That's all. Your Windows Service is all ready to install in your machine.

Installing the Windows Service

Go khổng lồ "Start" >> "All Programs" >> "Microsoft Visual Studio 2012" >> "Visual Studio Tools"then cliông chồng "Developer Commvà Prompt for VS2012".

Type the following command:

cd

in my case it is :

cd C:SandboxWindowServices TestWindowServiceTestWindowServiceinDebug

*

Next type the following command:

InstallUtil.exe “TestWindowService.exe”

& press Enter.

*

Here you go, the TestWindowService is installed successfully.

*

How to lớn start the Windows Service

Since we chose StartType = Manual, we must start the Windows Service manually by visiting the "Services and Applications" window in the computer.

*

Select the Test Windows Service & cliông chồng "Start" to lớn start the service. Go khổng lồ the "TestWindowService.exe" location khổng lồ see the logs.

LogFile.txt

Since we are tracking our Windows Service by writing some logs to a .txt file called LogFile.txt, we can demo the working condition of our Windows Service by looking at this log file.

*

As you can see in the preceding screen, you can find the LogFile.txt tệp tin at the physical location that your TestWindowService solution exists.

Cliông chồng the LogFile.txt to see the logs, whether our service is doing the job that we mix it khổng lồ bởi vì for every 30 seconds.

*

If you look at the preceding log tệp tin, we can prove that our Windows Service is running and doing the job that we wanted on a 30 seconds interval.

Stop the Windows Service

To stop the Windows Service, just clichồng "Stop" links in the Services window by selecting our TestWindowService.

Logfile after stopping our service:

*

Type the following two commands in the "Developer Comm& Prompt for VS2012" khổng lồ uninstall the TestWindowService.exe.

cd

and press Enter. In my case it is:cd C:SandboxWindowServices TestWindowServiceTestWindowServiceinDebugInstallUtil.exe pháo /u “TestWindowService.exe”And press enter.After executing the preceding commands, the TestWindowService will be uninstalled from your computer.

Summary

In this article, I explained how khổng lồ develop a Windows Service và install it using InstallUtil.exe cộ from a comm& prompt.

I believe sầu that I have explained each step clearly that can be easily understandable for a beginner khổng lồ develop and install a Windows Service.

*