Là gì? nghĩa của từ wimpy là gì trong tiếng việt? wimpy có nghĩa là gì

      372

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ bỏ gocnhintangphat.com.Học những tự bạn cần giao tiếp một giải pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Là gì? nghĩa của từ wimpy là gì trong tiếng việt? wimpy có nghĩa là gì

Enteng, a poor, wimpy & skinny but kindhearted boy always gets bullied by other people because he is undersized and easy khổng lồ pick on.
While the duo agreed that the network had the right khổng lồ air whatever they want, they viewed their censorship as wimpy.
Các ý kiến của những ví dụ ko trình bày cách nhìn của những chỉnh sửa viên gocnhintangphat.com gocnhintangphat.com hoặc của gocnhintangphat.com University Press tuyệt của các nhà cấp giấy phép.
*

khổng lồ prsự kiện further disagreement in arguments or war by giving khổng lồ the opposing side an advantage that they have sầu demanded

Về việc này
*

*

Xem thêm: Định Nghĩa Từ Ghép Là Gì ? Từ Ghép Là Gì Từ Ghép Là Gì

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp chuột Các tiện ích tra cứu tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ với Riêng tư Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
*