Nghĩa của từ wife nghĩa là gì trong tiếng anh? Ý nghĩa của từ family, wife

      229
thê·nhà·bà vợ·bà xã·bạn đời·bà già·người đàn bà·nội tướng·Vợ·phụ·vôï
After one brother lost his wife in death và he faced other painful circumstances, he said: “I learned that we cannot choose our tests, neither their time nor their frequency.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ wife nghĩa là gì trong tiếng anh? Ý nghĩa của từ family, wife


Sau khi vợ của một anh mệnh chung và anh đối mặt cùng với phần đông yếu tố hoàn cảnh buồn bã khác, anh nói: “Tôi học được rằng chúng ta cần thiết chọn lựa nhiều loại thử thách làm sao bản thân phải Chịu, cũng tương tự thời gian hoặc chu kỳ xảy mang đến.
The gocnhintangphat.comllage Ajka was named after the Ajka clan, which, in turn, got its name after its ancestor, a knight named Heiko who was a member of the retinue of Gisela, Princess of Bavaria, wife of King St. Stephen in the early 11th century.
Làng Ajka được đặt theo tên gia tộc Ajka, mà lại gia tộc này lại rước tên theo tổ tông của mình, một hiệp sĩ mang tên là Heiko một member của đoàn tùy tùng của Gisela, công chúa của Bayern, vợ của vua Thánh Stephen là fan vào vào đầu thế kỷ 11.
(Daniel 7:1-3, 17) By means of a dream, God told Joseph of Nazareth, the adoptive sầu father of Jesus, to lớn flee to Egypt with his wife and child.
Qua một giấc mơ, Đức Chúa Trời bảo Giô-sép tín đồ Na-xa-rét, phụ vương nuôi của Chúa Giê-su, chuyển vợ và con trốn qua xđọng Ai Cập.
10 Ở đây, Giê-ru-sa-lem được nói đến nlỗi thể một người vợ cùng một tín đồ người mẹ sống trong lều, giống như Sa-ra.
Upon first arrigocnhintangphat.comng there, the first goal that I had was for me khổng lồ identify an apartment, so I could bring my wife and my new baby, Melanie, out to lớn join me in Idaho.
Ngay lúc đến kia, mục tiêu đầu tiên của mình là tra cứu một căn hộ mang đến vợ cùng đàn bà Melanie của tôi mang lại sống thuộc tại Idaho.

Xem thêm: "Thẻ Chấm Công Tiếng Anh Là Gì ? Tra Từ Chấm Công


The Bible record reads: “Now Miriam và Aaron began to speak against Moses on tài khoản of the Cushite wife whom he had taken . . .
Kinh Thánh tường thuật: “Mi-ri-am với A-rôn nói hành Môi-se về gocnhintangphat.comệc người nữ Ê-thi-ô-bi mà lại fan đã đưa làm vợ...
He had just found out that he had to lớn move sầu his wife & young baby boy today from the apartment where they have been ligocnhintangphat.comng lớn another one nearby.
Anh cả ấy new vừa biết là bản thân cần gửi vợ và người con bé dại dọn từ căn hộ chung cư nơi bọn họ đang sinh sống mang đến 1 căn hộ bên cạnh đó.
Angel cùng ba bạn sát cánh của chính bản thân mình, bao hàm cả vợ ông Marie, sẽ đề nghị hạ xuống núi đỉnh bàn bởi chân.
Mary Ann Todd Lincoln (December 13, 1818 – July 16, 1882) was the wife of the 16th President of the United States, Abrađam mê Lincoln, & as such the First Lady of the United States from 1861 lớn 1865.
Mary Ann Lincoln (nhũ danh: Todd, 13 mon 1hai năm 1818 – 16 mon 7 năm 1882) là phu nhân của tổng thống sản phẩm công nghệ 16 của Hoa Kỳ Abrađắm đuối Lincoln, bà là Đệ Nhất Phu nhân Hoa Kỳ từ thời điểm năm 1861 mang đến năm 1865.
On June 1, 2017, Mary Ann Adams Jones, the police chief"s widow (who had remarried), filed a lawsuit for cigocnhintangphat.coml damages against Donald Euren Webb, his wife Lillian Webb, and their son Stanley Webb.
Vào ngày một mon 6 năm 2017, Mary Ann Adams Jones, góa phú của công an trưởng (đang tái hôn), vẫn đệ 1-1 khiếu nại đòi đền bù dân sự so với Donald Euren Webb, vợ của ông Lillian Webb cùng con trai của mình là Stanley Webb.