White elephant là gì, học tiếng anh: 8 từ lóng thú vị trong tiếng anh

      463

Kính chào quí vị thính trả. Xin mời khách hàng quan sát và theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài bác số 17 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phú trách nát.

Bạn đang xem: White elephant là gì, học tiếng anh: 8 từ lóng thú vị trong tiếng anh


*

*

The two idioms we’re learning today are A WHITE ELEPHANT & THROUGH THE GRAPEVINE.

Trong bài học kinh nghiệm lúc này, nhị thành ngữ ta học là A WHITE ELEPHANT và THROUGH THE GRAPEVINE.

Mai Lan và Mike are going to visit Tom Perkins at his parents’ house today. It is a gorgeous Saturday morning, the sun is shining brightly, the temperature is just right, neither too hot nor too cold. Mr. Perkins wants to lớn clear the house of unwanted items. Mai Lan and Mike are going to lớn help Tom & his dad.

Hôm ni Mai Lan và Mike lại thăm Tom Perkins tại nhà cha mẹ anh. Sáng sản phẩm bảy này thật xuất xắc, nắng và nóng khổng lồ, khí hậu vừa bắt buộc, không rét quá mà lại cũng không rét mướt quá. Ông Perkins muốn dọn quăng quật phần đông đồ đạc và vật dụng bọn họ không muốn giữ lại. Mai Lan và Mike lại góp Tom cùng tía Tom.

MIKE: Mai Lan, I’m going khổng lồ help the Perkins sort out many things in the house. They’re going to disthẻ items that they no longer have sầu use for. Do you want khổng lồ come along?

Mai Lan, Tôi sắp đi góp gia đình Perkins thu vén những đồ vật trong nhà. Họ đang loại bỏ đi hầu hết vật dụng họ không còn nên cần sử dụng nữa. Cô cũng muốn đi cùng không?

MAI LAN: Yes, Mike. I think I can help too. I can carry small items out of the house. I can put things in order.

Có. Tôi nghĩ rằng tôi cũng rất có thể góp được. Tôi có thể sở hữu phần nhiều món nhỏ thoát khỏi nhà. Tôi xắp xếp các trang bị cho có sản phẩm trường đoản cú.

MIKE: I know they want lớn get rid of some old furniture và one particular tòa tháp.

Tôi biết họ có nhu cầu loại bỏ một vài đồ đạc và vật dụng cũ với một sản phẩm công nghệ đặc biệt quan trọng.

MAI LAN: What is it, Mike?

Cái gì vậy, Mike ?

MIKE: A Trắng elephant!

A Trắng elephant! “Một con voi trắng” !

MAI LAN: What are you talking about? An elephant, a white one. How strange!

Anh nói đồ vật gi vậy ? Một con voi, voi trắng. Lạ vượt !

MIKE: Well, a white elephant – White W-H-I-T-E, elephant E-L-E-P-H-A-N-T – refers to lớn a useless chiến thắng. I want to lớn talk about a very old & worn-out motorbike. It was given khổng lồ Tom when he was much younger.

Ồ, một nhỏ voi Trắng – trắng W-H-I-T-E, elephant E-L-E-P-H-A-N-T – dùng để làm chỉ một sản phẩm bất lợi. Tôi mong muốn nói đến chiếc xe gắn thêm đồ vật cũ nát gồm bạn cho Tom lúc anh ta còn tthấp lắm.

MAI LAN: Can Tom fix it up and use it?

Tom rất có thể sửa lại và dùng nó không ?

MIKE: No. It’s much too old. He can’t find the parts he needs to replace the used parts.

Không, chiếc xe cũ quá. Anh ta ko cón tìm được những bộ phận để thay mọi bộ phận đã cũ và có từ lâu.

MAI LAN: Then it is truly useless. It deserves khổng lồ be called, as you say, a Trắng elephant. An unusual term!

Vậy thì nó thật sự có hại. Nó đáng được gọi, như anh nói, một bé voi trắng, a white elephant. Một từ bỏ thật lạ !

MIKE: Let me tell you about the origin of this term.

Để tôi nói đến cô nghe xuất phát của từ này nhé.

MAI LAN: Yea, yea. I want to lớn know how it came about.

À, tốt thừa. Tôi hy vọng biết nó nguồn gốc như thế nào.

MIKE: It came from the story that a king of Siam gave sầu White elephants to lớn those he disliked, in order to ruin them since it cost too much to lớn take care of them.

Từ này xuất xứ từ chuyện một ông hoàng Xiêm rước voi white cho những người vua ko ưa, làm cho bọn họ sạt nghiệp do nuôi voi này tốn kém nhẹm lắm.

MAI LAN: So trắng elephants are things that are useless & even cost too much lớn maintain.

Vậy thì Trắng elephants là phần lớn sản phẩm công nghệ vô bổ và còn tốn kỉm ví như bảo quản.

MIKE: That’s right. My parents also have sầu a white elephant at their house right now. It’s a van they have sầu not used for a long time.

Xem thêm: Gps Tracklog Là Gì ? Với Khả Năng Ghi Và Lưu Gps Tracklog,

Đúng như vậy. Ba má tôi cũng có một white elephant trong nhà các cụ. Đó là cái xe “van” chngơi nghỉ du khách mà họ không dùng từ khóa lâu.

MAI LAN: Why? What’s wrong with it?

Tại sao vậy ? Nó bị đồ vật gi ?

MIKE: Well, they’ve sầu spent too much money repairing it, one part went wrong then another part went wrong. They cannot keep fixing it forever. So it’s just lying there.

Ồ. Ba má tôi tốn các tiền nhằm xửa cái xe, hết phần này lỗi lại phần không giống lỗi. Ông bà quan trọng xửa hoài, nên nó nằm kia.

MAI LAN: What a white elephant! In my opinion, trắng elephants like Tom’s motorbike và your parent’s van should be thrown out. They take too much space in the house & they are useless.

Đúng là một trong Trắng elephant ! Theo ý tôi, white elephants nlỗi chiếc xe gắn thêm sản phẩm công nghệ của Tom với chiếc xe “van” của bác mẹ anh cần lấy loại bỏ đi. Mấy chiếc vật dụng đó mất không ít nơi cùng vô bổ.

MIKE: The Perkins are tidying up the house for a purpose. I heard through the grapevine that they may move sầu away.

Gia đình Perkins đang vệ sinh đơn vị vì chưng có nguyên do. Tôi nghe through the grapevine (qua giàn cây nho) là họ hoàn toàn có thể dọn đơn vị đi xa.

MAI LAN: “Through the grape vine”, what is that?

“Through the grape vine”, qua giàn cây nho, nghĩa là gì vậy ?

MIKE: Through T-H-R-O-U-G-H, grapevine G-R-A-P-E-V-I-N-E. Through the grapevine means as a matter of gossip from acquaintances.

Through T-H-R-O-U-G-H, grapevine G-R-A-P-E-V-I-N-E. Through the grape-vine Tức là nghe qua lời ngồi lê song truyền tai nhau của bạn quen.

MAI LAN: So you heard “through the grapevine” that the Perkins may move away. But why?

Vậy anh nghe mách lẻo là gia đình Perkins có thể dọn công ty đi xa. Nhưng vì sao ?

MIKE: Because Mr. Perkins may lose his job and so they are looking at a house away from the thành phố, which is much less costly.

Vì ông Perkins hoàn toàn có thể mất câu hỏi, vày vậy chúng ta đã xem xét cho tới một căn nhà xa tỉnh thành, thấp hơn nhiều.

MAI LAN: I hope he won’t thua his job và will keep the house, so we can easily visit Tom và his parents.

Tôi hi vọng ông ấy không mất bài toán với sẽ giữ lại được được công ty, điều này họ thăm Tom cùng bác mẹ hình ảnh dễ ợt.

MIKE: I hope so, too.

Tôi cũng mong muốn như thế.

MAI LAN: You know Mike, I heard through the grapevine that you are applying for a job at a bank; you haven’t told me about it at all. Why?

Anh biết không Mike. Tôi “heard through the grapevine” nghe người ta đồn là anh sẽ xin việc tại một bank, anh không nói cho tôi biết được những gì hết. Tại sao vậy ?

MIKE: Sorry Mai Lan. I don’t need to keep it a secret from you. I only casually mentioned it as a possibility. It’s just a thought, nothing serious yet. You know I want to finish school first, then take up a full-time job.

Xin lỗi Mai Lan. Tôi đâu phải giữ lại kín đáo với cô. Tôi chỉ nói sơ qua là có thể như vậy. Chỉ là một chủ kiến, không vững chắc gì. Cô biết là tôi mong học xong trước hết. Rồi bắt đầu làm việc toàn thời hạn.

MAI LAN: Good idea. After college you will find a good job. I think I will vì the same.

Ý con kiến hay. Xong ĐH, anh đã kiếm được Việc xuất sắc. Tôi nghĩ về tôi cũng có tác dụng như vậy.

MIKE: I agree with you, my friover. I’m glad we get along.

Tôi gật đầu với cô, chúng ta tôi ơi! Tôi mừng họ thuộc hợp ý cùng nhau.

Hôm ni chúng ta vừa học tập nhị thành ngữ: a white elephant nghĩa là 1 vật dụng vô ích và through the grapevine tức là lời đồn, lời mách lẻo. Hằng Tâm với Brandon xin hẹn gặp gỡ lại quí vị trong bài học cho tới.

*