One, ones, another, other thuộc nhóm các từ liên quan mà bạn có thể cần cẩn trọng khi sử dụng bởi chúng dễ gây nhầm lẫn.

Đang xem: Which one là gì, sự khác nhau giữa one và ones trong tiếng anh

1. Cách dùng One và Ones

Ta dùngone(số ít) vàones(số nhiều)sau 1 tính từ

Ví dụ:

See those two girls? Helen is thetall oneand Jane is theshort one.Which is your car, thered oneor theblue one?My trousers are torn. I need somenew ones.

Ta dùngone(số ít) vàones (số nhiều) sau the.

Ví dụ:

See those two girls? Helen isthe oneon the left.Let”s look at the photographs –the onesyou took in Paris.

Ta dùngone(số ít) vàones(số nhiều) sauwhich trong câu hỏi:Which one/ones…

Ví dụ:

You can borrow a book.

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Trailing Là Gì, Nghĩa Của Từ Trailing Trailing Là Gì, Nghĩa Của Từ Trailing

Which onedo you want?Which onesare yours?

Lưuý:Dùng one theo cấu trúc như sau one of + the/ sở hữu + danh từ số nhiều: một trong những…

Ví dụ:

One of the people in my class has left the college. (Một trong số bạn cùng lớp tôi đã thôi học.)One of my friends has gone to live in the US. (Một trong số những người bạn của tôi đã tới sống ở Mỹ.)

2. Cách dùng Another

– Another vừa có nghĩa của một tính từ: khác, nữa; vừa có nghĩa của một danh từ: người khác, cái khác

– Another là một từ xác định (determiner) thường được sử dụng trước danh từ số ít (singular nouns) hoặc đại từ (pronouns)

2.1. Another + danh từ số ít (singular noun)

Ví dụ:

I have just bought another mobile phone(Tôi chỉ vừa mới mua một chiếc điện thoại mới)Would you like another glass of wine?(Bạn uống một ly rượu vang nữa chứ?)I think you should choose another house. The one is so dull.(Tôi nghĩ anh nên chọn một căn nhà khác. Căn này nhìn u ám quá)

2.2. Another + one

Chúng ta sử dụng another one khi muốn thay thế cho một danh từ hoặc cụm danh từ đã đề cập đến trước đó và chúng ta không muốn lặp lại (các) từ đó nữa.

Ví dụ:

I have already drunk 2 glass of water, but I still feel thirsty and I want another one(Tôi đã uống 2 ly nước, nhưng tôi vẫn cảm thấy khát và tôi muốn một ly nữa)His window was broken. I think he need another one(Cửa sổ nhà anh ta bị vỡ rồi, tôi nghĩ là anh ta cần một cái cửa sổ khác)

Lưu ý: One another – dùng với nhóm nhiều hơn 2 đối tượng. Trong khiđó,Each other – dùng với nhóm 2 đối tượng:

Ví dụ:

Let’s make groups of five and talk to one another! (Hãy đứng 5 người 1 nhóm và nói chuyện với nhau)My grandparents have been together for more than 50 years and they still love each other as always. (Ông bà tôi đã ở bên nhau hơn 50 rồi mà vẫn luôn yêu thương nhau)

3. Another + số đếm (number) + danh từ số nhiều (plural noun)

Another có thể được sử dụng trước danh từ số nhiều nếu ở đây có số đếm trước các danh từ hoặc cụm danh từ. Ngoài ra nếu có sự xuất hiện của các từ như: a couple of, a few,.. chúng ta cũng có thể sử dụng another.

Xem thêm: Rau Spinach Là Gì ? 7 Lý Do Nhất Định Phải Thường Xuyên Ăn Loại Rau Này

Ví dụ:

In another 20 years, I’ll be a famous scientic(Trong 20 nữa, tôi sẽ trở thành nhà khoa học nổi tiếng)She doesn’t want to go back home, so she’ll spend another 5 days in Paris(Cô ấy không muốn về nhà, nên cô ta sẽ ở thêm 5 ngày nữa ở Paris)My father was given another couple of days to complete the painting(Cha tôi có thời hạn 2 ngày để hoàn thành bức tranh)

4. Another được sử dụng như đại từ (pronoun)

Đôi khi another có thể được sử dụng như một đại từ.

Ví dụ:

The pizza is very tasty. I think I’ll have another(Pizza ngon quá. Tôi nghĩ là mình sẽ ăn thêm một cái nữa)

Ở đây: another = one more pizza

I didn’t like the red dress, so I took another(Tôi không thích chiếc váy đỏ, nên tôi đã lấy một cái khác)

Ở đây: another = another dress

Hanna can’t stand her man any more, so she’ll divorce and gets married to another(Hanna không thể chịu đựng được người đàn ông này nữa, nên cô ta sẽ ly dị và cưới một người đàn ông khác)

Ở đây: another = another man

function pinIt() { var e = document.createElement('script'); e.setAttribute('type','text/javascript'); e.setAttribute('charset','UTF-8'); e.setAttribute('src','https://assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999); document.body.appendChild(e); }

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *