Wellness nghĩa là gì, loại hình spa wellness tại Đà nẵng

      172
18:29 Jan 4, 2009
English khổng lồ Vietnamese translationsMedical - Medical: Health Care / health
English term or phrase: health & wellness
Hello, again I am stuông xã on "wellness" in the phrase above sầu. Mong chúng ta góp dùm.
silver_galaxy

Bạn đang xem: Wellness nghĩa là gì, loại hình spa wellness tại Đà nẵng

*

Vietnamese translation:sức mạnh thể chất và sức mạnh tinch thần
Explanation:2 có mang "health" và "wellness" là khác biệt với được phân minh rõ ràng: - Health is merely defined as the presence or absence of disease. This refers to the state of bodily functions at any given time or place. - Wellness, on the other hand, is a much broader topic & refers lớn the physical, mental, emotional, spiritual, và physioxúc tích state of the individual and his relationship khổng lồ his/her environment. (http://stchiropractic.com/index2.php?option=com_content&do_p... - “wellness is the condition of good physical and mental health, especially when maintained by proper diet & exercise.” This refers lớn the state of your mind as well as your body - as the two are interdependent. (http://www.healthandwellnessopportunity.com/) Do kia, rất có thể thấy là "health" chỉ sức mạnh thể hóa học trong những khi "wellness" chỉ sức mạnh toàn vẹn. "Health and wellness" hy vọng nhấn mạnh vấn đề tới mức sức mạnh thể chất và tinh thần. Do kia, chúng ta cũng có thể dịch cụm tự này là "sức mạnh thể hóa học và sức mạnh tinch thần".

*

This person is a gocnhintangphat.com Certified PRO in English lớn VietnameseClick the red seal for more information on what it means lớn be a gocnhintangphat.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Specializes in field", this, event, "170px")" onMouseout="delayhidetip()">KLinhVietnamLocal time: 23:53
Grading commentMình mê say lời lý giải của bạn với cho là nó phù hợp với bài xích dịch hiện thời của chính bản thân mình. 3 KudoZ points were awarded for this answer

Xem thêm:

*

*

5mạnh khỏe và hạnh phúcThis person is a gocnhintangphat.com Certified PRO in English to lớn VietnameseClichồng the red seal for more information on what it means to be a gocnhintangphat.com Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Tkhô hanh Ha Ngo

*

5sức mạnh thể chất với sức mạnh tinc thầnThis person is a gocnhintangphat.com Certified PRO in English lớn VietnameseCliông xã the red seal for more information on what it means to be a gocnhintangphat.com Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">KLinh

*