Web component là gì

Các trình để ý ngày này đã chất nhận được tạo thành phần nhiều component bằng JavaScript thuần có thể thuận lợi tái sử dụng với chia sẻ, tuy vậy vày một trong những nguyên nhân sẽ nói trong bài viết này, fan ta vẫn ưu thích đa số component trừu tượng của các framework nhỏng Angular, React, Vue… hơn. Nhưng trước tiên hãy cùng tìm hiểu một ít về phong cách thiết kế component.

Cấu trúc theo sứ mệnh (Role-based structure)

Role-based structure là cấu trúc phân chia mã nguồn theo sứ mệnh của chúng. Kiểu cấu tạo này có tuổi tchúng ta nhiều năm vào lịch sử dân tộc web, cùng chắc chắn rằng rất nhiều fan trong bọn họ biết đến nó.

Đây là cấu trúc thỏng mục của một project front-end: