I'll watch over là gì, watch over nghĩa là gì trong tiếng việt

      81
2 Thông dụng2.1 Danh từ2.2 Danh từ2.3 Nội rượu cồn từ2.4 Ngoại rượu cồn từ2.5 Cấu trúc từ3 Chulặng ngành3.1 Xây dựng3.2 Cơ - Điện tử3.3 Điện3.4 Kỹ thuật chung4 Các trường đoản cú liên quan4.1 Từ đồng nghĩa4.2 Từ trái nghĩa /wɔtʃ/

Thông dụng

Danh từ

Đồng hồ nước (quả qukhông nhiều, treo tay, bỏ túi; duy nhất là xưa kia)a pocket-watchđồng hồ thời trang quăng quật túi; đồng hồ quả quíta wrist-watchđồng hồ đeo tay

Danh từ

Sự canh gác, sự canh phòngkhổng lồ keep a cthua thảm (good) watch overcanh chống ngặt nghèo Người canh chừng, fan canh phòng; fan gác, bạn trực Phiên trực, ca trực, thời gian trực (của đoàn tdiệt thủ)the middle watchphiên trực nửa tối (tự nửa đêm đến 4 tiếng sáng)the dog watchescác phiên trực hai giờ (tự 4 đến 6 tiếng chiều, trường đoản cú 6 đến 8 giờ đồng hồ tối) Tổ trực (bên trên tàu thuỷ) ( theỵwatch) đội tuần chống (đội bạn được thuê để đi tuần qua những phố) ( theỵwatch) fan (team bạn..) được mướn để theo dõi ai/loại gìthe police put a watch on the suspect"s housecảnh sát cử tín đồ quan sát và theo dõi ngôi nhà của kẻ bị tình nghi ( (thường) số nhiều) (tự cổ,nghĩa cổ) sự thức đêm; thời hạn thức thức giấc vào đêmin the long watches of the nightsố đông thời hạn dài thao thức trong đêm

Nội động từ

Thức canh, gác tối (từ cổ, nghĩa cổ) thức canhto watch all night at the beside of a siông xã childthức canh cả đêm bên giừơng một đứa tthấp nhỏ xíu ( + over) canh gác, bảo đảm, trông coihe felt that God was watching over himnó Cảm Xúc Chúa vẫn che chở đến nó ( + for) chăm chú mong chờ đồ vật gi You"ll have to lớn watch for the right moment Anh sẽ buộc phải đợi đúng khi mới được

Ngoại động từ

Canh gác, bảo vệ, trông coilớn watch the clothescanh chừng quần áo Nhìn, theo dõi và quan sát, quan tiền ngay cạnh, rìnhkhổng lồ watch a moweb4_userình một nhỏ chuộtthe suspect is watch by the policekẻ tình nghi bị công an theo dõikhổng lồ watch the others playchú ý những người dân khác chơi

Xem ( tivi, thể dục..) nhằm giải trí

the match was watch by over twenty thousvà peoplerộng nhị mươi ngàn con người coi cuộc chiến Chờkhổng lồ watch one"s opportunityhóng cơ hộikhổng lồ watch one"s timechời thời (thông tục) giữ gìn, cẩn trọng về ( ai/dòng gì; nhất là để kiểm soát anh ta/chiếc đó)khổng lồ watch one"s languageduy trì gìn lời nóiwatch yourself!hãy cẩn thận chiếc mồm!

Cấu trúc từ

khổng lồ be on the watchcanh chống, canh gácThấp thỏm chờ; chình ảnh giác chờ đón keep watch (for somebody/something)canh chống ai/cái gì on watchsẽ phiên trực lớn watch afterchú ý theo, theo dõi to lớn watch forhóng, rìnhlớn watch for the opportunity to lớn occurhóng cơ hội(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) quan liêu gần kề, xem xét xemkhổng lồ watch for the symptoms of measlesquan tiền gần kề triệu bệnh của bệnh sởi khổng lồ watch outdự phòng, chăm chú, canh chừng khổng lồ watch overthông qua, canh gác khổng lồ make someone watch his stepbắt ai cần vào khuôn phnghiền, bắt ai yêu cầu phục tòng to watch one"s stepđi cẩn trọng (mang đến ngoài ngã)Giữ gìn, thận trọng (cho ngoài sai trái, mang lại tránh bị thảm bại thiệt) lớn watch it(thông tục) nom dòm đấy!, hãy thận trọng! (tốt nhất là lối mệnh lệnh) to watch the clock(thông tục) nom dòm mang đến hết giờ đồng hồ to lớn watch this space(thông tục) chờ các cốt truyện new được thông tin to lớn watch the timeXem giờ to lớn watch the world go byquan sát sự đời, quan lại giáp phần nhiều gì xảy ra xung quanh Good watch prevents misfortunecẩn tắc vô ưu

hình thái từ

Chuyên ổn ngành

Xây dựng

tổ trực, phiên trực, sự thức canh, canh gác, trực, quan gần cạnh, theo dõi

Cơ - Điện tử

đồng hồ, tổ chực, phiên trực, (v) canh chừng, quan liêu gần kề, theo dõi

đồng hồ đeo tay, tổ chực, phiên trực, (v) canh dữ, quan lại giáp, theo dõi

Điện

đồng hồ treo tay phiên trực tổ trực

Kỹ thuật phổ biến

thời kế

Các từ bỏ liên quan

Từ đồng nghĩa

nounanalog watch , chronometer , digital watch , pocket watch , stopwatch , ticker , timepiece , timer , wristwatch , alertness , attention , awareness , duty , eagle eye * , eye * , gander , guard , hawk , heed , inspection , notice , observance , observation , patrol , picket , scrutiny , sentinel , sentry , supervision , surveillance , tab , tout , vigil , vigilance , watchfulness , weather eye * , lookout , protector , ward , bout , go , hitch , inning , shift , spell , stint , stretch , time , tour , trick , argus , chaperonage , guardsman , invigilation , outlook , perdue , vedette , watcher , watchman verbattend , case , kiểm tra out , concentrate , contemplate , eagle-eye , examine , eye * , eyeball , focus , follow , gaze , get a load of , give the once over , have sầu a look-see , inspect , keep an eye on , keep tabs on , listen , look , mark , mind , note , observe , pay attention , peer , pipe * , regard , rubberneông chồng * , scan , scope , scrutinize , see , spy , stare , take in , take notice , view , wait , be on alert , be on the lookout , be vigilant , be wary , be watchful , care for , keep , keep eyes open , keep eyes peeled , keep watch over , look after , look out , oversee , patrol , piông chồng up on , police , ride shotgun for , superintkết thúc , take care of , take heed , tend , eye , survey , minister lớn , see lớn , chaperone , chronometer , defend , duty , guard , invigilate , keep guard , keep vigil , lookout , monitor , notice , proctor , protect , sentinel , sentry , supervise , supervision , surveillance , timepiece , timer , vigil phrasal verbbeware , look out , mind , trùm , overlook , oversee , superintend

Từ trái nghĩa

verbignore , overlook , pass by , harm , hurt , neglect
*