Volley là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Volley là gì

*
*
*

volley
*

volley /"vɔli/ danh từ loạt (đạn, đá... phun ra, nỉm ra); tràng, chuỗi (cười, vỗ tay) (thể dục,thể thao) quả vôlê (đánh hoặc đá Khi nhẵn không chạm đất) nước ngoài động từ nỉm ra 1 loạt, tung ra hàng loạt, phun ra mặt hàng loạt; tuôn ra mặt hàng tràngto volley forth abuses: tuôn ra sản phẩm tràng rất nhiều lời chửi rủa (thể dục,thể thao) tấn công vôlê, đá vôlê nội hễ từ bắn một loạt (súng) (thể thao,thể thao) tiến công vôlê, đá vôlê

Từ điển chuyên ngành Thể thao: Bóng chuyền

Volley

Đập trơn sinh sống (vẫn bay)

Từ điển chuyên ngành Thể thao: Bóng đá

Volley

Đá láng bổng

Từ điển chăm ngànhThể thao: Bóng đá

VOLLEY : any ball kicked by a player when it is off the ground .

ĐÁ BÓNG BỔNG: động tác đá bóng Khi nhẵn không sống cùng bề mặt sân. Còn gọi ‘đá vô lê’.


*Xem thêm: " Trustee Là Gì ? Nghĩa Của Từ Trustee Trong Tiếng Việt Trustee Là Gì

*

*

volley

Từ điển Collocation

volley noun

1 of stones, bullets, etc.

VERB + VOLLEY fire, unleash The police fired a volley of bullets over the heads of the crowd.

PREP.. ~ of

2 in sport

ADJ. backhand, cross-court, foreh& (in tennis) | left-foot, right-foot (in football) | stunning, superb Williams took the set with a stunning backh& volley down the line. | 30-yard, etc.

VERB + VOLLEY hit She hit a forehvà volley into the net. | crack/crash/lash home, strike, unleash (all in football) Cole lashed trang chủ a 20-yard volley.

PREP.. on the ~ Figo met the ball on the volley and scored.

Từ điển WordNet


n.

a tennis return made by hitting the ball before it bounces

v.

be dispersed in a volley

gun shots volleyed at the attackers

hit before it touches the ground

volley the tennis ball

discharge in, or as if in, a volley

the attackers volleyed gunshots at the civilians

make a volleyutter rapidly

volley a string of curses
Xem thêm: Spooling Nghĩa Là Gì - Nghĩa Của Từ Spooling Trong Tiếng Việt

English Synonym & Antonym Dictionary

volleies|volleys|volleyed|volleyingsyn.: burst fusillade salvo

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học trường đoản cú | Tra câu


Chuyên mục: Định Nghĩa