Visceral là gì, nghĩa của từ visceral, nghĩa của từ visceral

      215
any of the muscles that work automatically và are found in the organs of the toàn thân such as the stomach and lungs

Bạn đang xem: Visceral là gì, nghĩa của từ visceral, nghĩa của từ visceral

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use tự gocnhintangphat.com.Học các từ bạn cần tiếp xúc một phương pháp tự tin.


any of the muscles that work automatically và are found in the organs of the body such as the stomach và lungs
*

lớn act or work together for a particular purpose, or lớn be helpful by doing what someone asks you lớn do

Về Việc này
*

*

*

Xem thêm: Từ Tremble Là Gì ? Tremble Trong Tiếng Tiếng Việt

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp chuột Các phầm mềm kiếm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở nhớ với Riêng bốn Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
*