*

*

Trong loại hình này, các nhà đầu tư (thông thường là vài ngàn người) bỏ tiền vào quỹ và chỉ định một tổ chức chuyên nghiệp (công ty quản lý quỹ) để thay mặt nhà đầu tư thực hiện đầu tư. Mọi khoản đầu tư và lợi nhuận (hoặc lỗ) đều thuộc về các nhà đầu tư đã bỏ vốn vào quỹ, KHÔNG thuộc về công ty quản lý quỹ. Tiền trong quỹ chỉ được phép đầu tư vào chứng khoán và các tài sản khác được luật pháp cho phép, và không bao giờ được đầu tư vào chính công ty quản lý quỹ. Công ty quản lý quỹ đơn thuần chỉ là một bên cung cấp dịch vụ quản lý và thực hiện đầu tư thay mặt cho nhà đầu tư.

Đang xem: Đôi Điều về vinacapital là gì, các dự Án tập Đoàn vinacapital

Quỹ mở là hình thức đầu tư vào thị trường chứng khoán đòi hỏi số vốn khởi điểm rất thấp, thậm chí thấp hơn cả mức đầu tư khi nhà đầu tư tự mình đầu tư vào cổ phiếu. Nhà đầu tư có thể tham gia vào quỹ mở chỉ với vài triệu đồng cho một lần đầu tư, mức tổi thiểu đối với các quỹ mở VFF và VEOF do gocnhintangphat.com quản lý là 2 triệu đồng.
Quỹ mở là hình thức đầu tư chứng khoán có thanh khoản cao và ổn định nhất. Nhà đầu tư có thể góp vốn, và khi cần tiền có thể rút vốn bất kỳ lúc nào và quỹ bắt buộc phải thực hiện. Trong trường hợp nhà đầu tư trực tiếp nắm giữ cổ phiếu, với quy mô nhỏ và điều kiện thị trường không thuận lợi, việc thoái vốn ra khỏi cổ phiếu sẽ tương đối khó khăn cho các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ và thường các nhà đầu tư phải chấp nhận bán giá thấp để thoái vốn kịp thời.
Rủi ro ở đây chính là rủi ro biến động giá chứng khoán theo điều kiện thị trường. Phương pháp hạn chế rủi ro này một cách hiệu quả chính là thực hiện đa dạng hóa đầu tư, hay nói cách khác: “không để hết trứng vào một giỏ”. Trong phương pháp này, quỹ sẽ đầu tư vào một danh mục nhiều mã chứng khoán thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, nhằm tránh các ảnh hưởng của việc tăng hay giảm giá của một vài mã chứng khoán. Thông thường, môt quỹ đầu tư sẽ đầu tư vào ít nhất là 20 mã cổ phiếu và trái phiếu cộng với các tài sản khác. Với quy mô của một nhà đầu tư cá nhân, việc đa dạng hóa nói trên là rất khó khăn vì đòi hỏi số vốn phải đủ lớn, cộng them nhiều kiến thức, thời gian nghiên cứu thị trường chứng khoán, đây là điều mà các nhà đầu tư cá nhân khó lòng làm tốt hơn các tổ chức quản lý quỹ chuyên nghiệp.

*

Từ những năm 2000, các nhà đầu tư Việt Nam đã bắt đầu làm quen và đầu tư vào chứng khoán, chủ yếu là vào các cổ phiếu phổ thông của các công ty đại chúng. Đầu tư vào cổ phiếu là cách để nhà đầu tư có thể nắm giữ một phần nhỏ của một công ty lớn. Khác với cổ phiếu, mua trái phiếu là cách nhà đầu tư cho các công ty vay tiền của mình. Nhà đầu tư có thể đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu bằng cách mở tài khoản đầu tư chứng khoán tại một công ty chứng khoán, hoặc bằng cách đầu tư vào quỹ đầu tư hiện đang đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu. Đầu tư chứng khoán phù hợp với đa số các nhà đầu tư, tuy nhiên nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ liệu rằng nên tự mình đầu tư một cách trực tiếp, hoặc thông qua một quỹ đầu tư. Nhà đầu tư cũng nên hiểu và chấp nhận rằng đầu tư chứng khoán, như bất kỳ các lại hình đầu tư nào khác, đều chứa đựng rủi ro.

Xem thêm: Tranquil Là Gì ? Nghĩa Của Từ Tranquil

Các quy định về mục tiêu đầu tư, phạm vi, trách nhiệm và quyền hạn của 3 bên được quy định trong các văn bản quỹ chính thức. Nội dung của các văn bản này được đồng thuận bởi 3 bên và phải được phê duyệt bởi cơ quản quản lý Nhà nước, ở đây là Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. Nhà đầu tư có thể đọc Điều lệ Quỹ và Bản cáo bạch của các quỹ mở được quản lý bởi gocnhintangphat.com ở đây.

Khi Nhà đầu tư chuyển tiền góp vốn vào quỹ, họ KHÔNG chuyển tiền vào tài khoản của công ty quản lý quỹ, thay vào đó, họ chuyển tiền vào tài khoản của quỹ, dưới tên quỹ, được mở tại Ngân hàng giám sát.

Công ty quản lý quỹ chỉ được phép sử dụng tiền từ tài khoản quỹ trong phạm vi đã quy định tại văn bản quỹ nói trên. Ngân hàng giám sát chịu trách nhiệm giám sát hoạt động đầu tư của công ty quản lý quỹ và có quyền ngăn chặn các hành động trái với Điều lệ và Bản cáo bạch bất kỳ lúc nào và báo cáo lên cơ quan chủ quản là Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

Xem thêm: Ủy Quyền Là Gì / Bài Dự Thi Của Hanghell, Ủy Quyền Là Gì

Công ty quản lý quỹ không được phép lấy tiền của quỹ để đầu tư vào chính công ty quản lý quỹ hay để thanh toán cho bất kỳ khoản nợ hay chi phí gì của công ty quản lý quỹ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *