Trong bài Last Christmas có 1 cụm từ “ But the very next day”. Tui không hiểu nó có nghĩa gì, chỉ đoán là ngày tiếp sau ngày giáng sinh thui.

Đang xem: Cách dùng very first là gì, very first time có nghĩa là gì

Vậy dùng “ Very next” có đúng ngữ pháp không? liệu có cái gì có thể “next” hơn so với các thứ khác không? có cái gì là ‘very next’ hay chỉ là ‘a little next’ không?

Ai biết chỉ tui nha

*

Nói “very next” là đúng ngữ pháp đó. Very next day có nghĩa là ngày tiếp theo sau khi một sự kiện đã/sẽ xảy ra. Nghĩa của nó giống với the next day nhưng có một sự nhấn mạnh ( để chỉ khoảng thời gian ngắn), chỉ được dùng trong bối cảnh nhạy cảm về mặt thời gian và không phải lúc nào cũng chỉ ngày hôm sau. VD:

John was not able to go to school that day but the very next day he recovered and went to school all fine and dandy.Instead of returning to London three days later, as he said he would, he came back the very next day.

*

Very được dùng để nhấn mạnh, không chỉ nghĩa là ở một mức độ cao. Nó còn được sử dụng trong cụm từ như: very best quality, her very own apartment, và the very beginning of the book

*

Bạn nói đúng đó, bạn không thể “ more next” hơn những thứ khác.

Mình nghĩ bạn đang nói tới 1 câu trong bài Last Chrismas:

Last Christmas I gave you my heart. But the very next day, you gave it away.

Trong trường hợp này, thêm “very” để nhấn mạnh sự kiện đó đã diễn ra nhanh như thế nào. Nó chỉ ngày tiếp theo, 26/12, chứ không phải đêm Giáng sinh.

Xem thêm: ” Yam Là Gì ? (Từ Điển Anh Nghĩa Của Từ Yam Trong Tiếng Việt

*

Very ở đây có nghĩa là “true” và có nguồn gốc từ tiếng latinh.

Nó chỉ được dùng trong các cụm từ như: “very next day”, “his very own”, “the very beginning”,… để nhấn mạnh đó thực sự là ngày hôm sau, thực sự là của anh ấy, ngay tại lúc bắt đầu.

*

Bằng cách nhấn vào “Đăng ký”, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệu và Các điều khoản của chúng tôi.

Nhập email
No search term specified. Showing recent items.

Xem thêm: Đá Vôi Là Gì – Phân Loại Đá Vôi

Search or use up and down arrow keys to select an item.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *