Vegetation là gì

      11
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Vegetation là gì

*
*
*

vegetation
*

vegetation /,vedʤi"teiʃn/ danh từ cây cối, cây cỏ, thực vậtthe luxuriant vegetation of tropical forests: cây cỏ sum sê của không ít rừng sức nóng đớino signs of vegetation for miles round: không tồn tại dấu vết cây cối gì trong hàng dặm quanh đấy (sinh đồ vật học) sự sinh dưỡng (y học) sùi
thực vậtatlas of vegetation: tập phiên bản đồ thực vậtevaporation from vegetation: sự bay hơi của thực vậtterrestrial vegetation theory: thuyết thực trang bị (nguồn nơi bắt đầu dầu khí)transmission of moisture by vegetation: sự nước thải thực vậtLĩnh vực: y họcsùi (trong căn bệnh học)roadside vegetationcây phía 2 bên đườngvegetation controldọn cỏrau quảthực vật
*

Xem thêm: Cuộc Thi Chinh Phục Vũ Môn Là Gì, Chinh Phục Vũ Môn Là Gì

*

*

vegetation

Từ điển Collocation

vegetation noun

ADJ. green | dense, lush, luxuriant, thick | scrub, scrubby, sparse As we drove towards the desert, the vegetation became sparse. | decaying, decomposing, rotten, rotting piles of rotting vegetation | natural Removal of the natural vegetation has resulted in a loss of nutrients in the soil. | aquatic, woodland, sub-tropical, tropical

VERB + VEGETATION be covered in/with The hills are covered in lush green vegetation.

VEGETATION + VERB grow

VEGETATION + NOUN cover

Từ điển WordNet


n.

the process of growth in plantsan abnormal growth or excrescence (especially a warty excrescence on the valves of the heart)inactivity that is passive and monotonous, comparable to lớn the inactivity of plant life

their holiday was spent in sleep & vegetation


English Synonym & Antonym Dictionary

syn.: flora growth

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học từ | Tra câu