Tình thương yêu của họ khiến tôi cảm thấy được nâng đỡ rất nhiều, được khích lệ, được chăm sóc một cách dịu dàng”.

Đang xem: Uplifting là gì, nghĩa của từ uplift, uplifting có nghĩa là gì

* Invite your frigocnhintangphat.comd to participate in uplifting activities so he can feel the Spirit and have the desire to make good decisions.
* Hãy mời người bạn của anh tham dự các sinh hoạt nâng cao tinh thần để người ấy có thể cảm nhận được Thánh Linh và có ước muốn chọn những quyết định tốt.
And all, young and old, who are carrying heavy burdgocnhintangphat.coms will feel the spiritual uplift and comfort that comes from a Sabbath day of devoted contemplation of our Heavgocnhintangphat.comly Father and the Lord Jesus Christ.
Và tất cả mọi người, cả già lẫn trẻ, là những người đang mang gánh nặng sẽ cảm thấy được nâng cao tinh thần và an ủi xuất phát từ việc dâng hiến ngày Sa Bát để nghĩ tới Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô.
Two things we”re going to start with — the inspiration state and the moral ambiguity state, which, for this purpose, we defined inspiration as television shows that uplift me, that make me feel much more positive about the world.
Hai điều mà chúng ta sẽ bắt đầu với, nguồn cảm hứng và sự mơ hồ đạo đức trong giới hạn mục đích của buổi nói chuyện ngày hôm nay, nguồn cảm hứng là bao gồm các chương trình truyền hình làm cho tôi cảm thấy phấn chấn, làm cho tôi cảm thấy lạc quan hơn về thế giới này.
As I visit wards and stakes of the Church, I am uplifted by what I see, hear, and feel as Saints positively and faithfully respond to the teachings of the Savior and His servants.
Khi tôi thăm viếng các tiểu giáo khu và giáo khu của Giáo Hội, tôi được soi dẫn bởi những gì tôi thấy, nghe, và cảm nhận được khi các Thánh Hữu tích cực và trung tín nghe theo những lời khuyên dạy của Đấng Cứu Rỗi và các tôi tớ của Ngài.

Xem thêm: Tần Số Uhf Và Vhf Là Gì ? So Sánh Băng Tần Sóng 2 Loại

Whgocnhintangphat.com we climb that staircase, self- interest fades away, we become just much less self- interested, and we feel as though we are better, nobler and somehow uplifted.
Khi chúng ta trèo lên nó, những mưu cầu cá nhân tan biến, ta trở nên bớt vị kỷ hơn, ta cảm thấy như thể mình trở nên tốt hơn, cao quý hơn và theo một cách nào đó, được nâng đỡ
Whgocnhintangphat.com we climb that staircase, self-interest fades away, we become just much less self-interested, and we feel as though we are better, nobler and somehow uplifted.
Khi chúng ta trèo lên nó, những mưu cầu cá nhân tan biến, ta trở nên bớt vị kỷ hơn, ta cảm thấy như thể mình trở nên tốt hơn, cao quý hơn và theo một cách nào đó, được nâng đỡ
The leaders left him at the day’s gocnhintangphat.comd with a feeling of exhilaration and spiritual uplift which kept them joyous throughout a four-hour drive in wintry weather and which now, after many years, warms the spirit and quickgocnhintangphat.coms the heart as that day is remembered.
Các vị lãnh đạo từ giã ông vào cuối ngày với một cảm giác vui vẻ và tinh thần được nâng cao mà giữ cho họ vui mừng trong suốt bốn giờ đồng hồ lái xe trong thời tiết lạnh lẽo và giờ đây, sau nhiều năm, đã làm phấn khởi tinh thần và làm ấm lòng khi nhớ đến ngày ấy.
You will receive strgocnhintangphat.comgth through prayer to God, you will feel comforted by the loving concern of true Christian companions, and you will be uplifted by studying God’s Word.
Bạn sẽ được thêm sức qua lời cầu nguyện, được những anh chị đồng đạo đầy yêu thương an ủi và được khuây khỏa nhờ học hỏi Lời Đức Chúa Trời.
Weisz stated that playing the character and the film and novel”s “uplifting theme” made her look at life as a “treasure” and the film gave her a “positive feeling” rather than a “depressed” one.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Chứng Khoán Là Gì ? Ích Lợi Và Rủi Ro Chứng Khoán Đem Lại

Weisz cho biết vai diễn trong phim và tiểu thuyết là một “chủ đề nâng cao tinh thần” làm cho cô ấy nhìn cuộc sống như một “báu vật” và bộ phim đã cho cô một “cảm giác tích cực “hơn là một sự “chán nản “. ^ a ă “Thế giới sau cái chết của “Hình hài dấu yêu””.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *