United kingdom là gì

UK là gì, UK là viết tắt của tự gì?