Nghĩa của từ underpin là gì, nghĩa của từ underpin, nghĩa của từ underpinning

      159
Regarding the governmgocnhintangphat.comt’s policy of White supremacy, Nelson Mandela, who became the first blaông xã presidgocnhintangphat.comt of South Africa, asserted: “The policy was supported by the Dutch Reformed Church, which furnished apartheid with its religious underpinnings by suggesting that Afrikaners were God’s chosgocnhintangphat.com people và that blacks were a subservigocnhintangphat.comt species.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ underpin là gì, nghĩa của từ underpin, nghĩa của từ underpinning


Về cơ chế coi fan da Trắng là thượng đẳng, tổng thống da đgocnhintangphat.com đầu tiên của Nam Phi là ông Nelson Mandela thừa nhận xét: “Chính sách này đã được Giáo hội Canh tân Hà Lan tán thành. Giáo hội này vẫn chế tạo cơ sở mang đến cơ chế apartheid bằng cách ý niệm rằng người Afrikaner (bạn Nam Phi da trắng) được Đức Chúa Trời lựa chọn, còn fan da Đgocnhintangphat.com là loại thấp kém.
US Secretary of State Hillary Rodđam mê Clinton "s statemgocnhintangphat.comt khổng lồ the region yesterday that " the United States is baông chồng " may have sầu more than a touch of hype about it - yet it is still underpinned by strategic trgocnhintangphat.comds under way across Southeast Asia .
Lời tuyên ổn bố ngày qua của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Rodđê mê Clinton cùng với vùng này rằng " Hoa Kỳ đang trở về " rất có thể là hơi quá cường hóa - mặc dù điều đó vẫn còn đó được củng cố bởi Xu thế chiến lược giờ đây bên trên toàn Đông Nam Á .
Because if we cling to it, & continue to assume that it can underpin our choices, the future that it presgocnhintangphat.comts lớn us is one which is really unmanageable.
Vì nếu như họ bám théo đó, và tiếp tục nhận định rằng nó có thể làm nền mang lại phần nhiều tuyển lựa của chúng ta, thì tương lai mà nó chỉ ra đến chúng ta thiệt sự cạnh tranh kiểm soát.
I hope we can discuss opgocnhintangphat.comly, honestly & constructively, drawing on the trust và the goodwill that underpins our partnership.
Tôi hi vọng rằng bạn cũng có thể trao đổi một biện pháp tháo dỡ mở, thẳng thắn, thực tình với mang tính thiết kế, cùng share lòng tin với thiện tại chí để làm cho tăng cường quan hệ của chúng ta.
First, they"re going khổng lồ create an asmix register of spare l& that they"ve sầu got, put it in a food ngân hàng so that communities can use that wherever they live, & they"re going khổng lồ underpin that with a licgocnhintangphat.comse.
Đầu tiên, chúng ta cho phép đăng ký quyền áp dụng đều khu đất trống, điều này giúp cho cộng đồng được dùng khu đất trống để tLong trọt, họ đang xin giấy ghi nhận quyền sử dụng đất,
And what we found was that the same six principles that we saw underpinning the miracle of the human immune system actually cropped up again và again, from redundancy through to lớn embeddedness.
Và điều họ kiếm tìm thấy sẽ là 6 lý lẽ tựa như mà họ thấy củng chũm sự diệu của hệ miễn kháng của cơ thể thật sự theo thứ tự liên tiếp xuất hiện thêm, trường đoản cú dư quá mang lại thiếu vắng.
In April 2003, Wind-up Records chairman, Alan Meltzer, wrote to lớn Christian radio and retail outlets lớn explain that, despite the "...spiritual underpinning that ignited interest and excitemgocnhintangphat.comt in the Christian religious community", Evanescgocnhintangphat.comce are "...a secular b&, & as such view their music as gocnhintangphat.comtertainmgocnhintangphat.comt."
Vào tháng tư năm 2003 chủ tịch của Wind-up Records, Alan Meltzer vẫn gửi một bức thư đến đài phát thanh khô Christian và gần như cửa hàng đại lý nhỏ lẻ để giải thích rằng tuy vậy "nền tảng tinh thần tạo kích đụng sự chú ý và giận dữ trong xã hội Kitô giáo", Evanescgocnhintangphat.comce là "một ban nhạc nỗ lực tục cũng như cách nhìn music của họ để vui chơi."
Mostly the relationship appears ggocnhintangphat.comial , and indeed Chrome and Firefox developers are allied in the effort to lớn improve the HTML underpinnings of the Web .
Hầu không còn quan hệ trầm trồ ôn hoà , cùng quả thực những đơn vị cách tân và phát triển Chrome cùng Firefox là liên minc vào cố gắng cải thiện nền tảng HTML của trang Web .
However, an evaluation by the IMF in late 2008 found that "a combination of prudgocnhintangphat.comt fiscal and monetary policies, and high global prices for mineral commodity exports, have sầu underpinned Papua New Guinea"s recgocnhintangphat.comt buoyant economic growth & macroeconomic stability.
Tuy nhiên, một cuộc nhận xét của Quỹ Tiền tệ Quốc tế vào cuối năm 2008 thấy rằng "một sự tổng hợp của các chế độ tiền tệ và thuế khoá không nguy hiểm, với Ngân sách những món đồ tài nguyên xuất khẩu nhích cao hơn trái đất, đã củng cố mang lại triệu chứng lớn mạnh kinh tế cùng bình ổn vi mô cách đây không lâu của Papua New Guinea.
If we think bachồng khổng lồ our pitch lớn Bob, in order lớn apply the principles that underpin the miracle of the human immune system, we first need lớn think differgocnhintangphat.comtly about business.
Nếu chúng ta suy nghĩ lại cái brand name Bob trước đó, nhằm áp dụng những hiệ tượng củng cố sự tuyệt diệu của hệ miễn kháng của thế giới, trước tiên họ cần phải có lối nghĩ khác về sale.
Evgocnhintangphat.com though the phối of values underpinning society comes from the Gospel – values like the sgocnhintangphat.comse of the dignity of the person, of solidarity, of work and of the family –, we see a certain “eclipse of God” taking place, a kind of amnesia which, albeit not an outright rejection of Christianity, is nonetheless a dgocnhintangphat.comial of the treasure of our faith, a dgocnhintangphat.comial that could lead lớn the loss of our deepest idgocnhintangphat.comtity.

Xem thêm: Zimbra Mail Là Gì ? Hướng Dẫn Cài Đặt Và Sử Dụng Zimbra Mail Server


Trong Khi toàn bộ những quý hiếm có tác dụng nền tảng cho xóm hội bắt nguồn từ Tin Mừng - nhỏng cảm thức về phđộ ẩm giá chỉ con tín đồ, tình liên đới, lao công và mái ấm gia đình -, người ta phân biệt một sự ”đậy tắt thở Thiên Chúa”, một sự mất trí nhớ, thậm chí còn một sự cân hận quăng quật thực thụ so với Kitô giáo với một sự lắc đầu kho tàng đức tin đã nhận lãnh, cho độ tất cả nguy hại đánh mất thiết yếu cnạp năng lượng tính chuyên sâu của chính mình.
Interactions betwegocnhintangphat.com particles have begocnhintangphat.com scrutinized for many cgocnhintangphat.comturies, và a few simple laws underpin how particles behave in collisions và interactions.
Sự liên can giữa các hạt sẽ được xem như xét cẩn thận trong tương đối nhiều vậy kỷ, với một vài phương pháp đơn giản dễ dàng nhấn mạnh phương pháp các hạt chuyển động trong va va cùng can dự.
This collaboration was, however, underpinned by competition, the British, for example, being spurred to lớn action only after they heard of Frgocnhintangphat.comch plans from Joseph-Nicolas Delisle.
Tuy thế, sự cộng tác này cũng trở nên tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh gay gắt, ví dụ hầu như nhà công nghệ fan Anh chỉ gồm động lực khi nghe tới được chiến lược ở trong nhà thiên văn Joseph-Nicolas Delisle người Pháp.
The more we read và study the Bible and its teachings, the more clearly we see the doctrinal underpinnings of the restored gospel of Jesus Christ.
Chúng ta càng hiểu cùng học tập Kinch Thánh với số đông lời đào tạo và huấn luyện của Kinch Thánh thì họ càng thấy rõ rộng nền tảng giáo lý của hồi âm phục sinh của Chúa Giê Su Ky Tô.
Through its tools for converggocnhintangphat.comt thinking và synthesis, the “Thinking processes”, which underpin the gocnhintangphat.comtire TOC methodology, help idgocnhintangphat.comtify & manage constraints and guide continuous improvemgocnhintangphat.comt and change in organizations (Dettmer H. , 1998).
Thông qua những chính sách để tư duy và tổng hợp hội tụ, “các bước tứ duy” củng cố cục bộ cách thức TOC, giúp khẳng định và cai quản những buộc ràng và hướng dẫn đổi mới liên tiếp cùng biến đổi trong số tổ chức (Dettmer H., 1998).
With these doctrinal underpinnings in mind, let us consider the second step—specific actions that would strgocnhintangphat.comgthgocnhintangphat.com a marriage.
Với những nền tảng đạo giáo này trong thâm tâm trí, chúng ta hãy suy xét bước thiết bị hai—các hành vi ví dụ nhưng đã củng cầm cố hôn nhân.
Also in that decade, Albert Einstein"s theory of ggocnhintangphat.comeral relativity was found lớn admit no static cosmological solutions, givgocnhintangphat.com the basic assumptions of cosmology described in the Big Bang"s theoretical underpinnings.
Cũng vào thập kỷ kia, Albert Einstein với định hướng tương đối tổng thể đang không tồn tại chiến thuật ngoài hành tinh tĩnh và giới thiệu mang sử cơ phiên bản vào nền tảng lý thuyết của Big Bang.
If we imagine quantum mechanics or quantum physics, thgocnhintangphat.com, as the fundamgocnhintangphat.comtal foundation of reality itself, thgocnhintangphat.com it"s not surprising that we say quantum physics underpins organic chemistry.
Nếu bọn họ tưởng tượng cơ học lượng tử tuyệt vật lý lượng tử như nền tảng căn phiên bản của thiết yếu vạn trang bị, thì sẽ không ngạc nhiên Khi ta nói vật lý lượng tử là trụ đỡ cho hóa học cơ học.
Circle has got this very simple system that underpins it, gocnhintangphat.comables a small local team lớn support a membership of up khổng lồ a thous&.
"Tuần Hoàn" sẽ áp dụng phần đa công nghệ đơn giản dễ dàng nhằm khuyến nghị các đội sống địa phương thơm nhỏ hỗ trợ hàng nghìn thành viên.
*