Umbrella term là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Umbrella term là gì

*
*
*

umbrella
*

umbrella /ʌm"brelə/ danh từ ô, dù; lọngkhổng lồ put up one"s umbrella: gương cho dù lên (nghĩa bóng) cai ô đảm bảo an toàn (về phương diện thiết yếu trị); sự bảo vệ màn yểm hộ (sử dụng máy bay chiến đấu) lưới đạn bít (để phòng lắp thêm cất cánh địch) (động vật hoang dã học) mặc dù (của bé sửa)
Lĩnh vực: xây dựngmặc dù che mưaLĩnh vực: ô tôô tô đậy mưaumbrella antennaăng ten cho dù mởumbrella archvòm bảo vệumbrella domemái vòm dạng ô dùumbrella domemái vòm hình ô dùumbrella isolatorsđọng phương pháp năng lượng điện hình nấmumbrella programmecông tác khungumbrella roofmái hình cái ôumbrella roofmái hình dùumbrella roofmái dạng hình ôumbrella roofmái trạmumbrella shellvỏ hình chiếc ô <ʌm"brelə> o côn gom bùn Một loại giỏ lắp vào ống khai quật để gom những bùn sạt lở từ thành giếng xuống.
*Xem thêm: Đường Đỏ Là Gì - Nghĩa Của Từ Đường Đỏ Trong Tiếng Việt

*

*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh


Xem thêm: Tiểu Khung Là Gì - Chứng Viêm Tiểu Khung

umbrella

Từ điển Collocation

umbrella noun

ADJ. furled, rolled | beach, sun | golf | nuclear, protective sầu (both figurative) the American nuclear umbrella over Western Europe

VERB + UMBRELLA open, put up, unfurl | let down She let down her umbrella & furled it. | fold, furl

UMBRELLA + NOUN stvà | toàn thân, group, organization (all figurative) an umbrella group including members of opposition parties | heading, name, term, title, word (all figurative) ‘Herb’ is an umbrella term covering many types of plant.

PREP.. under an/the ~ She was fast asleep under a big beach umbrella. (figurative) The two sectors combined under the umbrella of the Scottish Council.

Từ điển WordNet


n.

a lightweight handheld collapsible canopya formation of military planes maintained over ground operations or targets

an air umbrella over England

having the function of uniting a group of similar things

the Democratic Party is an umbrella for many liberal groups

under the umbrella of capitalism

adj.

covering or applying simultaneously lớn a number of similar items or elements or groups

an umbrella organization


Chuyên mục: Định Nghĩa