Tyrant là gì, Định nghĩa & Ý nghĩa của từ tyrant, nghĩa của từ tyrant trong tiếng việt

      273
The Battle of Piraeus was then fought between Athenian exiles who had defeated the government of the Thirty Tyrants & occupied Piraeus and a Spartan force sent to combat them.

Bạn đang xem: Tyrant là gì, Định nghĩa & Ý nghĩa của từ tyrant, nghĩa của từ tyrant trong tiếng việt


Trận Piraeus tiếp đến đã xẩy ra trận đánh đấu trong số những tín đồ giữ vong Athen những người đã vượt mặt chính phủ nước nhà của Ba mươi bạo chúa cùng chỉ chiếm Piraeus với một lực lượng Sparrã gửi đến đánh nhau mang đến họ.
Thrasybulus (Greek: Θρασύβουλος) was a tyrant who ruled Syracuse for eleven months during 466 và 465 BC.
During the Napoleonic Wars he was taken seriously by the British press as a dangerous tyrant, poised to invade.
Trong thời gian Chiến trỡ Napoléon ông bị báo chí Anh quốc xem nhỏng một bạo chúa nguy hiểm, thấp thỏm xâm lăng.
The thành phố was founded by Greeks from Aegina & reestablished by Dionysius I the tyrant of Syracuse in the 4th century BC.
Thành phố được thành lập và hoạt động vì fan Hy Lạp từ bỏ Aegina cùng tái lập bởi Dionysius bạo chúa của Siracusa trong thế kỷ trang bị 4 trước Công ngulặng.
The state"s motlớn, Sic Semper Tyrannis, translates from Latin as "Thus Always lớn Tyrants", & is used on the state seal, which is then used on the flag.
Khẩu hiệu của gocnhintangphat.comrginia là Sic Semper Tyrannis, đây là một cụm tự vào giờ Latinc cùng rất có thể dịch là "luôn điều này với các bạo chúa", cùng được áp dụng trên ấn của bang, cùng thông qua này cũng xuất hiện thêm trên bang kỳ.
“It is the place of the man, to lớn st& at the head of his family, ... not lớn rule over his wife as a tyrant, neither as one who is fearful or jealous that his wife will get out of her place, and prevent him from exercising his authority.
“Người ông xã tất cả địa chỉ dẫn đầu vào gia đình, ... chưa hẳn ách thống trị người vợ cùng với tứ bí quyết là 1 trong những bạo chúa, cũng không phải cùng với bốn phương pháp là một fan run sợ hoặc ganh tị rằng người bà xã đã tranh giành vị cố gắng cùng ngnạp năng lượng cản không cho tất cả những người chồng áp dụng tđắm say quyền của tín đồ ông chồng.
In the course of the campaign, Mao is remembered as a tyrant and held responsible for China"s plight.

Xem thêm: Liệu Chương Trình Im Japan Là Gì Của Nhật Bản, Chương Trình Vì Người Nghèo


Trong suốt chiến dịch, Mao được nhớ đến như một bạo chúa và bắt buộc Chịu trách rưới nhiệm về yếu tố hoàn cảnh khó khăn của Trung Hoa.
He manned these triremes with men he considered khổng lồ be politically dangerous, và instructed Cambyses lớn execute them; the exiles suspected Polycrates" plan, however, and turned baông chồng from Egypt khổng lồ attaông chồng the tyrant.
Ông vẫn cung ứng số bộ đội thủy mang lại hầu hết triremes này nhưng mà ông cho rằng nguy hại về phương diện chính trị, và ra chỉ thị Cambyses đề xuất hành quyết họ; những người dân giữ vong ngờ vực planer của Polykrates với quay lại trường đoản cú Ai Cập để tấn công thương hiệu bạo chúa.
Hôm ni chúng ta nguyện cầu cho anh em họ... vẫn nằm xuống bên dưới xiềng xích vào ngục tù nhân tàn bạo.
Ông được truyền thống cuội nguồn coi như một bạo chúa và là người áp bức, bạn mang về sự sụp đổ của một triều đại .
It was all good publiđô thị for Diocletian, và it aided in his portrayal of Carinus as a cruel and oppressive tyrant.
Đó là nguyên nhân công khai giỏi đến Diocletianus, với nó hỗ cho gocnhintangphat.comệc biểu đạt về Carinus của ông như là 1 trong những bạo chúa tàn bạo và áp bức.
The 14 October 1973 uprising overthrew the unpopular regime of Field Marshal Thanom Kittikachorn, and saw hyên flee Thái Lan together with Field Marshal Praphas Charusathien và Colonel Narong Kittikachorn, collectively known as the "three tyrants".
Khởi nghĩa ngày 14 mon 10 năm 1973 lật đổ cơ chế Thanom ko được lòng dân, khiến cho ông ta buộc phải đào thoát khỏi Vương Quốc Nụ Cười cùng các tướng soái Praphas Charusathien và Narong Kittikachorn, gọi chung là "ba bạo chúa".
Dagocnhintangphat.comd Fury confirmed on Twitter that he would also be involved, pulling "double duty" with Gordon"s new series Tyrant.
Dagocnhintangphat.comd Fury xác thực trên Twitter rằng bản thân cũng trở thành tđam mê gia, đôi khi cấp dưỡng cùng với loạt phyên ổn Tyrant của Gordon.
*