Tỳ kheo là gì

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
Hôm nay362
*
Hôm qua1318
*
*
*
*
*
Tất cả2221867

*

*

Tỳ kheo : Dịch là "Khất sĩ, cha ma, phá ác", tía chân thành và ý nghĩa.

Bạn đang xem: Tỳ kheo là gì

1. Khất sĩ : Tức là bên trên thì xin pháp của clỗi Phật, nhằm nuôi chăm sóc pháp thân, dưới thì xin cơm trắng của bọn na tín thí, để nuôi dưỡng huệ mạng. Người xin của trần thế chỉ xin cơm trắng áo, chẳng xin pháp, chẳng nên là khất sĩ. Khất thực bao gồm gì xuất sắc ? Khất thực là cho cái đó sinch bao gồm thời cơ trồng phước. Chúng sinch cúng nhịn nhường Tam Bảo, mới đắc được phước đức. Nếu chẳng cúng dường Tam Bảo, thì phước đức vẫn cạn mỏng mảnh đi. Một số bạn chẳng gọi tdragon phước đức, cho nên vì thế Tỳ Kheo đi khất thực, để cho chúng ta tLong phước đức, sinc trung khu bố thí cúng dường, đấy là đối với thí công ty cơ mà nói. Ðối với bạn dạng thân Tỳ Kheo nhưng nói, thì có thể bài trừ trọng tâm tsay đắm của chính mình. Hàng ngày xin được gì thì ăn dòng đó, tuyệt vời nhất chẳng có trung khu khác nhau. Khất thực đề nghị sản phẩm công nghệ lớp nhưng khất, bắt buộc bỏ nghèo tìm giàu, càng cấp thiết bỏ nhát search sang, hầu hết coi hệt nhau, đồng đẳng khiến cho bọn chúng sinc đến gieo phước điền. Phật giáo nhà trương đồng đẳng, người nào cũng đều sở hữu Phật tánh, hầu hết có thể thành Phật, đấy là tinh thần bình đẳng.

2. Bố ma : Có fan xuất gia tu đạo, thì thiên ma chẳng vui. Tại sao ? Vì chúng ít hơn một quyến ở trong. lúc vị Tỳ Kheo tchúng ta giới cầm túc, thì gồm tam sư thất hội chứng. Tam sư tức là Ðắc Giới Hòa Thượng, Yết Ma Hòa Thượng, Giáo Tchúng ta Hòa Thượng. Thất bệnh là bảy vị công cụ sư mang lại có tác dụng minh chứng. Mười vị đại biểu mang lại mười pmùi hương clỗi Phật, truyền thọ giới pháp của Phật.

- Lúc đó, Yết Ma Hòa Thượng hỏi giới tử: ‘’Ông đang phát ý trung nhân đề chổ chính giữa chưa’’?

- Giới tử đáp: ‘’Ðã phân phát người tình đề tâm‘’.

Xem thêm: Uvb Là Gì - Tìm Hiểu Về Uva Uvb

- Lại hỏi: ‘’Có cần là con trai không‘’?

- Ðáp: ‘’Là đại trượng phu‘’.

Sau khi vấn đáp, thì Ðịa hành dạ xoa truyền báo đến Không hành dạ xoa, Không hành dạ xoa rước tin này về report mang lại Ma Vương nói : ‘’Bây Giờ sinh hoạt dương thế lại sở hữu một chúng sinc xuống tóc có tác dụng Tỳ Kheo‘’. Nói lời này dứt, thì hoàng cung của ma vương vãi chấn đụng, ma vương sinc tâm sốt ruột.

3. Phá ác : Tức là phá trừ toàn bộ pnhân hậu não. Phá được pthánh thiện não thì người tình đề bắt đầu hiện.

Xem thêm: Nấm Miệng (Oral Thrush Là Gì, Nghĩa Của Từ Thrush, Thrush Là Gì, Nghĩa Của Từ Thrush

Vì Tỳ kheo bao gồm tía nghĩa cho nên không dịch. Thời xưa dịch gớm có năm hiện tượng ko thông dịch :

1. Bí mật không dịch, như Crúc ngữ.2. Tôn trọng không dịch, như Bát nhã, người yêu đề.3. Thuận cổ ko dịch, nhỏng A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề.4. Ða hàm không dịch, như Tỳ kheo.5. Thử phương thơm vô bất dịch, nlỗi trái Án Ma La.


Chuyên mục: Định Nghĩa