Tương ứng là gì

      10
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đã xem: Tương ứng là gì


Bạn đang xem: Tương ứng là gì

*

*

*

*

Xem thêm: Đắc Đạo Là Gì ? Nghĩa Của Từ Đắc Đạo

- t. 1. Đáp lại đúng, bao gồm tình dục tình dục tương xứng (với 1 trang bị, 1 phần tử nằm trong thuộc toàn thể cùng rất mình) : Cạnh huyền tương ứng với góc vuông ; Dùng một trường đoản cú hài hòa với ý khuyến cáo biểu lộ ; Tương ứng cùng rất năm dương planer 1918 là năm Mậu ngọ. 2.(toán). Nói nhị cạnh nằm trong lòng nhị góc bằng nhau từng song 1 trong số những nhị hình đồng dạng.


*


tương ứng

hợp lý adj
correlativeconformcorrespondencechỉ số (độ) tương xứng phổ: pattern correspondence index-PCItriết lý tương ứng: theory of correspondencelý lẽ tương ứng: correspondence principlenguyên lý tương ứng: principle of correspondencephxay tương ứng: correspondencesự tương ứng: correspondencesự hợp lý mạng: lattice correspondencesự hài hòa một chiều: one-to-many correspondencesự tương xứng một một: one-to-one correspondencehợp lý đẳng cự: isometric correspondencetương ứng đại số: algebraic correspondencekhớp ứng điểm: point correspondencekhớp ứng đối ngẫu: dualistic correspondencetương xứng đối xứng: symmetric correspondencekhớp ứng khả quy: reducible correspondencetương ứng ko khả quy: irreducible correspondencekhớp ứng ko kỳ dị: non-singular correspondencekhớp ứng kỳ dị: singular correspondencekhớp ứng liên thuộc: incidence correspondencetương ứng một đối một: one-to-one correspondencetương xứng một đối nhiều: many-one correspondencetương ứng một-nhiều: one-to-many correspondencekhớp ứng nhiều-nhiều: many-to-many correspondencekhớp ứng thao tác làm việc biên: boundary correspondencetương xứng phân tuyến: homographic correspondencetương xứng tuy nhiên hữu tỷ: birational correspondencehợp lý thuận nghịch: reciprocal correspondencetương ứng trực tiếp: direct correspondencekhớp ứng xạ ảnh: projective sầu correspondencematchedrespectivesistermập mạp match upCông suất tạp cõi âm theo dBm tương xứng cùng rất hoặc được đo trên 0 TLPNoise power in dBm referred to or measured at 0TLPhường. (DBM0)gần như thực thể tương ứngcorrespondent entitieschuyển vị phổ tương ứngcorresponding spectral displacementdBW - dB khớp ứng cùng với 1WdB referred mập 1W (watt) (DBW)dBv - dB tương xứng với 1VdB referred to lớn Khủng 1V (DBV)dBv - dB tương xứng với 1V đỉnh - đỉnhdB relative sầu mập 1V (volt) peak - to lớn - peak (DBV)định cơ chế tinh thần tương ứnglaw of corresponding stateskhuếch đại tương ứnglinear amplificationkích đắm say tương ứngadequate stimuluskỹ càng tương ứngmating surfacequy mô tương ứngModel adequacynguyên tắc tinh thần tương ứngprinciple of corresponding stateslý lẽ tương ứngconformity principleánh nắng khía cạnh trời chế tạo ra dẻo tương ứngequiviscous temperaturenhân tố tương ứngself-corresponding elementsố call tương xứng sinch hoạt trạm đoequivalent gauge readingsự tương ứngfitnesssự tương xứng cựcpolaritytính tương ứnghomology