Navigation:4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền lương > Có lập bảng lương trên phần mềm>

Tính lương truy lĩnh

*
*
*

Show/Hide Hidden Text

1. Mô tả nghiệp vụ

Tiền lương truy lĩnh là số tiền chênh lệch giữa mức lương được hưởng với mức lương thực hưởng của các tháng trước của cán bộ do từ tháng được nâng lương hoặc từ tháng nâng lương cơ sở nhưng chưa có đủ căn cứ để tính trả cho cán bộ nay tính bù để truy lĩnh lại.

Đang xem: Truy lĩnh là gì, nghĩa của từ truy lĩnh, truy lĩnh nghĩa là gì

2. Quy trình thực hiện

Tính lương truy lĩnh đối với trường hợp nâng lương

1. Phòng tổ chức cán bộ thông báo kế hoạch nâng lương cho các bộ phận phòng ban trong đơn vị

2. Các phòng ban, bộ phận họp xét và lập danh sách đề nghị xét nâng lương kèm theo các giấy tờ chứng minh thành tích để xét nâng lương gửi phòng tổ chức cán bộ

3. Phòng tổ chức cán bộ nhận và kiểm tra hồ sơ đề nghị nâng lương của các bộ phận phòng ban với hồ sơ nhân sự của các cán bộ

4. Phòng tổ chức cán bộ họp trao đổi thống nhất kết quả các cán bộ đầy đủ hồ sơ và điều kiện nâng lương để lập danh sách xét duyệt nâng lương

5. Phòng tổ chức cán bộ tổng hợp danh sách xét duyệt nâng lương toàn đơn vị gửi thủ trưởng đơn vị

6. Thủ trưởng đơn vị thành lập Hội đồng xét nâng -bậc lương và chuyển hồ sơ nâng bậc lương cho Hội đồng xét nâng bậc lương xét duyệt

7. Hội đồng xét nâng bậc lương xét duyệt hồ sơ nâng bậc lương của các cán bộ theo danh sách đề nghị và gửi kết quả họp xét duyệt cho Thủ trưởng đơn vị ký duyệt

8. Hội đồng xét nâng bậc lương chuyển kết quả họp xét duyệt nâng bậc lương đã được phê duyệt cho Phòng tổ chức cán bộ

9. Phòng tổ chức cán bộ thông báo kết quả xét họp xét duyệt cho các phòng ban bộ phận trong đơn vị

10. Phòng tổ chức cán bộ báo cáo kết quả xét duyệt nâng bậc lương lên đơn vị dự toán cấp trên và đề nghị đơn vị dự toán cấp trên ra quyết định nâng lương cho CBVC thuộc đối tượng quản lý của đơn vị dự toán cấp trên (nếu có)

11. Phòng tổ chức cán bộ lập dự thảo quyết định duyệt nâng bậc lương cho từng đối tượng trình thủ trưởng đơn vị ký duyệt

12. Phòng tổ chức cán bộ nhận các quyết định nâng lương cho các cán bộ đã được ký duyệt cập nhật hồ sơ nhân sự cho các cán bộ viên chức được nâng bậc lương

13. Phòng tổ chức cán bộ gửi quyết định nâng bậc lương cho các đơn vị phòng ban, cho cá nhân, gửi phòng kế toán để tính lương, và gửi cơ quan bảo hiểm để cập nhật mức đóng bảo hiểm

14. Kế toán tiền lương cập nhật hệ số lương theo quyết định mới để tính lương cho tháng mới, đồng thời xác định số tháng được truy lĩnh lương của cán bộ viên chức

15. Kế toán tiền lương lập danh sách cán bộ được truy lĩnh lương, tính lương truy lĩnh và lập bảng tính lương truy lĩnh

16. Kế toán tiền lương chuyển bảng tính lương truy lĩnh cho thủ trưởng đơn vị, và kế toán trưởng phê duyệt

Tính lương truy lĩnh đối với trường hợp nâng mức lương cơ sở

1. Căn cứ công văn hướng dẫn của đơn vị chủ quản, phòng tổ chức cán bộ thông báo thay đổi mức lương cơ sở gửi phòng tài chính kế toán và các phòng ban bộ phận trong đơn vị

2. Kế toán tiền lương cập nhật mức lương cơ sở cho các cán bộ viên chức và người lao động trong đơn vị để tính lương cho tháng tiếp theo

3. Kế toán tiền lương xác định số tháng được truy lĩnh lương, lập bảng tính lương truy lĩnh cho các cán bộ viên chức và người lao động trong đơn vị

4. Kế toán tiền lương chuyển bảng tính lương truy lĩnh cho thủ trưởng đơn vị, và kế toán trưởng phê duyệt

3. Các bước thực hiện

Truy lĩnh đối với trường hợp nâng lương

Xem/tải phim hướng dẫn:

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Các bước thực hiện

1.Vào phân hệ Tiền lương, chọn Truy lĩnh lươngTruy lĩnh nâng lương.

2. Xác định truy lĩnh lương vào tháng nào, mức lương tối thiểu tính truy lĩnh.

3. Xác định khoản lương được nâng để làm căn cứ phần mềm tự động xác định danh sách các khoản truy lĩnh là các khoản bị thay đổi do thay đổi của khoản lương được nâng.

4. Nhập tên bảng lương.

*

5. Chọn danh sách cán bộ được nâng lương theo một trong hai cách:

Cách 1: Nhập khẩu danh sách cán bộ

1. Nhấn Nhập khẩu.

2. Chọn tệp chứa danh sách cán bộ cần nhập khẩu.

*

3. Nhấn Tiếp theo. Tại bước 2 – Ghép cột dữ liệu, thực hiện ghép các cột dữ liệu trên phần mềm với các cột dữ liệu trên file excel (lưu ý bắt buộc phải ghép dữ liệu cho những cột có dấu (*).

*

4. Nhấn Thực hiện để hệ thống nhập khẩu dữ liệu từ file excel vào phần mềm.

Xem thêm: Tavern Brawl Là Gì – The Tavern Brawl Issue (Imo) : Hearthstone

Cách 2: Chọn từ danh sách cán bộ đã khai báo

1. Nhấn Chọn cán bộ.

2. Chọn Loại cán bộ, Phòng ban, Chức danh, sau đó nhấn Tìm kiếm

3. Nhấn Đồng ý

4. Khai báo Hệ số mới, Hệ số cũ với trường hợp khoản lương được nâng tính theo hệ số, Tỷ lệ cũ, Tỷ lệ mới với trường hợp khoản lương được nâng tính theo Tỷ lệ chi tiết theo từng cán bộ.

5. Xác định truy lĩnh lương Từ tháng mấy đến tháng mấy.

*

6. Nhấn Cất

Truy lĩnh nâng lương tối thiểu

1.Vào phân hệ Tiền lương, chọn Truy lĩnh lươngTruy lĩnh nâng lương tối thiểu.

2. Xác định Truy lĩnh lương vào tháng nào, truy lĩnh từ tháng mấy đến tháng mấy.

3. Khai báo mức lương tối thiểu mới và loại cán bộ truy lĩnh.

4. Nhập thông tin tên bảng lương.

5. Nhấn Đồng ý.

Xem thêm: Cách Thả Tim Là Gì – “Thả Tim” Đánh Thức Tâm Hồn

*

6. Hệ thống sẽ tự động tính lương truy lĩnh bao gồm tất cả các khoản lương bị ảnh hưởng do thay đổi mức lương tối thiểu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *