Nghĩa của từ trigonometry là gì, trigonometry

      554

relating khổng lồ trigonometry (= a type of mathematics that giao dịch with the relationship between the angles và sides of triangles):  

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use tự mister-bản đồ.com.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ trigonometry là gì, trigonometry

Đang xem: Trigonometry là gì

Học các từ bỏ bạn phải tiếp xúc một biện pháp tự tín.

Xem thêm: Cập Nhật Thông Tin Về Giun Xoắn Trichinella Spiralis Là Gì, Chẩn Đoán Và Điều Trị Bệnh Giun Xoắn

We introduce a new tool to lớn study the spectral type of rank-one transformations using the method of the central limit theorem for trigonometric sums. Các ý kiến của những ví dụ ko biểu hiện quan điểm của những chỉnh sửa viên mister-bản đồ.com gocnhintangphat.com hoặc của gocnhintangphat.coms.com University Press hay của những đơn vị cấp phép. This apparent regard for the antiquities was most likely driven by purely practical reasons, as often these monuments were used as trigonometric stations. In this section we discuss another classical system, namely, the trigonometric system from the point of view of greedy approximation. For that our principal strategy is based on the method of the central limit theorem for trigonometric sums. A very important feature of the trigonometric system that made it attractive for the representation of periodic functions is orthogonality. For the special example (3.1) where the curvature & torsion are simple trigonometric functions, we can solve sầu the leading-order equations explicitly. This is in contrast to the trigonometric functions that traditionally have been associated with waves. The seasonality of births was examined in three 5-year periods using the technique of trigonometric regression. The situation is analogous to the higher-order trigonometric factors () = 2p+1 : they have the advantage of being local but their order is finite.

*

A happy-go-lucky person does not plan much and accepts what happens without becoming worried.

Về vấn đề này

*

*

*

Thêm công dụng hữu dụng của gocnhintangphat.com gocnhintangphat.coms.com vào trang mạng của người sử dụng áp dụng ứng dụng form tra cứu tìm miễn giá tiền của Cửa Hàng chúng tôi.

Tìm tìm vận dụng từ điển của Cửa Hàng chúng tôi tức thì từ bây giờ và chắc chắn rằng rằng bạn ko khi nào trôi mất xuất phát từ một lần nữa. Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích tìm kiếm tìm Dữ liệu trao giấy phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.coms.com University Press Sở ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các luật pháp áp dụng /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications

*