cáo già·khó khăn·láu cá·lắm thủ đoạn·mánh lới·mưu mẹo·phức tạp·rắc rối·xảo quyệt·xỏ lá·éo le
As regards the remaining ones of Israel, they will do no unrighteousness, nor speak a lie, nor will there be found in their mouths a tricky tongue; for they themselves will feed and actually lie stretched out, and there will be no one making them tremble.”
Những kẻ sót lại của Y-sơ-ra-ên sẽ không làm sự gian-ác, không nói dối, không có lưỡi phỉnh-gạt trong miệng chúng nó; vì chúng nó sẽ ăn và nằm ngủ, không ai làm cho kinh-hãi” (Sô-phô-ni 3:12, 13).

Đang xem: Nghĩa của từ tricky là gì, nghĩa của từ tricky trong tiếng việt

Honestly, I think those questions are tricky and sometimes traumatic for adult women to confront, but when we”re talking about girls, I just kept coming back to the idea that their early sexual experience shouldn”t have to be something that they get over.
Thành thật, tôi nghĩ những câu hỏi trên khó trả lời và đôi khi gây tổn thương đối với phụ nữ khi gặp phải, nhưng khi chúng ta nói về các cô gái, Tôi tiếp tục quay lại ý kiến mà những kinh nghiệm tình dục trước đó của họ không nên là có điều gì họ phải vượt qua.
After promotion for her previous album, E=MC2 (2008) ended, Carey began to work on a new album, producing songs with Terius “The-Dream” Nash and Christopher “Tricky” Stewart, and revealed the album”s title through Twitter.
Sau thành công của album trước đó, E=MC2 (2008), Carey đã bắt đầu thực hiện album mới, phối hợp sản xuất với Terius “The-Dream” Nash và Christopher “TrickyStewart, và tiết lộ tựa đề của album thông qua Twitter.
Điều lí thú ở đây đó là với tất cả những công cụ có từ trước, định dạng và cấu trúc bộ phim là cố định.

Xem thêm: Tsunami Là Gì ? Định Nghĩa, Khái Niệm Tsunami Là Gì

And he engaged talking profoundly by settling some of the most tricky issues through a truth and reconciliation process where people came and talked.
Và ông đã tiến hành đối thoại một cách thực sự sâu sắc bằng cách đi vào những vấn đề khó khăn nhất thông qua một tiến trình tôn trọng sự thật và hòa giải, mà mọi người đến và nói chuyện.
And the tricky thing, I”d say, about these two sides of our nature is they work by different logics.
We know that personality changes more during your 20s than at any other time in life, and we know that female fertility peaks at age 28, and things get tricky after age 35.

Xem thêm: Btw Là Gì? Anw Là Gì? Tbh Là Gì Ý Nghĩa Của Tbh

Chúng ta biết tính cách ở độ tuổi 20 sẽ thay đổi nhiều hơn so với bất kì thời điểm nào trong đời, và khả năng sinh sản của nữ cũng đạt đỉnh vào độ tuổi 28, và mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn khi chúng ta bước qua tuổi 35.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *