Trespass là gì, Định nghĩa, ví dụ, giải thích

      388
trespass tức là gì, có mang, những thực hiện cùng ví dụ vào Tiếng Anh. Cách phạt âm trespass giọng phiên bản ngữ. Từ đồng nghĩa tương quan, trái nghĩa của trespass.

Bạn đang xem: Trespass là gì, Định nghĩa, ví dụ, giải thích


Từ điển Anh Việt

trespass

/"trespəs/

* danh từ

sự xâm phạm, sự xâm lấn

the on land: sự xâm phạm khu đất đai

(tôn giáo) sự xúc phạm

a trespass against the church"s authority: sự xúc phạm đến quyền uy trong phòng thờ

(pháp lý) sự vi phạm; sự phạm pháp

a trespass against a law: sự vi phạm luật một đạo luật

sự lấn dụng

the trespass upon someone"s time: sự lạm dụng ngày giờ của ai

* nội rượu cồn từ

xâm phạm, xâm lược, đột nhập trái phép

khổng lồ trespass on someone"s land: xâm phạm vào khu đất đai của ai

to lớn trespass on (upon) someone"s rights: xâm phạm nghĩa vụ và quyền lợi của ai

to lớn trespass on someone"s preserves: (nghĩa bóng) bám dính câu hỏi riêng của ai

xúc phạm

(pháp lý) vi phạm; phạm pháp

khổng lồ against a law: phạm luật

lân dụng

to lớn trespass on (upon) someone"s time: lạm dụng quá thời giờ của ai

no trespassing!

cấm vào!


Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

trespass

* tởm tế

phạm tội

quấy rối

quấy rối (thì giờ, đời tư của người khác)

sự xâm phạm

xâm hại

xâm nhập, xâm chiếm đất đai thuộc sở hữu của người khác

xâm phạm

xâm phạm (thì giờ, đời bốn của người khác)

xâm phạm quyền sở hữu


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học tự vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ bỏ mới từng ngày, luyện nghe, ôn tập cùng kiểm soát.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích vừa lòng trường đoản cú điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh cùng với tổng số 590.000 từ bỏ.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Wts Là Gì ?


*

Từ liên quan
Hướng dẫn biện pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa nhỏ trỏ vào ô tìm tìm với nhằm thoát ra khỏi.Nhập tự đề nghị kiếm tìm vào ô tra cứu tìm với xem các từ được gợi nhắc hiện ra bên dưới.Lúc con trỏ vẫn nằm trong ô tìm tìm,áp dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> nhằm di chuyển thân các từ bỏ được lưu ý.Sau đó thừa nhận (một lượt nữa) giúp thấy chi tiết từ kia.
Sử dụng chuột
Nhấp con chuột ô search kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ bỏ cần kiếm tìm vào ô tra cứu kiếm và xem các tự được gợi nhắc hiển thị bên dưới.Nhấp chuột vào từ ước ao xem.
Lưu ý
Nếu nhập trường đoản cú khóa thừa nđính các bạn sẽ ko thấy được từ bỏ bạn có nhu cầu search trong danh sách gợi nhắc,lúc đó các bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo sau để chỉ ra trường đoản cú đúng mực.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*

*