trespass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trespass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trespass.

Đang xem: Trespass là gì, Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Từ điển Anh Việt

trespass

/”trespəs/

* danh từ

sự xâm phạm, sự xâm lấn

the on land: sự xâm phạm đất đai

(tôn giáo) sự xúc phạm

a trespass against the church”s authority: sự xúc phạm đến uy quyền của nhà thờ

(pháp lý) sự vi phạm; sự phạm pháp

a trespass against a law: sự vi phạm một đạo luật

sự lạm dụng

the trespass upon someone”s time: sự lạm dụng thì giờ của ai

* nội động từ

xâm phạm, xâm lấn, xâm nhập trái phép

to trespass on someone”s land: xâm phạm vào đất đai của ai

to trespass on (upon) someone”s rights: xâm phạm quyền lợi của ai

to trespass on someone”s preserves: (nghĩa bóng) dính vào việc riêng của ai

xúc phạm

(pháp lý) vi phạm; phạm pháp

to against a law: phạm luật

lạm dụng

to trespass on (upon) someone”s time: lạm dụng thì giờ của ai

no trespassing!

cấm vào!

Từ điển Anh Việt – Chuyên ngành

trespass

* kinh tế

phạm tội

quấy rối

quấy rối (thì giờ, đời tư của người khác)

sự xâm phạm

xâm hại

xâm nhập, xâm chiếm đất đai thuộc sở hữu của người khác

xâm phạm

xâm phạm (thì giờ, đời tư của người khác)

xâm phạm quyền sở hữu

Từ điển Anh Anh – Wordnet

*

Enbrai: Học từ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.

*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Wts Là Gì ?

*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tìm kiếm và để thoát khỏi.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Khi con trỏ đang nằm trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để di chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó nhấn (một lần nữa) để xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ muốn xem.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ To Nghĩa Là Gì Và Cách Dùng Từ Of Sao Cho Đúng Nhất

Lưu ý
Nếu nhập từ khóa quá ngắn bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo để hiện ra từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *